Fack förteget om Ryanairplaner

Svenska fack har samma rätt som danska att strejka mot Ryanair. Hur gör då svenska fack för att få Ryanair att förhandla? ”Jag kan inte gå in på det just nu”, säger Nikta Nabavi, Unionen.

Nikta Nabavi, Unionen, är förtegen om hur facket kommer att agera för att få Ryanair till förhandlingsbordet. Foto: Erik Hjärtberg
Nikta Nabavi, Unionen, är förtegen om hur facket kommer att agera för att få Ryanair till förhandlingsbordet. Foto: Erik Hjärtberg

Som undertecknad tidigare berättat (den 1 oktober) tog danska fack i somras strid för att få kollektivavtal hos Ryanair. Den danska motsvarigheten till Arbetsdomstolen slog fast att danska fack har laglig rätt att vidta stridsåtgärder mot Ryanair. Svenska fack har samma lagliga rätt, menar Unionens förbundsjurist Lars Åström.
– Rent rättsligt kan man bara konstatera att vi kan göra samma sak. Vi är bundna av samma konventioner och har de möjligheterna att vidta stridsåtgärder, säger Lars Åström.

Inom flyget organiserar Unionen bland annat flygvärdinnor. Unionen var ett av de svenska fackförbund som varslade om sympatiåtgärder mot Ryanair till stöd för de danska facken. Innan strejken trädde i kraft valde Ryanair att stänga sina baser i Danmark. Frågan är nu vad svenska fack kommer att göra för att få det irländska flygbolaget till förhandlingsbordet.
– Unionen har självklart ett intresse av att beivra och förhindra social dumpning och vi vill gärna ha kollektivavtal i så stor utsträckning som möjligt. Det är en självklarhet, säger Nikta Nabavi, ombudsman på Unionen.

En del av problematiken hos Ryanair är att många av piloterna formellt sett är företagare och inte anställda. Nikta Nabavi känner inte till om även flygvärdinnor hos Ryanair är egna företagare. Inom andra flygbolag finns sådana upplägg. Facket ser detta som en sorts falskt företagande. Företagande i lagens mening innebär bland annat att den som utför arbetet fritt får styra över sin egen arbetstid, använder sina egna maskiner, och har rätt att ha flera uppdragsgivare.
– Så vitt jag vet är det inte så många flygvärdinnor som har ett eget flygplan, egna piloter och själv bestämmer hur de flyger, säger Nikta Nabavi.

För att påverka arbetsförhållandena måste facket först och främst driva igenom att personalen faktiskt är anställda och inte företagare.
– Men då krävs det att det är en medlem som kommer till oss och säger att ”det här är fel, det vill jag att ni tvistar om”, säger Lars Åström.

Om en medlem vill att facket ska driva frågan blir det först förhandlingar. Om det inte hjälper blir det ett fall för Arbetsdomstolen. Just nu har Unionen inga medlemmar hos Ryanair.
– Problemet är att Ryanair gärna gör sig av med folk som är fackligt anslutna. Därför är det väldigt svårt att få de personerna att organisera sig, säger Nikta Nabavi.

Både Nikta Nabavi och Lars Åström säger att Unionen aktivt driver frågan om att få Ryanair att teckna kollektivavtal. Hur den kampen bedrivs konkret vill de däremot inte berätta.
– Det här är ju någonting som vi har följt med intresse och som vi tittar på. Mer specifik än så kan jag inte vara just nu, säger Nikta Nabavi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *