Svenska fack har kritiserat Ryanair i tio år

Inte heller i Sverige är den fackliga kritiken mot Ryanair ny. Svenska fack har protesterat mot lågprisflygbolaget i åtminstone tio år. Hösten 2004 delade fackliga företrädare ut spypåsar i protest.

Fransyskan vred och vände på sin spypåse. Magstarkt, stod det, på svenska. Betydde det att flyget var försenat? Facket HTF hade inte översatt sitt budskap om att Ryanairs personalpolitik var helt oacceptabel. HTF är i dag en del av fackförbundet Unionen. I september 2004 delade fackets ombudsmän ut spypåsar utanför flygterminalen på Skavsta i protest mot Ryanairs personalpolitik. Passagerarna som skulle flyga billigt till Paris tog det med ro.

Andra passagerare förstod mycket väl budskapet. Samtidigt var det inte någon som just då skulle välja bort Ryanair. En man ansåg att han kunde acceptera sämre arbetsvillkor för personalen om han fick resa billigt.

HTF uppgav att kabinpersonalen på Ryanair hade en lön på cirka 14 000 kronor, tjugo dagars semester och riskerade avsked om de hade fler än fyra sjukdagar per år. Veckoarbetstiden var på hela 64 timmar, vilket hotade flygsäkerheten. Flygbolaget vägrade konsekvent att teckna kollektivavtal som skulle ge personalen anställningsvillkor enligt svenska regler.

HTF:s Holger Eriksson tillade i en insändare att det inte bara var de anställda som via usla villkor subventionerade de billiga flygbiljetterna.

Nyköpings kommun slussar via ett tioårigt avtal 55 miljoner kronor till Ryanair för marknadsföringsinsatser. Avtalet tecknades utan att en upphandling genomförts. Flera anmälare till länsrätten i Sörmland ansåg att avtalet utgjorde ett otillåtet stöd till en enskild näringsidkare och att de 55 miljonerna inte stod i rimlig proportion till den nytta som marknadsföringsåtgärderna kunde medföra för Nyköpings kommun. Anmälarna menade att avtalet utgjorde ett förtäckt stöd till Ryanair i syfte att subventionera flygbolagets flygtrafik till och från Skavsta flygplats. Länsrätten ansåg också att upphandlingen skett i strid mot lagen om offentlig upphandling.

Hur resonerar en folkvald kommunstyrelse som använder 55 miljoner av sina skattepengar till att gynna ett enskilt flygbolag? Hur ser skattebetalarna i Nyköping på att deras pengar går till att
finansiera flygbolaget Ryanairs verksamhet?

Fackets ombudsmän var på plats vid Skavsta tidigt på morgonen för att dela ut påsar till de första resenärerna. Flygplatschefen Dot Gade Kulovuori var inte glad och förbjöd dem att gå in i avgångshallen.
– Jag är rädd att passagerarna sätter flygplatsen i samband med den fackliga aktionen, sa hon till Dagens Nyheter.

För hennes del var saken klar. Ryanair höll sig ”inom reglementet” och hade betytt mycket för arbetstillfällena i Nyköpings kommun. Över 200 personer fick sin försörjning från flygplatsen. Flygplatsbolaget hade 123 heltidsanställda. Därtill fanns de anställda poliserna, folk hos Forex och biluthyrarna och i butiker och restauranger.

Dot Gade Kulovuori ville inte kommentera sakfrågan, om Ryanairs påstått dåliga arbetsvillkor, och sa att ”svenskar är bra på att tala om för andra hur de ska bete sig”.

Skavsta flygplats ägdes vid tidpunkten av ett brittiskt bolag, TBI. Det svenska dotterbolaget, där Dot Gade Kulovuori än i dag är vd, hade kollektivavtal med Transport och HTF.

Ryanairs Nordenchef Lotta Lindquist-Brosjö skickade ut ett pressmeddelande från företagets informationschef Paul Fitzsimmons som enda kommentar.

I pressmeddelandet uppgav informationschefen att Ryanairs löner och arbetsförhållanden höll ”europeisk standard”. Paul Fitzsimmons påpekade att HTF hade misslyckats med att skydda jobben för alla dem som sagts upp från SAS under den senaste tiden.

Dagens Nyheter berättade senare att Ryanair kritiserats av myndigheter i Irland och Storbritannien bland annat för dåligt utbildad personal och för att flygbolagets piloter var stressade. Efter kontakt med flygledartornen vid flygplatserna Skavsta, Västerås och Säve visade det sig däremot att flygledarna dittills inte märkt att Ryanair varit med om några allvarligare incidenter i Sverige. Ryanair ville just då inte kommentera frågan till Dagens Nyheter.

Efter att Dagens Nyheter publicerat artikeln bjöd Ryanair in till presskonferens i Stockholm. Vid det laget hade Ryanairs ledning blivit så upprörd att flygbolaget krävde att DN tog tillbaka vad tidningen skrivit och bad om ursäkt. Annars hotade rättsliga åtgärder. Verkställande direktören Michael O’ Leary upprepade flera gånger under presskonferensen att Ryanair hade en 20-årig fläckfri säkerhetshistoria bakom sig.

Kritiken som DN hade rapporterat om handlade bland annat om att kabinpersonal inte hade rätt utbildning för att klara en nödsituation. Det handlade om ett plan som landade med brand i motorn. Kabinpersonalen hade haft svårt att öppna nödutgångarna.
Michael O’ Leary medgav att det funnits brister i säkerheten hos bolaget. Fast dessa skulle nu vara åtgärdade.
– Ingen är perfekt, sa han.

Att flygbolagets piloter skulle arbeta under stress förnekade däremot Michael O’Leary. Han underströk att flygbolaget tog allvarligt på säkerheten.

DN:s chefredaktör och ansvarige utgivare, Jan Wifstrand, meddelade att han inte tänkte ta tillbaka några uppgifter i tidningens texter om Ryanair eller publicera någon ursäkt.

Åke Linder, på Luftfartsinspektionen, ansåg inte att det fanns någon anledning att rikta någon allvarlig kritik mot Ryanair.
– Jag kan inte svära på att det trots våra inspektioner inte finns fel och brister, men vi har inte upptäckt några. Ryanair sköter tillsynen och följer de regler som gäller i Irland. Och Irland har i stort sett samma regler som vi, sa han till tidningen Resumé.

Ryanair hävdade att antalet passagerare som flög med bolaget hade ökat efter att facket hade inlett sin kampanj.
– Bokningsläget har exploderat sedan kampanjen drogs i gång. I Sverige ligger vi nu på en fördubbling jämfört med medelsnittet för Europa sedan kampanjen startade, sa Ryanairs Nordenchef Lotta Lindquist-Brosjö till Resumé.

Senare i september drog Ryanair tillbaka sitt hot om att stämma Dagens Nyheter för felaktiga uppgifter. Någon förklaring till varför flygbolaget dragit tillbaka sitt hot fick inte tidningen.
– Det har jag inte riktigt koll på. Det har bedömts att följande artiklar gav en fördjupad bild. Men jag vill inte vara talesman för Ryanair, sa advokaten Harald Nordenson till Dagens Nyheter.

Detta var inte första gången flygbolaget hade hotat en meningsmotståndare med rättsliga åtgärder. Sommaren innan hade Ryanair hotat att stämma en internetdiskussionshemsida för piloter, www.pprune.com, om inte hemsideägaren tog bort en diskussion om dåliga arbetsförhållanden på Ryanair.

Källor
Eriksson, Holger. 2004. Undvik att flyga med Ryanair. Dagens Nyheter. 1 september.
Jacobsson, Cecilia. 2004. Spypåse för bättre arbetsvillkor. Dagens Nyheter. 2 september.
Kainz Rognerud, Knut. 2004. Våg av kritik mot Ryanair efter flera allvarliga tillbud. Dagens Nyheter. 3 september.
Kainz Rognerud, Knut och Lucas, Dan. 2004. Ryanair tillbakavisar kritik. Dagens Nyheter. 7 september.
Kainz Rognerud, Knut. 2004. Ryanair backar om stämning. Dagens Nyheter. 17 september.
Sundling, Janne. 2004. Dålig publicitet lyft för Ryanair. Resumé. 9 september.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *