Handel och demokrati

Som Naomi Klein har påpekat är diktatur och marknadsekonomi inte nödvändigtvis något oförenligt. Kanske inspirerade av Kina, marknadsför nu Nordkorea landets affärsmöjligheter. Nordkorea erbjuder Asiens billigaste arbetskraft, högt kvalificerad och motiverad personal samt Asiens lägsta skatter.
Via Brusa högre lilla å.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *