Maskinen

Sits. Foto: Erik Hjärtberg
Sits. Foto: Erik Hjärtberg

En god handknypplerska kan som bäst göra fem maskor i minuten, vissa knypplingsmaskiner kan göra trettiotusen under samma tid. Varje minut för maskinen motsvarar alltså hundra timmar för arbeterskan, eller uttryckt på ett annat sätt: varje varje gång maskinen arbetar en minut frigör den tio dagars vila för arbeterskan. Det som gäller för knypplingsindustrin gäller i större eller mindre omfattnng [sic!] för alla industrier som har förnyats genom modern mekanik. – Men vad ser vi? Efterhand som maskinen blir allt mera fulländad och gör människans arbete överflödigt med hjälp av sin ständigt växande hastighet och precision, fördubblar arbetaren sin iver som om han ville tävla med maskinen i stället för att förlänga sin vila med den tid som nu frigjorts. Vilken absurd och mordisk form av konkurrens!

Paul Lafargue (1989:58), Rätten till lättja: Vederläggning av Rätten till arbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *