Ryanairs förebild förespråkar facket

Amerikanska Southwest Airlines har varit en stor inspirationskälla för Ryanair. Till skillnad från Ryanair ska däremot Southwest vara det mest fackliga flygbolaget i USA. ”Jag tror att det påståendet fortfarande är sant”, meddelar Neal Hanks, pilotfacket SWAPA.

Ryanairs stora förebild och inspirationskälla är det amerikanska lågprisflygbolaget Southwest Airlines. Till skillnad från Ryanair har Southwest Airlines däremot inget mot fackföreningar. Southwest Airlines har tvärtom påstått sig vara det flygbolag i USA som har högst facklig organisationsgrad. Neal Hanks, kommunikationschef på pilotfacket SWAPA, tror att det påståendet fortfarande är sant.
– Jag kan inte uttala mig för andra fackföreningar, men pilotfacket har en stark, fungerande relation med Southwest Airlines, skriver han i ett e-brev.

Utöver pilotfacket finns flera andra fackföreningar representerade i företaget, så som Transport Workers’ Union, International Association of Machinists och International Brotherhood of Teamsters. Enligt Southwest Airlines grundare Herb Kelleher, är facklig organisering något som flygbolaget inte bara tillåter utan också förespråkar.
– Vi kände att vid vissa tillfällen var vårt folk osäkra utan att någon representerade dem så i vissa fall föreslog vi att de skulle gå med i ett fack eller bilda ett så att de skulle känna sig mer säkra på sin anställningstrygghet, sina klagomål och sådana saker. Det fanns ingen anledning för dem att känna sig otrygga, men utan en fackförening var det som när du bor i en stad där det inte finns en läkare. Du kanske aldrig träffar honom, men det ger en känsla av säkerhet att det finns en där och en känsla av osäkerhet när det inte finns, sa han till journalisten Siobhán Creaton.

Som undertecknad tidigare berättat (den 12/8 2013) är Ryanair Pilot Group ett försök att få i gång facklig organisering hos Ryanairs piloter. Pilotfacket hos Southwest Airlines, SWAPA, har i ett uttalande meddelat sitt stöd till kollegorna hos Ryanair.

Det är med förfäran som vi på avstånd har sett Ryanair Pilot Groups kamp för att organisera och få erkännande av Ryanair.

Det är särskilt obehagligt då Ryanair har gått ut med att de är ”Europas Southwest”. Faktum är att de inte är det.

Tryckt källa:
Siobhán Creaton (2007:73–76), Ryanair – The full story of the controversial low-cost airline. ISBN: 9781845132934

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *