Upphandling av flyglinje möjliggör sociala krav

Västerås flygplats håller på att upphandla en ny flyglinje. Det är oklart varför det görs en upphandling. Vid en upphandling ska det dock ställas sociala krav på flygbolaget.

Västerås flygplats har påbörjat en upphandling för att öppna en flyglinje till Vanda flygplats i Helsingfors, rapporterar VLT. Det framgår inte av artikeln varför det görs en upphandling. Västerås flygplats verkar inte ha gjort upphandlingar när tidigare flyglinjer har startat på flygplatsen.
– Upphandling av denna typ är vanlig på våra flygplatser i inlandet. I Mälardalen är det relativt ovanligt, men det förekommer. Det finns ett regelverk kring offentliga upphandlingar för denna typ av tjänster, och som vi naturligtvis följer, skriver Eva Wetterstrand, marknadsansvarig på flygplatsen, i ett e-brev till VLT.

Som undertecknad tidigare berättat har kommunfullmäktige beslutat att Västerås flygplats aktivt ska ”jobba med sociala krav vid upphandlingar”.

Västerås kommun har sedan länge haft en inköps- och upphandlingspolicy där det bland annat ställs krav på hänsyn till ILO:s kärnkonventioner. Detta har inte hindrat den kommunägda flygplatsen från att skriva affärsavtal med Ryanair som inte förhandlar med fackföreningar.

Det bidde inga sparkrav på Västerås flygplats

Kommunfullmäktige krävde att bidragen till Västerås flygplats skulle minska. Nu har kravet dragits tillbaka. ”Tydligen vill inte majoriteten göra de åtgärder som krävs för att minska flygplatsens förluster”, säger Jesper Brandberg (L).

Kravet att Västerås flygplats ska få minskade bidrag skjuts upp, rapporterar VLT. Förra året beslutade kommunfullmäktige att de årliga bidragen skulle minska från 15 till 5 miljoner kronor 2017. Denna åtgärd skjuts nu upp till 2019.
– Vi ville skicka en tydlig signal till flygplatsen. Sedan har vi analyserar detta och insett att 2019 är mer realistiskt, säger Anders Teljebäck (S), till VLT.

Liberalerna har i sin budget för 2017 understrukit att partiet inte stödjer det beslutet.

Som undertecknad tidigare berättat är detta en upprepning av hur politikerna agerat i många år. Efter två år med lågprisflyg, 2003, kunde det konstateras att Ryanair än så länge inte gav Västerås flygplats någon vinst. Kommunalrådet Åke Hillman (S) menade då att om flygplatsen inte bar sina egna kostnader 2006 så kunde den reguljära trafiken läggas ned. När året blev 2006 fortsatte dock förlusterna. Då hördes hoppfulla tongångar om att den nyvalda flygplatsstyrelsen skulle lyckas vända ekonomin. Så har det fortsatt.

Utöver det årliga driftbidraget på 15 miljoner har flygplatsen regelbundet fått aktieägartillskott av kommunen. Mellan 2001 och 2015 har flygplatsen kostat skattebetalarna 420 miljoner.

Levande korrektur: Ryanair på svensk mark

Satsningen på levande korrektur fortsätter. Här kommer 18 sidor om Ryanair i Sverige.

Allmänheten inbjudes härmed till korrekturläsning av 18 sidor om Ryanair i Sverige (pdf). Rapportera eventuella fel i kommentarsfältet nedan, e-posta till text@erikhjartberg.se, eller använd sociala medier. Korrigeringar rapporteras löpande.

Fortfarande finns 22 sidor om Ryanairs historia öppet för korrigeringar.

Kollektivavtalskrav gäller inte för flygbolag

Regeringen har i veckan föreslagit ett krav på kollektivavtalsvillkor vid offentliga upphandlingar. Detta påverkar däremot inte vilka flygbolag som ska få använda offentliga flygplatser.

Torsdagen den 19 maj överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om hur upphandlande myndigheter och enheter ska kunna ställa krav enligt kollektivavtal i offentliga upphandlingar.
– Offentliga medel ska inte användas till att finansiera verksamheter som bidrar till lönedumpning, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) i ett uttalande.

Som undertecknad tidigare berättat påverkar den här typen av krav inte vilka flygbolag som ska få trafikera offentligt ägda flygplatser. När en flygplats tecknar ett affärsavtal med ett flygbolag räknas det formellt inte som att flygplatsen köper något och därför görs det inte heller någon upphandling.

Vänsterpartiet föreslog hösten 2015 att Västerås flygplats ska ställa sociala krav även vid affärsavtal. Detta förslag röstades ner av den rödgrönborgerliga majoriteten i Västerås utan motivering.

Ryanair är som bekant ett flygbolag som inte ens förhandlar med fackföreningar. Förutom Västerås flyger Ryanair i skrivande stund även från Landvetter, som ägs av staten, från Skavsta, där kommunen är minoritetsägare, samt från Växjö flygplats, som är kommun- och landstingsägd.

Även Skavsta kostar skattepengar

Skavsta flygplats ses som en framgångsrik flygplats. Emellertid har flygplatsen för det mesta gått med förlust. Kostnaderna har skattebetalarna fått stå för.

I debatten om Västerås flygplats stora förluster brukar ibland Skavsta lyftas fram som ett föredöme.

Skavsta flygplats i Nyköpings kommun är sedan 1998 till största delen privatägd. Trots att flygplatsen är privatägd har emellertid verksamheten kostat kommunens skattebetalare mycket pengar. Som undertecknad tidigare berättat (den 8 oktober 2014) har Nyköpings kommun haft ett reklamavtal direkt med Ryanair som kostat närmare 100 miljoner kronor mellan 2003 och 2014.

Skavsta har precis som andra flygplatser fått kämpa med ekonomin och gick för första gången runt 2012 efter 15 år med lågprisflyg. Även 2014 gick Skavsta med förlust och hade ett resultat på minus 16 miljoner, enligt Allabolag.se. Siffrorna för 2015 finns ännu inte på nätet.

Hässlö har alltid haft goda framtidsutsikter

Flygplatsen ska bli affärsmässig om tio år, påstår den politiska majoriteten i Västerås. För tio år sedan påstods samma sak.

Den rödgrönborgerliga politiska majoriteten i Västerås har i veckan gjort ett uttalande i VLT. ”Målet är att stadens kostnad för flygplatsen 2019 ska vara 20 miljoner kronor och 2021 15 miljoner kronor. Det ska uppnås genom såväl kostnadseffektiviseringar som ökade trafikvolymer”, skriver bland annat Magnus Edström (MP).

Som undertecknad tidigare berättat (den 6 juli 2015) är påståenden av det här slaget inte något nytt. Efter två år med lågprisflyg, 2003, kunde det konstateras att Ryanair än så länge inte gav Västerås flygplats någon vinst. Kommunalrådet Åke Hillman (S) menade då att om flygplatsen inte bar sina egna kostnader 2006 så kunde den reguljära trafiken läggas ned. När året blev 2006 fortsatte dock förlusterna. Då hördes hoppfulla tongångar om att den nyvalda flygplatsstyrelsen skulle lyckas vända ekonomin. Så har det fortsatt.

Om flygplatsen den här gången faktiskt skulle kunna förbättra ekonomin med hjälp av ökade trafikvolymer är frågan hur ekologiskt hållbart det är, skriver Rudolf Jacobson i en insändare i VLT.

Samtidigt som flygplatsen vill öka sina trafikvolymer uppmanar kommunens energi- och klimatrådgivare, i VLT, medborgarna att göra färre flygresor och i stället stanna längre på resmålet.

Vad är egentligen allmänt ekonomiskt intresse?

Västerås flygplats granskas på nytt av EU-kommissionen. Kommunen måste förklara varför flygplatsen får så mycket bidrag.

Västerås flygplats granskas på nytt av EU-kommissionen, rapporterade nyligen Sveriges Radio. EU ska undersöka om kommunens miljonstöd till flygplatsen är lagligt (läs hur många miljoner här).

Som undertecknad tidigare berättat (den 1 juli 2015) har EU redan granskat den frågan en gång. Västerås flygplats friades den gången. Det innebär inte nödvändigtvis att kommunen även i framtiden har rätt att subventionera flygplatsen.

Undertecknad har tidigare även berättat (den 21 februari 2014) att bidrag till en flygplats endast är tillåtet om flygplatsen tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Enligt EU-kommissionens riktlinjer är detta:

bara möjligt om någon del av ett område som potentiellt betjänas av flygplatsen i avsaknad av en flygplats skulle vara isolerad från resten av EU i en omfattning som skulle skada dess sociala och ekonomiska utveckling.

Västerås kommun har skrivit ett svar till EU. Kommunen verkar däremot vara av uppfattningen att det räcker med att kommunen beslutar att flygplatsen är av allmänt ekonomiskt intresse. Något sådant beslut är inte taget, däremot har det tagits fram ett utkast till förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Koncernbolag ger minskad insyn i flygplats

Beslutet om att slå ihop alla Västerås kommunbolag väckte kritik. Med facit i hand går det nu att se att det ger minskad insyn.

Som undertecknad tidigare berättat (den 10 december 2015) har Västerås politiska majoritet valt att låta den kommunala flygplatsen få ta över alla kommunala bolag i Västerås. Syftet med upplägget är att flygplatsens förluster ska användas för att slippa undan skatt.

Detta beslut har mött hård kritik. Förutom att upplägget anses ge uttryck för en tveksam skattemoral har farhågorna varit att det ska ge minskad insyn i flygplatsens verksamhet. Nu när beslutet är genomfört går det att se att det blev just så.

En sammanställning visar att flygplatsen har kostat skattebetalarna 380 miljoner kronor mellan 2001 och 2014 (se tidigare inlägg den 4 augusti 2015). På en förfrågan om årsredovisning för 2015 hänvisar kommunens registrator nu till hela kommunens årsredovisning för 2015. Vid en snabb titt på denna går det inte att utläsa hur mycket pengar flygplatsen fick under året. Undertecknad har därför bett flygplatsens redovisningsekonom om att särredovisa dessa siffror.

Flygkritik inför Earth Hour

I helgen deltog Västerås kommun i klimatmanifestationen Earth Hour. För första gången nämndes flygets klimatpåverkan.

Som undertecknad tidigare berättat (den 28 mars 2015) har Västerås flera år deltagit i klimatmanifestationen Earth Hour. Kommunen har bland annat uppmanat medborgarna till att duscha fortare medan flygets klimatpåverkan inte har nämnts.

Den här gången gav däremot Anna Malmström, energi- och klimatrådgivare hos kommunen, i VLT rådet att göra färre flygresor och i stället stanna längre på resmålet. Hon hade däremot svårt att förklara hur den uppmaningen går ihop med kommunens stora utgifter för Västerås flygplats.