Kompetens: behärskar samtliga discipliner

Dagens ansökan: Bärgslagsbladet/Arboga Tidning

Vi söker utbildade journalister för arbete med lokaljourna-
listik i Västra Mälardalen.
Bärgslagsbladet/Arboga Tidning är en femdagarstidning
med de tre kommunerna Köping, Arboga och Kungsör som
huvudsakligt spridningsområde. Våra vikarier måste
behärska samtliga discipliner: skrivande, fotografering och
redigering för publicering i print och webb. Kunskaper i
Photoshop är inget krav men en fördel. Vi jobbar i det
redaktionella systemet Saxo och Incopy/Indesign.

Kompetens: kan strukturera en artikel

Dagens ansökan: Blekinge Läns Tidning

Vi söker reportrar till vår lokalredaktion i Ronneby juni-augusti 2012. Vikariaten pågår vecka 25-32, möjligen någon/några veckor innan eller efter den perioden.

Som allmänreporter är arbetsuppgifterna mycket varierande – allt från polisnotiser till simskoleavslutningar. Du går på ett rullande schema med tjänstgöring dagtid, kvällstid och helger. På kvällar och helger har du även ansvar för Karlshamnsredaktionens bevakningsområde. Reportrar på våra lokalredaktioner fotograferar också, så fotovana är ett plus. Vi arbetar i Newspilot och det är bra om du har erfarenhet av det programmet.

Bifoga arbetsprover så att vi får se att du har en god känsla för språket och hur man ska strukturera en artikel.

Fritt fall med facket

Vi lovar och försäkrar
att aldrig någonsin
under några omständigheter
arbeta på sämre villkor eller till lägre lön
än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta
i den djupa insikten om
att om vi alla håller detta löfte
så måste arbetsgivaren
uppfylla våra krav!

Så lyder det fackliga löftet. Detta svor Journalistförbundets kongress i maj i år.
Journalistförbundet, SJF, har kollektivavtal som gäller för anställda journalister. När det gäller frilansjournalister är situationen däremot diffus. För frilansar har SJF i stället tagit fram något som kallas frilansrekommendationen.

Frilansrekommendationen är inget avtal och därför är det långtifrån alla arbetsgivare som betalar de arvoden SJF anger i rekommendationen. Finns det då någon gräns för hur låga arvoden en arbetsgivare får betala frilansjournalister? Hur ska anställda journalister förhålla sig till lågt arvoderade arbetskamrater? SJF svarar så här, via e-post:

Försök att peppa frilansarna att förhandla upp sina arvoden. Förklara också för arbetsgivaren att ni vill att företaget framstår som en god uppdragsgivare genom att inte betala oskäliga arvoden till dugliga frilansmedarbetare.

Just nu pågår ett arbete inom Journalistförbundet att omarbeta rekommendationen om minimiarvoden för frilansuppdrag. Vi hoppas att den ska bli mer attraktiv för uppdragsgivare att följa.

Tydligen gäller det fackliga löftet endast för anställda journalister. För frilansar är SJF alltså inte ett fack i traditionell mening utan någon sorts jobbcoach.

Visserligen finns det inget uppseendeväckande med ett fackförbund som har den synen på sin uppgift. Bloggaren Fredrik Edin har berättat om sina erfarenheter av SKTF, som i höst bytte namn till Vision.

På mitt nya jobb bestod den enda kontakt med SKTF i mailutskick från sektionen. Jag minns särskilt två kategorier mail. Det ena var erbjudanden om att följa med på kryssningar. Det andra var erbjudanden om hjälp och ”coachning” vid individuella lönesamtal.

Vid ett tillfälle blev en kollega så irriterad att hon svarade på ett mail ur den sistnämnda kategorin. Svaret gick ut till hundratals medlemmar och ombud. Min kollega förklarade sakligt men bestämt att själva poängen med en fackförening –och den huvudsakliga anledningen till att hon var medlem – var att vi anställda skulle ha en möjlighet att agera kollektivt gentemot vår arbetsgivare. Att detta skulle innebära en styrka och en möjlighet att tillsammans höja allas löner. Inte bara några stycken.

Ingen svarade.

Själv ringde jag upp ringde SKTFs ”center” och frågade vad det var för poäng att vara medlem om mina och mina arbetskamraters rättigheter inte försvarades. Om vi inte agerade kollektivt utan tvärtom uppmanades att försöka göra en bra deal på egen hand.

Personen jag talade ville inte diskutera SKTFs agerande . Jag har full förståelse för att han varken kunde eller ville diskutera mina personliga erfarenheter. Men han ville heller inte diskutera SKTFs policy generellt. Det gjordes inget som helst försök att argumentera eller övertyga mig om att fortsätta vara medlem. Istället sa han något i stil med: jaha, tycker du så. Då kanske du inte ska vara medlem.

Frihet

Dagens ansökan: Frihet

Frihet söker chefredaktör. Tjänsten är en tillsvidareanställning, med start februari 2010. Frihet är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbunds medlemstidning. Tidningen varvar politik, reportage och samhällsfrågor med nyheter från SSU:s organisation och aktiviteter. Tidningen utkommer med 8 nummer om året och har i dagsläget 3 anställda.

Redaktören arbetsleder redaktionen som består av en andreredaktör samt en grafisk formgivare. Arbetet innebär att du tillsammans med redaktionen planerar och genomför produktionen av medlemstidningens nummer. Som redaktör har du helhetsansvar vilket innebär förutom planeringsansvar för produktion också budgetuppföljning och återkoppling till Frihets styrelse.

Du har god kunskap kring webbpublicering, bild- och materialproduktion. Du har erfarenhet av hela produktionskedjan gällande tidningsproduktion och ska klara av såväl det kreativa arbetet som det praktiska med layoutdelarna. Vi ser att du har tidigare redaktionell erfarenhet.
Du delar socialdemokratins värderingar och brinner för journalistiskt och redaktionellt arbete. Du ska vara en analytisk och ordningsam person som har goda erfarenheter av journalistiskt arbete.

Facken rasar

Johnny, I said we were through
Just to see what you would do
You stood there and hung your head
Made me wish that I were dead

Oh, Johnny get angry, Johnny get mad
Give me the biggest lecture I ever had
I want a brave man, I want a cave man
Johnny, show me that you care, really care for me

Every time you danced with me
You let Freddy cut in constantly
When he’d ask, you’d never speak
Must you always be so meek?

Every girl wants someone who
She can always look up to
You know I love you, of course
Let me know that you’re the boss

Joanie Sommers, Johnny get angry

En attack på fackföreningsrörelsen, så tolkar många fackförbund regeringens förslag om höjd a-kasseavgift, obligatoriskt a-kassemedlemsskap samt lägre ersättningsnivå, meddelar Aftonbladet.

Jonas Nystedt på SEKO tror att det blir en tuff avtalsrörelse nästa år. Kompensationer kommer troligen att krävas för de höjda avgifterna.

Att ta till sig kritik

Redan då jag sände in mina kritiska synpunkter på två artiklar i förra numret förstod jag att de skulle refuseras. Från att ha varit en frisk och härlig tidning under en period före nya chefredaktörens tid har Fönstret nu återgått till att vara ett organ för husbondens röst – där kritik mot partiet eller dess ledande personer inte får förekomma. Det är mycket tråkigt. Det är bara att erkänna att vi fått en frispråkig tidning mindre och en tidning mindre att läsa.

Olle Ljungbeck, Gävle

Svar: Då får vi tacka för tiden som varit.

Chefredaktören

Jonas Helling, chefredaktör för det socialdemokratiskt dominerade ABF:s tidning Fönstret besvarar ett läsarbrev (artikeln finns inte på nätet).