Det härskande mansnamnet

Erik är det vanligaste mansnamnet i Sverige. Det visar de senaste uppgifterna från statistiska centralbyrån, SCB. Namnet är populärt, men är en tidlös klassiker snarare än ett mode.

Hela 313731 svenskar bär enligt SCB namnet Erik. En av dem är Erik Terneborn, 24 år, journaliststuderande vid Göteborgs universitet.
– Det är ett väldigt vanligt namn. Det känns bra, säger han.

Erik är ett av de få namn som varit vanligt så länge det förts någon form av statistik. Senast på 1990-talet hade det en av sina många popularitetstoppar. På 1930- och 1940-talet var det också vanligt i dubbelnamn som Jan-Erik, Karl-Erik och liknande.

Det fanns den 31 december 2005 totalt 313731 personer i Sverige med förnamnet Erik, varav 67 441 hade det som tilltalsnamn.

Namnet är av fornnordiskt ursprung och betyder ”ensam härskare” eller ”alltid härskare”. Den etymologiska betydelsen spelade större roll förr, men har numera ingen eller ringa betydelse. Många känner ändå till betydelsen.
– Ensam härskare, ja det är lite coolt, tycker Erik Terneborn.

Däremot har namn ofta en betydelse i den mening att det uppfattas på ett visst sätt, både av den som bär det, och i dennes möte med omgivningen. Namn kan associeras med etnisk tillhörighet eller klasstillhörighet, enligt Charlotte Hagströms bok Man är vad man heter.
Namnet Erik ger dock inga sådana associationer, menar Erik Terneborn.
– Alla vet hur namnet stavas och uttalas, och ingen lägger någon värdering i det, till skillnad från om jag hade haft ett utländskt namn. Därför är det rätt skönt att ha ett vanligt namn, säger han.

I boken Man är vad man heter, nämns det också att en studievägledare i Malmö, för några år sedan bytte namn från Anatoily till Erik, då han trodde att det skulle förbättra hans situation på arbetsmarknaden.

Erik Sidung, 26 år, journaliststuderande vid Göteborgs universitet, tycker också att namnet är neutralt och inte förknippas med någon särskild grupp.
– Det är väldigt brett i så fall, säger han.

Historiskt sett har namnet Erik varit vanligt som kunganamn i Sverige. När namnet blev populärt bland allmogen avstod adeln och kungahuset från namnet. Därför hette inga kungligheter Erik efter Erik XIV, förrän hovet gav upp striden och åter började använda namnet i slutet av 1800-talet. Exempel på nu levande, berömda svenska Erik är musikproducenten Erik Prydz, musikern Erik Gadd, journalisten Erik Blix och krögaren Erik Lallerstedt.

År 2006 fick 4185 svenska barn namnet, enligt www.svenskanamn.se. När Erik Sidung föddes, 1980, ansåg föräldrarna att det var ett passande namn åt honom.
– Jag skulle ha hetat Johan, det var vad mina föräldrar hade bestämt sig för innan. Men då jag föddes tyckte de att ”det här är en liten Erik”. Min farfar heter Erik också, säger han.

Erik Sidung berättar att han som barn inte riktigt tyckte om sitt namn, men att han numera trivs väldigt bra.
– Fast det är rätt vanligt. Jag bor med en snubbe som heter Erik också.

Skolarbete, vårterminen 2007. Betyg: icke godkänd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *