Etikett: fediversum

  • Activity Pub

    Activity Pub är ett tillägg till WordPress för att länka samman bloggen med Fediversum. Detta inlägg är endast ett sätt att testa tekniken. Förstår du ingenting av detta inlägg är det bara att ignorera.