Sälja sig

image

För att slippa arbetslöshet måste man vårda sin ”anställningsbarhet”. Vid en tidpunkt då till och med brödskivan, som ju ändå är ett mycket banalt vardagsobjekt, är utstyrt med ”bredbarhet”, ”frysbarhet” och varför inte, ”smörbarhet” för att förföra en konsument som inte har bett om det, måste löntagaren rusta sig med denna oumbärliga men svårbestämda egenskap. Man borde kanske se över användbarheten av ordet ”anställningsbarhet” … Det sistnämnda betyder ingenting annat än förmåga att övertyga andra om att man kan och ska anställas! Varför måste man övertyga dem? Jo, eftersom alla är utbytbara anstränger sig tjänstemännen för att sticka ut i förhållande till de andra. Hur? Genom sin personlighet förstås. Den gyllene regeln vid rekrytering av tjänstemän ryms i en enda mening: idag rekryteras människor efter vilka de är och inte efter vad de kan göra. ”Social förmåga” och ”skicklighet i att kommunicera” är avgörande, kompetens och examina är bisaker. Inom en snar framtid kommer man uteslutande att lära sig hur man förför rekryteraren. Du som vill arbeta och inte har några kvaliteter, välkommen!
Du är alltså tvungen att vara din egen annons. Du måste kunna ”sälja in dig” som om din personlighet vore en produkt som man kunde sätta ett marknadsvärde på.

Corinne Maier (2006:48–49), Hej lättja: Om konsten och vikten av att göra minsta möjliga på jobbet. ISBN: 9172320214

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *