SD har fel om offentlighetsprincipen

Ann-Christine From Utterstedt (SD) menar att kommunala bolag inte omfattas av offentlighetsprincipen. Detta är inte riktigt sant. Däremot ger lagen även myndigheter rätten att ha affärshemligheter.

Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga. Samtliga politiska partier som är representerade i Västerås kommunfullmäktige har fått frågor med anledning av detta. Nu är det dags att granska svaren. Läs mer på OKFN.se.

SD vill att öppenhet ska vara ett signum

Utfrågningen av Västerås politiker om flygsubventioner fortsätter. Nästa person att svara är Ann-Christine From Utterstedt, Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna vill att öppenhet ska vara ett signum i all kommunal verksamhet.

Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga. En uträkning visar att varje flygbiljett subventioneras med ungefär 132 kronor. Samtliga politiska partier i kommunfullmäktige har frågats ut om detta. Läs mer på OKFN.se.