Etikett: kalenderbitare

  • Flygplatsnotan är ”bara” drygt 502 miljoner

    SVT:s granskning visade att av Västerås flygplats kostat mer än en halv miljard sedan 2001. Summan var dock inte densamma som undertecknad fått. Därför kommer här en reviderad genomgång av flygplatsens kostnader. SVT presenterade nyligen en granskning av Västerås flygplats. Precis som undertecknad menar SVT att flygplatsen kostat mer än en halv miljard sedan 2001….