Förnumstig författarinna

Den mest välvilliga läsning man kan göra av ”Gatans parlament” är att betrakta den som en uppmaning till vänstern och arbetarrörelsen att göra upp med varje form av våldsromantik. De svarta lössen i den röda fanans veck ska borstas bort. Visst.

Tyvärr försvåras en sådan läsning av bokens förnumstiga tonfall. Lodenius vet hur det förhåller sig. Det förekom inga polisprovokationer under EU-toppmötet i Göteborg. De nya vänsteraktivisterna saknar ”den glädje som fanns i 68-rörelsen”. Nazister kan ha humor. Med anledningen av ”tårtningen” av Bosse Ringholm förklarar hon för mig, fåkunnige läsare, att sedvänjan att kasta gräddtårta i ansiktet på någon kommer från ”slapstickfilmens värld”. Den är, får jag veta, ”vanligt förekommande hos komiker som Helan och Halvan”. Ska man skratta eller gråta? Ja, säg det.

David Karlsson recenserar boken Gatans Parlament (ISBN: 9170372756) i Dagens Nyheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *