Etikett: inflation

  • Inflationsbekämpning

    Den amerikanska arbetslösheten har sedan 1970-talet pendlat mellan ungefär fem och nio procent. Vintern 1996–97 låg den, efter en lång och stark högkonjunktur, på 5,3 procent. I samhällsdebatten betraktas det som en mycket låg siffra och den amerikanska riksbanken vill, på grund av sin rädsla för inflation, inte att arbetslösheten sjunker mer. Per Wirtén (1997:36),…