Beklagar sorgen

Dagens nej: Personal & Ledarskap

Hej Erik, vi borjar om med rekryteringen. Vi valde en kandidat som rakade ut for en svar olycka.

mvh

Extramaterial: uppenbarligen odugligt arbetsprov

Handskas med generation Y
Om fyra år kommer nästan hälften av världens arbetskraft att bestå av generation Y.
Generation Y är personer födda mellan 1977 och 1997, med ett närmast sjukligt bekräftelsebehov, fullständigt hänsynlösa i sin strävan att nå framgång. Faktiskt kan generation Y vara en tillgång för hela personalstyrkan, oavsett ålder.
TEXT ERIK HJÄRTBERG

Människor i generation Y värderar ett arbete som är personligt utvecklande. Arbetet ska ge dem möjlighet att få nya vänner, lära sig nya saker och bli en del av ett större sammanhang. Det sistnämnda är viktigt för att en person i generation y ska trivas; de anses vara den mest samhällsengagerade generationen sedan 1960-talet.
Samtidigt som generation Y ställer krav på sina arbetsgivare har de också höga krav på sig själva. Eftersom de är så många och det finns plats för så få på de bästa skolorna och arbetsplatserna, tvingas de till hård konkurrens.
Generation y är alltså vana att vara både hårda karriärister och engagerade volontärer. Ta vara på deras engagemang så kommer de gladeligen att arbeta hårt för dig.
För att anställda i denna krävande generation inte ska bli för resurskrävande för företaget krävs det rätt sorts handledning. Här följer tre metoder för att lyckas med generation Y.

Omvänd handledning: Låt de anställda handleda cheferna inom ett ämne som de anställda kan bättre, till exempel hur företaget kan synas i sociala medier. De anställda får en inblick i chefernas arbete och vice versa.

Grupphandledning: Handledningen kan ledas av en chef, eller i nätverksform av de anställda själva. Med hjälp av en plattform på nätet får de anställda anpassa handledningen till sina egna villkor. Plattformen innehåller verktyg så som diskussionsforum, fildelning, gruppomröstningar och kalendarium. De anställda får löpande respons på sitt arbete.

Anonym handledning: En anställd paras ihop med en erfaren chef utanför företaget. Handledning sker anonymt via nätet och både handledare och adept förblir anonyma genom hela processen. Tillfälle ges därmed att diskutera personliga problem och svagheter utan att skämmas.

Att förbättra företagets förmåga att ta hand om sina anställda gynnar inte bara de yngre. Även om äldre personer inte lika öppet ställer krav, har de samma behov av att bli sedda. Möjligheten till utveckling är en viktig konkurrensfördel för att locka, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.

Källa: Harvard Business Review, may 2010.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *