Har anknytning till orten

Dagens anvisning: Hudiksvalls Tidning

Nu finns ett ledigt arbete hos Mittmedia AB Hälsingetidningar som vi bedömer skulle passa dig bra. När du har sökt arbetet ska du höra av dig till Arbetsförmedlingen. Läs mer om det på sista sidan.

Du som får eller söker arbetslöshetsersättning ska söka det här arbetet eftersom vi bedömer att det är ett lämpligt arbete för dig. Vi meddelar din a-kassa om du:
• inte söker arbetet
• blir erbjuden arbetet, men tackar nej till det
• inte redovisar om du sökt det anvisade arbetet. Då anses du inte ha sökt arbetet.

Det kan påverka din rätt till arbetslöshetsersättning.

Du som deltar i ett program kan bli tvungen att avbryta programmet om du tackar nej till ett erbjudande om lämpligt arbete. Du får då inte längre aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Vi hoppas att du får arbetet och önskar dig lycka till!

Vänliga hälsningar

Behärskar sociala medier

Dagens anvisning: Arbetarbladet

Nu finns ett ledigt arbete hos GävleTidningar AB som vi bedömer skulle passa dig bra. När du har sökt arbetet
ska du höra av dig till Arbetsförmedlingen. Läs mer om det på sista sidan.

Du som får eller söker arbetslöshetsersättning ska söka det här arbetet eftersom vi bedömer att det är ett lämpligt arbete för dig. Vi meddelar din a-kassa om du:
• inte söker arbetet
• blir erbjuden arbetet, men tackar nej till det
• inte redovisar om du sökt det anvisade arbetet. Då anses du inte ha sökt arbetet.

Det kan påverka din rätt till arbetslöshetsersättning.

Du som deltar i ett program kan bli tvungen att avbryta programmet om du tackar nej till ett erbjudande om lämpligt arbete. Du får då inte längre aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Vi hoppas att du får arbetet och önskar dig lycka till!

Vänliga hälsningar

Stridshingst

Dagens anvisning: IMG (Sweden) AB

Nu finns ett ledigt arbete hos IMG (SWEDEN) AB som vi bedömer skulle passa dig bra. När du har sökt arbetet
ska du höra av dig till Arbetsförmedlingen. Läs mer om det på sista sidan.

Du som får eller söker arbetslöshetsersättning ska söka det här arbetet eftersom vi bedömer att det är ett lämpligt arbete för dig. Vi meddelar din a-kassa om du:
• inte söker arbetet
• blir erbjuden arbetet, men tackar nej till det
• inte redovisar om du sökt det anvisade arbetet. Då anses du inte ha sökt arbetet.

Det kan påverka din rätt till arbetslöshetsersättning.

Du som deltar i ett program kan bli tvungen att avbryta programmet om du tackar nej till ett erbjudande om
lämpligt arbete. Du får då inte längre aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Vi hoppas att du får arbetet och önskar dig lycka till!

Vänliga hälsningar

Uppkopplad

Dagens anvisning: Nacka-Värmdöposten

Nu finns ett ledigt arbete hos Nacka Värmdö Posten som vi bedömer skulle passa dig bra. När du har sökt
arbetet ska du höra av dig till Arbetsförmedlingen. Läs mer om det på sista sidan.

Du som får eller söker arbetslöshetsersättning ska söka det här arbetet eftersom vi bedömer att det är ett lämpligt arbete för dig. Vi meddelar din a-kassa om du:
• inte söker arbetet
• blir erbjuden arbetet, men tackar nej till det
• inte redovisar om du sökt det anvisade arbetet. Då anses du inte ha sökt arbetet.

Det kan påverka din rätt till arbetslöshetsersättning.

Du som deltar i ett program kan bli tvungen att avbryta programmet om du tackar nej till ett erbjudande om
lämpligt arbete. Du får då inte längre aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Vi hoppas att du får arbetet och önskar dig lycka till!

Vänliga hälsningar

Kompetens: intresse för miljöfrågor

Dagens anvisning: Proffice Sverige AB

Här får du information om ett ledigt arbete hos Proffice Sverige AB

Vi bedömer att detta är ett lämpligt arbete för dig.

När du har sökt arbetet ska du höra av dig till Arbetsförmedlingen. Läs mer om det på sista sidan ”Redovisning om sökt arbete”.

Om du får eller begär arbetslöshetsersättning är du skyldig att söka detta arbete, enligt villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Vi ska meddela din arbetslöshetskassa
– om du inte söker arbetet.
– om du söker och får arbetet, men tackar nej till det.
I så fall kan arbetslöshetskassan sänka eller dra in din ersättning.

Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program riskerar du att få din programanvisning återkallad om du tackar nej till ett erbjudet lämpligt arbete. Det innebär att du måste avbryta programmet och att ditt aktivitetsstöd eller din utvecklingsersättning upphör.

Vi hoppas att du får arbetet och önskar dig lycka till!

Vänliga hälsningar

Kompetens: älskar nyheter

Dagens anvisning: Västerbottens Folkblad

Här får du information om ett ledigt arbete hos Västerbottens Folkblad

Vi bedömer att detta är ett lämpligt arbete för dig.

När du har sökt arbetet ska du höra av dig till Arbetsförmedlingen. Läs mer om det på sista sidan ”Redovisning
om sökt arbete”.

Om du får eller begär arbetslöshetsersättning är du skyldig att söka detta arbete, enligt villkoren i
arbetslöshetsförsäkringen. Vi ska meddela din arbetslöshetskassa
– om du inte söker arbetet.
– om du söker och får arbetet, men tackar nej till det.
I så fall kan arbetslöshetskassan sänka eller dra in din ersättning.

Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program riskerar du att få din programanvisning återkallad om
du tackar nej till ett erbjudet lämpligt arbete. Det innebär att du måste avbryta programmet och att ditt
aktivitetsstöd eller din utvecklingsersättning upphör.

Vi hoppas att du får arbetet och önskar dig lycka till!

Vänliga hälsningar

Kompetens: högskoleexamen inom relevant område

Dagens anvisning: Far Akademi AB

Vi bedömer att detta är ett lämpligt arbete för dig. Du som uppbär arbetslöshetsersättning är skyldig att söka detta arbete, enligt villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Vi måste meddela din arbetslöshetskassa

– om du inte söker arbetet.
– om du söker och får arbetet, men tackar nej till det.

I så fall kan arbetslöshetskassan sänka eller dra in din ersättning.
Vi hoppas att du får arbetet och önskar dig lycka till!

Vänliga hälsningar

Kompetens: uppdaterad

Dagens anvisning: Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Vi bedömer att detta är ett lämpligt arbete för dig. Du som uppbär arbetslöshetsersättning är skyldig att söka detta arbete, enligt villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Vi måste meddela din arbetslöshetskassa

– om du inte söker arbetet.
– om du söker och får arbetet, men tackar nej till det.

I så fall kan arbetslöshetskassan sänka eller dra in din ersättning.
Vi hoppas att du får arbetet och önskar dig lycka till!

Vänliga hälsningar

Kompetens: van att arbeta med Newspilot

Dagens anvisning: Helsingborgs Dagblad

Vi bedömer att detta är ett lämpligt arbete för dig. Du som uppbär arbetslöshetsersättning är skyldig att söka detta arbete, enligt villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Vi måste meddela din arbetslöshetskassa

– om du inte söker arbetet.
– om du söker och får arbetet, men tackar nej till det.

I så fall kan arbetslöshetskassan sänka eller dra in din ersättning.
Vi hoppas att du får arbetet och önskar dig lycka till!

Vänliga hälsningar

Kompetens: skyldig

Dagens anvisning: Sundsvalls Tidning

Vi bedömer att detta är ett lämpligt arbete för dig. Du som uppbär arbetslöshetsersättning är skyldig att söka detta arbete, enligt villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Vi måste meddela din arbetslöshetskassa

– om du inte söker arbetet.
– om du söker och får arbetet, men tackar nej till det.

I så fall kan arbetslöshetskassan sänka eller dra in din ersättning.
Vi hoppas att du får arbetet och önskar dig lycka till!

Vänliga hälsningar