EU kan tvinga Ryanair att följa svensk arbetsrätt

Ryanairs personal arbetar formellt sett på Irland. Flygbolaget anser därför att endast irländska regler ska gälla för personalen. Detta kan nya EU-regler sätta stopp för.

I förra veckan antog Europaparlamentet en resolution om arbetsrättsliga frågor. Fackliga Brysselkontoret berättar att parlamentet vill att EU ska respektera ”nationella traditioner” vad det gäller arbetarnas och fackföreningarnas rättigheter. Det ska vara domstolen i det land där fackliga stridsåtgärder äger rum som ska vara behörig att avgöra arbetsmarknadstvister. När det gäller individuella anställningsavtal bör behörig domstol ligga i det land som har närmast anknytning till anställningsförhållandet.

Tidningen Kollega berättar att den nya resolutionen kan få betydelse i konflikter som uppstått kring Ryanair. Flygbolaget har anställt sin personal på Irland oavsett geografisk arbetsplats och därmed hävdat att endast irländsk lag gäller. Trots detta dömdes Ryanair nyligen av en fransk domstol att betala nära 10 miljoner euro i skadestånd för att ha brutit mot franska arbetsmarknadslagar. Även i Norge har Ryanair förlorat i rätten sedan anställningsvillkoren prövats enligt norsk lag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *