Kriminologisk sommarskola

Jag läser Jerzy Sarneckis ”Introduktion till kriminologi”.

Sommarläsning. Foto: Erik Hjärtberg

Som sommarläsning går jag igenom Jerzy Sarneckis ”Introduktion till kriminologi”, ISBN 978-91-44-01746-4.

Kapitel 1 Vad är kriminologi (sida 17 till 24)

Kriminologi är läran om brott, eller det vetenskapliga studiet av brottslighet.

Vad är då ett brott? Brott existerar inte om det inte finns en lag som definierar en handling och stadgar straff för den som begår denna handling.

Lagarna är föremål för ständiga förändringar. Handlingar som tidigare definierats som brott kan till följd av lagändringar bli straffria medan handlingar som tidigare inte varit brottsliga kan bli det.

Vissa kriminologer, däribland Jerzy Sarnecki, anser dock att den juridiska definitionen av brott kan ”kännas lite besvärlig”. De väljer därför att bredda ämnet kriminologi till forskning om brottslighet och annat ”avvikande beteende”.

Avvikande beteende omfattar sådana beteenden som visserligen kraftigt avviker från rådande normer, men som inte är kriminaliserade, till exempel psykiska sjukdomar, missbruk av alkohol och läkemedel, prostitution och liknande. Vad som uppfattas som avvikande beror på hur auktoritärt ett samhälle är. Utrymmet för variation är mindre i auktoritära samhällen.

Samtidigt som avvikande beteenden inte behöver vara olagliga kan olagliga handlingar vara vanliga i ett samhälle.

Genom att använda sig av begreppet avvikande beteende i stället för brott kan forskarna undvika problem som uppkommer genom snabba förändringar av vad som är lagligt och olagligt.

Slutligen kan det konstateras att brott lönar sig ibland. Om inte vissa människor bryter mot lagen, eller vissa normer, kan inte samhället utvecklas. Många av de friheter och rättigheter som finns i dag hade inte funnits om de som kämpade för dessa inte hade brutit mot lagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *