Intervjuoffer

Reagerade ni på min användning av begreppet intervjuoffer? Förmodligen inte. Intervjuoffer är numera synonymt med intervjuad. Alla intervjuade är intervjuoffer och ska inte vara ledsna över det. Att bli intervjuad är ingen uppoffring utan en medial upphöjelse. Den intervjuade förväntas vara glad över uppmärksamheten, och blir den intervjuade inte glad så är det den intervjuades fel och inte intervjuarens. En intervjuad som inte är glad har förmodligen något skumt att dölja eller något dumt att säga och är i så fall inget offer utan något slags förövare. Oklart mot vad eller vem, men i alla fall.

Göran Rosenberg, Tankar om journalistik, ISBN: 9172635126.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *