Frågvis

Samtidsanalys 1999. Foto: Erik Hjärtberg
Samtidsanalys 1999. Foto: Erik Hjärtberg

Hur kan man avgöra vad som är av bestående värde hos en själv i ett samhälle utan tålamod, ett samhälle helt inriktat på det omedelbara nuet? Hur kan långsiktiga mål uppnås i en ekonomi där man månar om kortsiktiga värden? Hur kan ömsesidig lojalitet och ömsesidigt engagemang vidmakthållas i organisationer som ständigt splittras eller ideligen omstruktureras? Detta är de frågor rörande individuella egenskaper och värderingar som ställs av den nya flexibla kapitalismen.

Richard Sennett (1999:19), När karaktären krackelerar: Personliga konsekvenser av att arbeta i den nya kapitalismen. ISBN: 9189044568

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *