Den nödvändiga arbetslösheten

Sverige ändrades på några år. Den ”fulla sysselsättningens politik” byttes mot den nödvändiga arbetslöshetens politik. Teorin var enkel. För att inte få hög inflation måste många vara arbetslösa så att lönerna inte ökade, svenska offentliga sektorn avskedade därför 300 000 människor under krisen och arbetslösheten steg med ungefär 300 000 människor. (Det finns en ekonomisk teori om detta som heter Nairu. Non accelerated inflation rate of unemployment. Alltså en nationalekonomisk teori om att man bör skapa en viss nivå av arbetslöshet för att priser ska bromsas.)

(Det finns nationalekonomiska teorier om det mesta.)

I själva verket har det inget med inflation att göra.

Idén är att öka arbetslösheten för att pressa löntagarna.

Den fulla sysselsättningen började bli för dyr för arbetsköparna.

Johan Ehrenberg (2016:252–253), Falska minnen: Människorna, kärleken, döden, ETC. ISBN: 9789188029249.

falskaminnen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *