Koncernbolag ger minskad insyn i flygplats

Beslutet om att slå ihop alla Västerås kommunbolag väckte kritik. Med facit i hand går det nu att se att det ger minskad insyn.

Som undertecknad tidigare berättat (den 10 december 2015) har Västerås politiska majoritet valt att låta den kommunala flygplatsen få ta över alla kommunala bolag i Västerås. Syftet med upplägget är att flygplatsens förluster ska användas för att slippa undan skatt.

Detta beslut har mött hård kritik. Förutom att upplägget anses ge uttryck för en tveksam skattemoral har farhågorna varit att det ska ge minskad insyn i flygplatsens verksamhet. Nu när beslutet är genomfört går det att se att det blev just så.

En sammanställning visar att flygplatsen har kostat skattebetalarna 380 miljoner kronor mellan 2001 och 2014 (se tidigare inlägg den 4 augusti 2015). På en förfrågan om årsredovisning för 2015 hänvisar kommunens registrator nu till hela kommunens årsredovisning för 2015. Vid en snabb titt på denna går det inte att utläsa hur mycket pengar flygplatsen fick under året. Undertecknad har därför bett flygplatsens redovisningsekonom om att särredovisa dessa siffror.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *