Dagens Asp

Enligt min mening kan journalistikforskningens primära uppgift aldrig vara att förbättra journalistiken eller att förbättra journalistutbildningen. Journalistikforskningen har, liksom all annan forskning, som främsta uppgift att producera vetenskapligt grundad kunskap, och som ett resultat av denna verksamhet rasera falsk kunskap och ta död på fördomar. Jag delar uppfattningen att det är en viktig och angelägen uppgift för journalistikforskningen att bidra till den Goda journalistiken, men inte mer än det är den statsvetenskapliga forskningens uppgift att bidra till den Goda staten eller den ekonomiska forskningens uppgift att bidra till utbildningen av Goda ekonomer.
–––
För om journalistikforskningen ser som sin främsta uppgift att verka för den Goda journalistiken är jag rädd för att journalistikforskningen lätt kommer att uppfattas som en kvalificerad form av recensionsverksamhet. Jag har inget emot att bedriva forskning som kan vara omedelbart samhällsnyttig genom att ge underlag för den offentliga debatten eller förse bransch och profession med nyttobetonad forskning. Men detta får aldrig bli forskningens primära uppgift. Det är i första hand forskarsamhället som skall bedöma journalistikforskningens kvalitet. Det är därifrån burop eller applåder skall komma, inte från politiker, bransch eller profession.

Asp, Kent (1992) s. 68–69. ”Journalistik som forskningsområde”. I Forskning om journalistik, medier & kommunikation (artikeln finns inte på nätet).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *