Räcker en formalitet för fortsatt bidragsberoende?

EU har ifrågasatt Västerås kommuns ständiga bidrag till flygplatsen. Kommunstyrelsen har därför beslut att flygplatsen är av ”allmänt ekonomiskt intresse”. Är det därigenom fritt fram att subventionera flygplatsen?

Kommunstyrelsen i Västerås har i veckan beslutat om ett ”förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse” för flygplatsen, rapporterade VLT. Som undertecknad tidigare berättat är kommunala bidrag till en flygplats inom EU endast tillåtet om flygplatsen tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Enligt EU-kommissionens riktlinjer är detta:

bara möjligt om någon del av ett område som potentiellt betjänas av flygplatsen i avsaknad av en flygplats skulle vara isolerad från resten av EU i en omfattning som skulle skada dess sociala och ekonomiska utveckling.

Kommunens tjänstemän anser dock att det bara krävs ett förordnande, alltså en ren formalitet, för att kommunen ska få fortsätta ge pengar till flygplatsen.

Det är oklart hur andra svenska myndigheter tolkar reglerna. Både Transportstyrelsen och Trafikverket har sagt att de inte vill uttala sig i frågan.

LO i Mellansverige fortsätter Ryanairbojkott

Våren 2013 beslutade LO-distriktet i Mellansverige att bojkotta Ryanair. Ryanair har inte förändrat sig sedan dess och därför fortsätter bojkotten. ”Vi åker inte med Ryanair”, säger Majlene Ahlgren, ordförande.

Som undertecknad tidigare berättat beslutade LO-distrikten i Värmland och Mellansverige, våren 2013, att bojkotta Ryanair. Eftersom Ryanairs inställning till fackföreningar fortfarande är densamma fortsätter LO-bojkotten i Mellansverige.
– Vi har inte fått några signaler om en förändring, säger Majlene Ahlgren, ordförande för LO i Mellansverige.

Majlene Ahlgren, som även är socialdemokrat, har dock ingen åsikt om att hennes egna partikamrater låter Ryanair, på väldigt gynnsamma villkor, använda sig av kommunala flygplatser.
– Det är en knepig fråga. Vi bekostar ju även vägarna där det åker lastbilar som inte har avtal. Vi har inte ens funderat på det, säger hon.

Majlene Ahlgren hänvisar till att civilminister Ardalan Shekarabi (S) föreslagit ett krav på kollektivavtalsvillkor vid offentliga upphandlingar.
– Mitt hopp är att det blir en riksfråga, säger Majlene Ahlgren.

Hur ser svenska LO på Ryanair i dag?

Våren 2013 beslutade två LO-distrikt att bojkotta Ryanair. Ryanair har inte förändrat sig sedan dess. Vad säger LO-distrikten?

I maj 2013 beslutade LO-distriktet i Värmland att bojkotta Ryanair. Länets 46 000 LO-medlemmar uppmanades att inte flyga med Ryanair. Riksdagsledamoten och facklige ledaren Lars Mejern Larsson (S) från Karlstad ansåg att Ryanairs personalpolitik var oacceptabel.
– Bolaget ger inte sina anställa rätt att organisera sig fackligt och de tummar på flygsäkerheten. Det kan vi inte acceptera, sa han till Värmlands Folkblad.

Lars Mejern Larsson upprördes även över att den kommunala flygplatsen i Karlstad inte ville avslöja vad som stod i deras avtal med Ryanair.
– Det är inte klokt att ett företag som behandlar sina anställda så och som tummar på flygsäkerheten har avtal med kommuner, sa han till tidningen.

Senare i maj tog även LO-distriktet i Mellansverige beslut om att uppmana sina 180 000 medlemmar till att bojkotta Ryanair. Förhoppningen var att bojkotten skulle få flygbolaget att ändra sin personalpolitik och sluta motarbeta anställda som vill organisera sig fackligt.
– Vi tycker inte att det här är okej. Det här att organisera sig fackligt har vi gjort i hundra år. Det här är som att gå tillbaka hundra år i tiden. Vi ställer oss verkligen bakom rätten att kunna organisera sig fackligt, sa Majlene Ahlgren, distriktsordförande i LO:s mellansvenska distrikt, till Sveriges Radio.

Ryanairs inställning till fackföreningar har inte ändrats sedan dess. Flygbolaget har fortfarande hemliga affärsavtal med, ibland socialdemokratiskt styrda, kommunala flygplatser. Vad tycker LO-distrikten i dag? Undertecknad har e-postat Lars Mejern Larsson och Majlene Ahlgren och väntar nu på svar.

Skavsta flygplats gick 304 miljoner minus i fjol

Skavsta flygplats förluster fortsätter. I fjol blev resultatet minus 304 miljoner.

Som undertecknad tidigare berättat brukar Skavsta flygplats lyftas fram som ett föredöme i debatten om Västerås flygplats stora förluster.

Nu är Skavsta flygplats årsredovisning för 2015 klar. Fjolårets resultat är minus 304 miljoner, enligt allabolag.se.

Hur har då förlusterna kunnat öka från 16 till 304 miljoner? Årsredovisningen (finns inte gratis på nätet) visar att bolaget är finansierat med ett lån från Airports Worldwide Sweden Holding AB. Under 2015 reducerades lånet med 302 miljoner kronor.

Ulvskog förtegen om sossarnas syn på Ryanair

Marita Ulvskog (S) kämpar inom EU mot det fackfientliga Ryanair. Samtidigt låter hennes partikamrater Ryanair att, på väldigt gynnsamma villkor, använda sig av svenska flygplatser. ”Det är inte min sak att kommentera hur svenska kommuner väljer att hantera detta”, skriver hon.

Marita Ulvskog är socialdemokratisk Europaparlamentariker. Hon menar att Ryanair utnyttjar etableringsfriheten inom EU för att undvika kollektivavtal och har ställt en skriftlig fråga till EU-kommissionen med anledning av Ryanairs antifackliga agerande.
– Min principiella hållning är, som du sett, att flygbolag inte ska kunna undvika kollektivavtal. Vi har sett hur de tidigare har undvikit detta genom flytta till annat medlemsland. Jag har också försökt pressa kommissionen på svar vad de gör för att säkerställa rätten att teckna kollektivavtal, skriver hon i ett e-brev.

Marita Ulvskog berättar att rätten att förhandla och ingå kollektivavtal samt att strejka för att försvara sina intressen, är inskrivet i artikel 28, i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna:

Arbetstagare och arbetsgivare, eller deras respektive organisationer, har i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis rätt att förhandla och ingå kollektivavtal på lämpliga nivåer och att i händelse av intressekonflikter tillgripa kollektiva åtgärder för att försvara sina intressen, inbegripet strejk.

Hon anser att Ryanair bryter mot detta. Som undertecknad tidigare berättat har Marita Ulvskogs engagemang i dessa frågor lett till att hon har blivit utskälld av Ryanairchefen Michael Hickey.

Samtidigt låter Marita Ulvskogs partikamrater Ryanair att, på väldigt gynnsamma villkor, använda sig av svenska flygplatser. Marita Ulvskog menar att hon inte är rätt person att kommentera detta.
– Det kan finnas olika lokala aspekter att ta hänsyn till som jag inte känner till. Jag måste därför hänvisa din fråga till företrädarna för de aktuella kommunerna där Ryanair är verksamma, skriver hon.

Lena Söderberg (S), styrelseordförande för Västerås flygplats, har tidigare kommenterat frågan.
– Det är ett irländskt bolag och man följer irländska lagar. Man kan inte tvinga någon till förhandlingsbordet. Vad har vi att välja på egentligen?, sa hon.

Upphandling av flyglinje möjliggör sociala krav

Västerås flygplats håller på att upphandla en ny flyglinje. Det är oklart varför det görs en upphandling. Vid en upphandling ska det dock ställas sociala krav på flygbolaget.

Västerås flygplats har påbörjat en upphandling för att öppna en flyglinje till Vanda flygplats i Helsingfors, rapporterar VLT. Det framgår inte av artikeln varför det görs en upphandling. Västerås flygplats verkar inte ha gjort upphandlingar när tidigare flyglinjer har startat på flygplatsen.
– Upphandling av denna typ är vanlig på våra flygplatser i inlandet. I Mälardalen är det relativt ovanligt, men det förekommer. Det finns ett regelverk kring offentliga upphandlingar för denna typ av tjänster, och som vi naturligtvis följer, skriver Eva Wetterstrand, marknadsansvarig på flygplatsen, i ett e-brev till VLT.

Som undertecknad tidigare berättat har kommunfullmäktige beslutat att Västerås flygplats aktivt ska ”jobba med sociala krav vid upphandlingar”.

Västerås kommun har sedan länge haft en inköps- och upphandlingspolicy där det bland annat ställs krav på hänsyn till ILO:s kärnkonventioner. Detta har inte hindrat den kommunägda flygplatsen från att skriva affärsavtal med Ryanair som inte förhandlar med fackföreningar.

Det bidde inga sparkrav på Västerås flygplats

Kommunfullmäktige krävde att bidragen till Västerås flygplats skulle minska. Nu har kravet dragits tillbaka. ”Tydligen vill inte majoriteten göra de åtgärder som krävs för att minska flygplatsens förluster”, säger Jesper Brandberg (L).

Kravet att Västerås flygplats ska få minskade bidrag skjuts upp, rapporterar VLT. Förra året beslutade kommunfullmäktige att de årliga bidragen skulle minska från 15 till 5 miljoner kronor 2017. Denna åtgärd skjuts nu upp till 2019.
– Vi ville skicka en tydlig signal till flygplatsen. Sedan har vi analyserar detta och insett att 2019 är mer realistiskt, säger Anders Teljebäck (S), till VLT.

Liberalerna har i sin budget för 2017 understrukit att partiet inte stödjer det beslutet.

Som undertecknad tidigare berättat är detta en upprepning av hur politikerna agerat i många år. Efter två år med lågprisflyg, 2003, kunde det konstateras att Ryanair än så länge inte gav Västerås flygplats någon vinst. Kommunalrådet Åke Hillman (S) menade då att om flygplatsen inte bar sina egna kostnader 2006 så kunde den reguljära trafiken läggas ned. När året blev 2006 fortsatte dock förlusterna. Då hördes hoppfulla tongångar om att den nyvalda flygplatsstyrelsen skulle lyckas vända ekonomin. Så har det fortsatt.

Utöver det årliga driftbidraget på 15 miljoner har flygplatsen regelbundet fått aktieägartillskott av kommunen. Mellan 2001 och 2015 har flygplatsen kostat skattebetalarna 420 miljoner.

Norska LO anses hyckla om Ryanair

Norska LO protesterar mot regeringens flygsätesavgift. Avgiften har fått Ryanair att stänga sin bas på flygplatsen Rygge. Facket har dock själv uppmanat till bojkott av Ryanair.

Norska LO-protesterar mot regeringens flygsätesavgift, skriver E24. Ryanair har meddelat att denna avgift är orsaken till att flygbolaget lägger ner sin bas på flygplatsen Rygge. Eftersom Ryanair har majoriteten av trafiken på Rygge kan detta leda till att flygplatsen läggs ner och arbetstillfällen försvinner.

Norska LO har dock själv i åratal uppmanat till bojkott av Ryanair med anledning av flygbolagets inställning till fackföreningar. Om bojkotten hade fått full effekt skulle den förmodligen ha lett till att Rygge flygplats hade lagts ner för länge sedan, skriver E24.

LO:s Peggy Hessen Følsvik ser ingen motsättning i fackets agerande.
– Vi har kritiserat både regeringen, Ryanair och styrelsen på Rygge för sin hantering. Vi har vårt på det torra, säger hon till E24.

Som undertecknad tidigare berättat menar det norska facket Parat att Ryanair kommer att lämna Norge om flygbolaget tvingas följa norska arbetsmarknadslagar. Detta skulle öka flygbolagets utgifter ordentligt.

Hans Joergen Elnaes, försäljnings- och marknadschef för Ryanair i Skandinavien, meddelar följande via e-post:
– Vi kommenterar inte de falska påståenden om förbund som har kommit överens om lön, pension och personalnedskärningar på SAS, där piloter förbereder sig för ännu en strejk.

Facket kan få Ryanair att lämna Norge

Norsk domstol ska avgöra om Ryanair måste följa norska lagar. Förlorar Ryanair tros flygbolaget lämna Norge. ”Då faller Ryanairs affärsmodell” säger Vegard Einan, facket Parat.

Som undertecknad tidigare berättat pågår i Norge en rättssak mellan Ryanair och flygvärdinnan Alessandra Cocca. Ryanair vill att flygbolagets personal ska arbeta efter irländska lagar. Norska fack anser däremot att norsk lag gäller i Norge. Detta ska bli en fråga för Norges högsta domstol.

Rättegången ska hållas i september, skriver Verdens Gang. Om Ryanair tvingas följa norska lagar blir det ”rådyrt” för flygbolaget att ha baser i Norge, uppger tidningen.

Tvingas Ryanair ge sin personal semester och sjukledighet samt betala sociala avgifter kommer utgifterna att öka med mellan 30 och 40 procent, menar Vegard Einan, vice ordförande i facket Parat.
– Därför tror vi att Ryanair inte längre anser att det lönar sig att ha bas och personal i Norge, säger han till VG.

Ryanair har tidigare meddelat att flygbolaget ska lämna den norska flygplatsen Rygge efter att den norska regeringens beslutat att införa en så kallad flygsätesavgift. Vegard Einan menar att det verkliga skälet till att Ryanair lämnar flygplatsen är att flygbolaget kan tvingas betala sociala avgifter för sin personal i Norge.

En talesman för Ryanair har meddelat till tidningen att flygbolaget inte kommenterar falska påståenden från fackföreningar.

Levande korrektur: Ryanair på svensk mark

Satsningen på levande korrektur fortsätter. Här kommer 18 sidor om Ryanair i Sverige.

Allmänheten inbjudes härmed till korrekturläsning av 18 sidor om Ryanair i Sverige (pdf). Rapportera eventuella fel i kommentarsfältet nedan, e-posta till text@erikhjartberg.se, eller använd sociala medier. Korrigeringar rapporteras löpande.

Fortfarande finns 22 sidor om Ryanairs historia öppet för korrigeringar.