Folkpartist vill kasta ut Ryanair från Västerås

Jesper Brandberg (FP) vill att Västerås flygplats avslutar sitt kontrakt med Ryanair. Han menar att flygplatsen då skulle minska sitt underskott. ”Den affären bär inte ens de egna marginalkostnaderna”, säger han.

På torsdagen sa Västerås kommunfullmäktige ja till kommunstyrelsens förslag om 25 nya miljoner till Västerås flygplats i aktieägartillskott. Folkpartiet ville att frågan skulle återremitteras, det vill säga omarbetas innan beslut, rapporterar VLT.

Folkpartiets förslag avslogs. Något som väckte mycket debatt var däremot folkpartisten Jesper Brandbergs uttalande om Ryanair. Han menar att flygplatsen skulle kunna minska sitt underskott genom att avsluta affärerna med Ryanair.
– De extrakostnader man har för att ha deras trafik där ökar bara på underskottet, sa Jesper Brandberg i kommunfullmäktige.

Detta kommenterar även VLT:s ledarskribent Richard Appelbom:

I någon mening är alla skattebetalare i Västerås förstås med och hjälper Ryanair och alla andra verksamheter på flygplatsen med våra 25 miljoner kronor. Men det vore ändå mer stötande om det visar sig att avtalet med Ryanair inte ens ger ett nettobidrag till flygplatsen. Då bidrar våra skattepengar direkt till att hålla Ryanair under armarna.

Som undertecknad tidigare berättat (den 8 april 2014) är avtalen mellan Västerås flygplats och Ryanair hemliga. Därför är det svårt att kontrollera Jesper Brandbergs påstående.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *