Samhällsvetenskapliga synsätt

Det generella kunskapsintresset inom rättssociologi inriktar sig på frågeställningar rörande interaktionen mellan rättsregler och samhälle. Dock betraktar olika rättssociologer detta samspel på olika sätt (Baier & Svensson 2009, s. 17).

En rättssociolog vid namn Thomas Mathiesen framhåller tre ledande samhällsvetenskapliga synsätt som erhållit en viktig verkan över varsit ledande rättssociologiskt synsätt. Det första är tvångsmodellen vilken förutsätter att uppförandet och med det strukturen för det mellanmänskliga samspelet är en följd av makten människorna brukar mot andra människor. Ett synsätt med marxistiskt ursprung (Baier & Svensson 2009, s. 17–18).

Det andra synsättet är upplevelsemodellen som förutsätter att uppförandet och med det strukturen för det mellanmänskliga samspelet är en följd av människors särskilda begripande av andra människor. Synsättet har ett intresse för de knappt märkbara gradskillnaderna i mänskligt samspel. Ett synsätt med huvudsakligen fenomenologiskt ursprung (Baier & Svensson 2009, s. 18).

Det tredje synsättet är normmodellen som fokuserar på den allmänt vedertagna förväntan på människors beteende. Denna förväntan styr det mellanmänskliga samspelet i och med att den har verkan på mänskligt beteende. Ett synsätt med ursprung i Émile Durkheims positivistiska skola. Det medför att rätten och andra normer styr det mellanmänskliga samspelet (Baier & Svensson 2009, s. 18).

Källa: Baier, M., & Svensson, M. (2009). Om normer (1:a uppl.). Liber.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *