Sagan om Skavsta

Skavsta är numera en av de största flygplatserna i Sverige. Flygplatsen utanför Nyköping påstås ha gått från ingenting till succé. Ändå har flygplatsen fått kämpa med ekonomin.

Peter Rogeman, marknadschef på Skavstas flygplats, befann sig en vinterdag i mitten av 1990-talet i London på en flygkonferens. På talarlistan fanns representanter för de nya lågprisbolagen. Lågprisflyget höll på att få ett ordentligt fotfäste på de brittiska öarna. På kontinenten och i de nordiska länderna dominerade fortfarande de gamla nationella flygbolagen.

Skavstas flygplats hade haft viss framgång med att få trafik. Spaningsflyget på den gamla flygflottiljen hade lagts ner och Nyköpings kommun hade gått in som ägare till flygplatsen som hade vuxit till Sveriges tredje största när det gällde frakt. En av de större kunderna var Ericsson som skeppade ut telekomutrustning. Charterbolagen Fritidsresor och Vingresor hade ett fåtal charterresenärer i veckan.

Politikerna i Nyköping ville ha mer. Att få fart på en lokal liten flygplats var en dröm som många flygplatschefer och kommunpolitiker närt genom åren. Det brukade sluta med att någon förlorade pengar. Kommunen eller privata investerare.

På konferensen i London höll Ryanairs marknadsdirektör Tim Jeans föredrag om hur lågprisflyget skulle rita om flygkartan i Europa. När Tim Jeans var klar stod Peter Rogeman redo. Han fick med sig engelsmannen på en snabb fika i pausen och började berätta om Skavsta flygplats, 100 kilometer söder om Stockholm.

Peter Rogeman förklarade att Skavsta ville få dit lågprisflyget. Tim Jeans svarade att Ryanair hade ett upplägg, och skrev ned villkoren på sitt visitkort:
10 kronor per passagerare i passageraravgift.
1 000 kronor i landningsavgift.
Ryanair skulle ta 200 000 passagerare till flygplatsen.

Två dagar senare låg ett brev till Peter Rogeman på kontoret i Skavsta. Det var från Tim Jeans som bekräftade villkoren. Helt sjukt, tänkte Peter Rogeman. Han tyckte att det var det dummaste erbjudandet han någonsin fått. Ryanair skulle få 60 procents rabatt med de villkoren. Han vägde brevet i handen, och var nära att kasta det i papperskorgen. Flera gånger.

I stället lyfte han telefonluren och slog numret till flygplatsens styrelseordförande Carl-Olov Munkberg. Peter Rogeman berättade om konferensen och om erbjudandet. Det blev alldeles tyst i luren. De kom överens om att anta erbjudandet.

Efter ytterligare ett par veckor kom Ryanairs vd Michael O’Leary till Nyköping. Han mötte Skavstaledningen med Carl-Olov Munkberg, Håkan Steinbüchel och Peter Rogeman. Svenskarna gjorde ett försök att få ut lite mer ersättning för landningar och passagerare. Michael O’Leary var inte beredd att ändra de villkor som Tim Jeans hade gett Peter Rogeman redan första gången de sågs i London.

Kalkylen kunde nödtorftigt räknas hem med hjälp av spritförsäljning och bokningsavgifter. Avgifter för parkering fick flygplatsen vid den här tiden inte ta ut för flygplatsägaren, kommunen, som bestämt att det skulle vara gratis.

Efter att parterna kommit överens om detaljerna var det dags att berätta för styrelsen vad som var på gång. Styrelseordförande Carl-Olov Munkberg kunde klubba igenom förslaget utan problem. Alla de närvarande i styrelsen hade insett att det inte var någon glädjekalkyl i affären, fast frestelsen var för stor. Det här var en gyllene chans för den lilla flygplatsen.

Ledningen för Skavsta fick bege sig till Dublin och Ryanairs huvudkontor för att slutligen skriva under kontraktet. Dagen efter när de skulle resa hem med avtalet i portföljen mötte de Michael O’Leary i en annan roll än de var vana vid att möta honom i. Han satt med personalen bakom incheckningsdisken och höll just på att checka in passagerare.

Sex månader efter Peter Rogemans möte med Tim Jeans i London var det dags för premiärturen. En torsdag i juni 1997 gick det första Ryanairplanet från Skavsta. Passagerarna, som Ryanair normalt inte ger en slät kopp kaffe utan att ta betalt för det, bjöds på champagne.

Marknadsföring bland molnen
I mars 2003 presenterade Nyköpings kommun ett reklamavtal mellan kommunen och Ryanair. Avtalet innebar att kommunen betalade 55 miljoner kronor för att under tio år bland annat få ha kommunnamnet på de flygplan som var baserade på Skavsta flygplats och för reklam på Ryanairs hemsida. Kritiker tyckte att avtalet var märkligt eftersom Skavsta konsekvent marknadsfördes som Stockholm Skavsta, detta till och med på Nyköping kommuns hemsida.

Avtalet överklagades. Bland annat ansågs det att avtalet var ett kommunalt företagsstöd och inte ett köp av tjänster. Reklamavtalet stoppades av länsrätten i väntan på att lagligheten i avtalet skulle prövas.

Göran Forssberg, kommunalråd (S) i Nyköping, var däremot mycket stolt över avtalet med Ryanair. Dekaler med ”City of Nyköping” hade klistrats på Ryanairs nya plan och i flygbolagets annonser fanns ordet Nyköping med. Under våren öppnade sex nya rutter på Skavsta. Passagerarantalet på flygplatsen femdubblades. På några veckor passerade nu lika många Skavsta flygplats som antalet boende i Nyköping. Det ville inte kommunen missa.

Avtalet gav Nyköping rätt att synas i stora delar av Ryanairs marknadsföring under tio år. Tanken var att turisterna skulle observera Nyköping och vilja stanna där och shoppa. Marknadsföringen skulle bli en startmotor för att få i gång turismen.

Avtalet förhandlades fram utan insyn parallellt med Ryanairs förhandlingar om de nya rutterna. När det lades på kommunstyrelsens bord för beslut under våren mötte det svag kritik. I avvaktan på avgörande i länsrätten hade bara 40 miljoner kronor kunnat utbetalas. Länsrätten skulle snart avgöra om avtalet hade krävt upphandling.
– Jag förstår inte hur vi skulle ha kunnat upphandla det av ett annat bolag, sa Göran Forssberg till Dagens Nyheter.

Att pengarna kunde gått till fler lärare och bättre äldreomsorg avfärdade han med att det krävdes tillväxt i kommunen för att kunna betala ut lärarlöner. Kommunens uppgift var att agera startmotor. Nu, hoppades han, skulle det lokala näringslivet aktiveras. Företagen skulle inse vilka kommersiella möjligheter turisterna erbjöd.

Den dåtida myndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, skrev i ett yttrande till länsrätten i Södermanland att Nyköpings kommun bröt mot lagen om offentlig upphandling när miljonavtalet med Ryanair slöts. Både en reklambyrå och en kommuninvånare hade överklagat avtalet till länsrätten. Reklambyrån begärde ett yttrande från Nämnden för offentlig upphandling. NOU gav byrån rätt. Avtalet slöts ”i strid med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling”.

Länsrätten i Södermanlands län slog fast att reklamavtalet mellan Nyköpings kommun och Ryanair stred mot lagen om offentlig upphandling. Domen blev därför att upphandlingen skulle göras om. Det ansåg Nyköpings kommun var uteslutet.
– Situationen är mycket teoretisk just nu. De hade lika gärna kunnat döma kommunalrådet att simma över Atlanten, det hade inte heller gått, sa kommunjuristen Robert Tholén, till nyhetsbyrån TT.

Kommunen var civilrättsligt bunden till reklamavtalet och hade redan betalat ut 40 miljoner kronor till Ryanair. De sista utbetalningarna på 15 miljoner stoppades av länsrätten i slutet av mars. Om inte de pengarna skulle betalas ut riskerade kommunen att avtalet hävdes och att Ryanair krävde skadestånd.

I september fastslog kammarrätten att Nyköpings kommun inte fick betala ut mer pengar till Ryanair. Innan fler utbetalningar kunde ske måste avtalets giltighet prövas ännu en gång.

I oktober beslutade kommunstyrelsen i Nyköping att överklaga länsrättens dom. Kommunstyrelsen beslutade också att betala ut de 15 miljoner kronor som kommunen var skyldig Ryanair. Kommunen trotsade därmed kammarrättens förbud och gjorde sig skyldig till lagtrots.

I november ogiltigförklarade kammarrätten reklamavtalet. Avtalet ansågs ogiltigt då det tecknats utan offentlig upphandling. Dagens Industris ledarsida kommenterade detta:

På pappret gick avtalet ut på att kommunen fick reklamutrymme på lågprisbolagets flygplan. Men poängen med hela pengaöverföringen på 55 miljoner kronor var förstås inte att marknadsföra kommunen uppe bland molnen utan att ge ett ekonomiskt stöd till det bolag som skänkt nytt liv åt Nyköping-Skavsta flygplats.

Det är en viktig dom, för den bekräftar att det inte är tillåtet för myndigheter att ge stöd till enskilda företag. Sådana stöd snedvrider konkurrensen och innebär ett missbruk av skattebetalarnas pengar.

Nyköpings kommun överklagade kammarrättens beslut till Regeringsrätten, som numera har namnet Högsta förvaltningsdomstolen. Två år senare, i mars 2005, meddelade Regeringsrätten att reklamavtalet som kommunen tecknat med Ryanair var ogiltigt och måste upphandlas på nytt.

Nyköpings kommun tolkade domen på ett annat sätt. Att domstolen hade sagt att upphandlingen skulle göras om betydde inte att den skulle göras om, menar Robert Tholén, jurist på Nyköpings kommun.
– Avtalet var redan i gång och betalt fullt ut, så kommunen såg ingen möjlighet att kunna häva avtalet eller få tillbaka pengarna, skriver Robert Tholén i ett e-brev.

Domen fick inga formella konsekvenser i form av böter eller liknande. Nästa gång kommunen ville ge Ryanair ett reklamavtal, 2007, gjordes i alla fall en upphandling. Kraven var mycket speciella. Bland annat krävdes det att leverantören kunde nå minst 800 000 resenärer som reste till eller från Skavsta.

Nyköpings kommuns agerande anmäldes även till EU-kommissionen för otillåtet statsstöd. EU-kommissionen meddelade 2009 att avtalet inte var ett brott mot de regler som fanns.

Framgångssagan som gick med förlust
Sju år efter premiärturen från Sverige, 2004, utsågs Skavsta tillsammans med Charleroi utanför Bryssel och Beauvais utanför Paris till Ryanairs första baser bortom Storbritannien och Irland. Skavsta fick fyra Boeing 737-800 och personal stationerad på basen. Det öppnades successivt en mängd nya rutter.

Det komplett okända Skavsta hade gått från ingenstans till succé. Ryanair höll sitt löfte om 200 000 passagerare på årsbasis, en av de siffror som Tim Jeans gett till Peter Rogeman på en konferens i London på mitten av 1990-talet.

Skavsta är numera en av de största flygplatserna i Sverige. Ändå har flygplatsen kämpat med ekonomin och gick för första gången runt 2012 efter 15 år med lågprisflyg.

Sedan 1998 är flygplatsen till största delen privatägd, då det brittiska, senare spanska, företaget TBI köpte 90,1 procent av flygplatsen av Nyköpings kommun. TBI meddelade vintern 2012 att företaget inte längre hade råd att driva flygplatsen. Det stora problemet var enligt TBI att huvudlandningsbanan behövde renoveras och att pengarna inte fanns. I ett brev skrev företaget att det i 18 månaders tid hade hållits hemliga förhandlingar med kommunledningen. Eftersom detta inte hade gett något resultat så gick TBI ut offentligt och berättade om krisen.

Kommunalrådet Urban Granström (S) hade en annan syn på Skavsta. Han ansåg att det fanns stora utvecklingsmöjligheter. Han ville inte att kommunen skulle ta över flygplatsen.
– De tycker att skattebetalarna i Nyköping ska lösa ut dom från det de inte lyckas med. Det tycker inte jag är rimligt, sa han till Sveriges Television.

Flygplatschefen Dot Gade Kulovuori menade däremot att det vore en bra lösning om kommunen tog över flygplatsen eftersom den var en sådan tillväxtmotor för hela regionen. Hon berättade att flygplatsen gick back varje år, senast med en miljon kronor och året dessförinnan med 15 miljoner. Den svårighet som nu drabbat flygplatsen var att en ny beläggning måste läggas på huvudlandningsbanan inom de närmsta tre åren, något som skulle komma att kosta runt 100 miljoner kronor.

Transportstyrelsen, den myndighet som ansvarar för att inspektera flygplatsen, hade däremot inget krav på att landningsbanan skulle asfalteras om. Skavsta är välskött, menade myndigheten.

I oktober 2013 såldes Stockholm Skavsta, tillsammans med flera andra av TBIs flygplatser, till det amerikanska bolaget Airports Worldwide.

I december 2013 meddelade Ryanair att flygbolaget skulle lägga ner 17 flyglinjer från olika svenska flygplatser. Ryanair uppgav att anledningen till neddragningarna var brist på flygplan. Gamla flygplan fasades ut samtidigt som nya plan skulle levereras först i slutet av 2014. Ryanair satsade också stort i Italien och Irland.

Skavsta räknade med att tappa en halv miljon passagerare under 2014, vilket motsvarade ungefär en fjärdedel av trafiken. Detta skulle leda till personalminskningar där 15 av flygplatsens 120 anställda förlorade jobbet. Sex inom administration, resten arbetade med att lasta plan och hjälpa passagerare med särskilda behov ombord. Även vaktbolaget Securitas, med omkring 150 anställda på Skavsta meddelade att upp till 25 procent av alla arbetade timmar kunde försvinna ur schemat.

Sommaren 2014 fick även Skavstas vd Dot Gade Kulovuori sparken. De amerikanska huvudägarna ADC & HAS Airports Worldwide, som numera är majoritetsägare i flygplatsbolaget, valde på ett styrelsemöte i juli att säga upp Dot Gade Kulovuori, som slutade med omedelbar verkan.

Reklamavtalet med Ryanair hade kostat Nyköpings kommun närmare 100 miljoner kronor sedan 2003. När det nuvarande avtalet upphör efter nyår 2015 blir det inga mer miljoner till Ryanair. Det lovade Socialdemokraterna i valrörelsen 2014.
– Trenden är att Ryanair inte levererar fler passagerare och då är det inte intressant för oss, sa kommunalrådet Urban Granström (S) till Södermanlands Nyheter.

Undertecknad har själv försökt nå Urban Granström utan att lyckas.

Texten uppdaterades 2017-05-27

Källor i urval
Björnelid, Richard. 2011. SAS – Om konsten att sänka ett flygbolag. ISBN: 9789173898638. E-bok.
Bergstrand, Mats. 1997. Resor: Prisvärd premiär till London. Dagens Nyheter. 15 juni.
Braconier, Fredrik. 2003. Subventioner stoppar Ryanair i Strasbourg. Svenska Dagbladet. 20 september.
Wijnblad, Olof. 2003a. Storsatsning ska få besökare till Nyköping. Dagens Nyheter. 24 juli.
Wijnblad, Olof. 2003b. Nyköpings kommun bröt mot lagen. Dagens Nyheter. 7 augusti.
Sunden, Maria. 2005. Ryanair får inte göra reklam för Nyköping. Svenska Dagbladet. 22 mars.
Blomberg, Fredrik. 2009. EU godkänner miljonavtal. Sveriges Radio. 16 mars.
Pohjanen, Kina. 2013. Svårt för lågprisflygplats att gå runt ekonomiskt. Sveriges Radio. 15 november.
Tersmeden, Carl Bruno. 2012. Skavsta flygplats hotas av nedläggning. Sveriges Television. 10 december.
Holmqvist, Tobias. 2012. Inget fel på Skavstas landningsbana. Sveriges Television. 10 december.
Axås, Elisabet. 2013. Ryanairs nya besked – kapar fler Sverigelinjer. Expressen. 18 december.
Treijs, Linn. 2014. Facket rasar mot uppsägningar. Katrineholmskuriren. 13 februari.
Wixe, Susanne. 2014. Skavstas vd sparkas efter Ryanairs nedskärningar. Aftonbladet. 12 augusti.
Ringdahl, Lasse. 2014. S: Kommunen ska ragga flyg till Skavsta. Södermanlands Nyheter. 3 september.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *