Invuxen

Stora bokstäver. Foto: Erik Hjärtberg
Stora bokstäver. Foto: Erik Hjärtberg

Ju bättre man lär sig hur man gör något bra, desto mer bryr man sig om det. Men institutioner baserade på kortsiktiga transaktioner skapar inte det djupet. Tvärtom kan organisationen frukta det; chefernas kodord är här invuxen. Någon som gräver djupt i en syssla bara för att den ska bli bra kan i andras ögon verka invuxen i meningen fixerad vid den enda saken – och besatthet är onekligen nödvändig för hantverksskickligheten. Han eller hon står så långt det går att komma från konsulten, som slår ner och flyger iväg men aldrig bygger bo. Dessutom tar det tid att fördjupa sina färdigheter i vilken verksamhet som helst. Det tar vanligen tre till fyra år för en ung yrkesman som just gått ut universitetet att komma underfund med vad som verkligen var användbart av det han eller hon studerade. Men att genom praktisk utövning stärka kunskaperna är att lägga hinder i vägen för de institutioner som vill att anställda ska göra många olika saker på en gång. Även om den flexibla organisationen frodas med skickliga personer ligger den illa till om den binder sig vid hantverksskicklighet.

Rickard Sennett (2007:78), Den nya kapitalismens kultur, ISBN: 9789173893077

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *