Hässlö har alltid haft goda framtidsutsikter

Flygplatsen ska bli affärsmässig om tio år, påstår den politiska majoriteten i Västerås. För tio år sedan påstods samma sak.

Den rödgrönborgerliga politiska majoriteten i Västerås har i veckan gjort ett uttalande i VLT. ”Målet är att stadens kostnad för flygplatsen 2019 ska vara 20 miljoner kronor och 2021 15 miljoner kronor. Det ska uppnås genom såväl kostnadseffektiviseringar som ökade trafikvolymer”, skriver bland annat Magnus Edström (MP).

Som undertecknad tidigare berättat (den 6 juli 2015) är påståenden av det här slaget inte något nytt. Efter två år med lågprisflyg, 2003, kunde det konstateras att Ryanair än så länge inte gav Västerås flygplats någon vinst. Kommunalrådet Åke Hillman (S) menade då att om flygplatsen inte bar sina egna kostnader 2006 så kunde den reguljära trafiken läggas ned. När året blev 2006 fortsatte dock förlusterna. Då hördes hoppfulla tongångar om att den nyvalda flygplatsstyrelsen skulle lyckas vända ekonomin. Så har det fortsatt.

Om flygplatsen den här gången faktiskt skulle kunna förbättra ekonomin med hjälp av ökade trafikvolymer är frågan hur ekologiskt hållbart det är, skriver Rudolf Jacobson i en insändare i VLT.

Samtidigt som flygplatsen vill öka sina trafikvolymer uppmanar kommunens energi- och klimatrådgivare, i VLT, medborgarna att göra färre flygresor och i stället stanna längre på resmålet.

Flygkritik inför Earth Hour

I helgen deltog Västerås kommun i klimatmanifestationen Earth Hour. För första gången nämndes flygets klimatpåverkan.

Som undertecknad tidigare berättat (den 28 mars 2015) har Västerås flera år deltagit i klimatmanifestationen Earth Hour. Kommunen har bland annat uppmanat medborgarna till att duscha fortare medan flygets klimatpåverkan inte har nämnts.

Den här gången gav däremot Anna Malmström, energi- och klimatrådgivare hos kommunen, i VLT rådet att göra färre flygresor och i stället stanna längre på resmålet. Hon hade däremot svårt att förklara hur den uppmaningen går ihop med kommunens stora utgifter för Västerås flygplats.

Med publikfokus som ledord

Dagens ansökan: VLT

Vlt.se har fokus på våra digitala publiceringskanaler och presentationen där. Vi lägger stor vikt vid att hålla vår sajt levande och ha bra rubriker.

Vi driver nu ett särskilt projekt för att bland annat göra mer webb-tv och utveckla rutiner för att optimera läsningen över dygnet, alla veckodagar. Syftet är att öka vår räckvidd och lönsamhet i alla kanaler. Ledordet är publikfokus.

Västerås flygplats i hetluften

Ryanairs avgång från Västerås till London klockan 15.55 kom aldrig i väg. I stället fick alla 189 passagerare kliva av planet när ett stort säkerhetspådrag drogs i gång.1

Uppmärksamheten blev enorm, världsomspännande och högljudd när väktaren som bemannade handbagageröntgen vid Västerås flygplats upptäckte en pistol på tv-skärmen som visade röntgenbilden. Mannen som ägde väskan och därmed hade pistolen i sin ägo var klädd i en traditionell muslimsk dräkt och hade långt skägg. Det var den 29 augusti 2002. Mindre än ett år efter det historiska terrordådet mot World Trade Center i New York.

Den misstänkte flygplanskaparen visade sig vara en 29-årig stockholmare med kriminell bakgrund. Mannen påstod att han helt enkelt hade glömt bort att pistolen fanns i väskan när han skulle ut och resa. Han friades senare från alla terrormisstankar och dömdes till fyra månaders fängelse för vapenbrott.2 Innan dess hann Västerås flygplats bli världsberömd.

Internationella medier bevakade häktningsförhandlingarna för den misstänkte kaparen. Journalisten Anders Lif kommenterade situationen i VLT:

Alla små städer kan hoppas på femton minuter. Västerås har redan fått mer än femton timmar.
Nu har Västerås fått sitt.
Det var en märklig dag i går.
Aldrig mer ska åtta tv-bolag ha sina kameror uppställda utanför Hemköp. Aldrig mer ska BBC, CNN, ITV, ABC, NBC, Sky News, SVT och TV4 ha objektiven riktade mot tingsrättens trista fasad.
Aldrig mer ska fyra sändningsbussar med paraboler trängas på trottoaren vid Stora gatan. Aldrig mer ska kablarna ringla som nyhetshungriga ormar längs Hållgatan.
Aldrig mer ska det stå Vasteras, Sweden, på New York Times förstasida flera dagar i rad.
Aldrig mer ska CNN ha Vasteras som långkörare.

Turistbasen Tapio Hovebro funderade på hur Västerås skulle dra nytta av uppståndelsen.

– Vi kanske ska sätta upp en extra turistbyrå ute på flygplatsen, sa han till tidningen.

Vasteras, den säkra flygplatsen. Vasteras, den trygga flygplatsen tio mil väster om Stockholm som dessutom har en direktlinje till London.

– Tänk så länge vi har försökt nå ut med budskapet om direktlinjen. Nu vet alla att vi har den, sa Tapio Hovebro.3

Flygplatsens ekonomiska historia

I april 1999 meddelade Luftfartsverket att myndigheten var intresserad av Västerås flygplats för lågprisflyg. Flygplatsens ägare Västerås kommun hoppades på att inleda ett samarbete inom ett år.

Kommunen hade tidigare presenterat en förstudie om flygplatsens framtid. I den förutspåddes både framtida vinster och investeringsbehov. Enligt Luftfartsverket var Västerås flygplats intressant eftersom den hade ett eget upptagningsområde, inom 6 mils radie fanns nästan en halv miljon människor som åkte till Arlanda. Dessutom fanns en stark industri i området och flygplatsen användes redan av flera etablerade flyglinjer, till bland annat Köpenhamn och Oslo.

– Västerås skulle kunna bli stor på lågpris- och fraktflyg. Man skulle kunna ha charterflygningar, sa Dan Lundvall, marknadsdirektör på Luftfartsverket, till nyhetsbyrån TT.4

År 2000 undertecknade Luftfartsverket och Västerås kommun ett avtal som innebar att Luftfartsverket köpte 40 procent av Västerås flygplats. Målet var att på fem års sikt öka det årliga passagerarantalet från dåvarande 120 000 till cirka 500 000 passagerare. Luftfartsverkets generaldirektör Ingemar Skogö ansåg att Västerås flygplats hade en stor marknadspotential och ett upptagningsområde som bara utnyttjades till 15 procent. Vid den tidpunkten flög SAS och Skyways/Highland från Västerås.

I februari 2001 meddelade Ryanair att flygbolaget skulle börja med flygningar från Västerås till London.

– Jag har fått uppgifter om att det kan bli aktuellt med flygningar från Västerås redan i slutet av mars, sa Bo Fredriksson, tillförordnad flygplatschef på Västerås flygplats, till Aftonbladet.5

Senare samma år bytte Västerås flygplats namn till Stockholm/Västerås. Syftet var att Stockholm/Västerås, precis som konkurrenten Stockholm/Skavsta, skulle dyka upp som ett alternativ när resebyråerna bokade resor till Stockholm.6

Under mandatperioden 1998–2002 stoppades de kommunala förlustbidragen till flygplatsen av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.7

Den dåvarande politiska majoriteten i kommunen förklarade att en utveckling av flygplatsen skulle ske utifrån kommersiella förutsättningar.8

Efter två år med lågprisflyg, 2003, kunde det konstateras att Ryanair än så länge inte gav Västerås flygplats någon vinst. Flygplatsen hade gått med 15 miljoner kronor i förlust under 2002 och det egna kapitalet hade minskat från 30 miljoner till 14 miljoner kronor på ett år. Samtidigt visade bokslutet för 2002 att det fanns skulder på 111 miljoner kronor. Förlusterna hade pågått under flera år och en rekonstruktion av flygplatsbolaget planerades.9

I april presenterade Västerås kommunstyrelse ett förslag till hur ekonomin skulle kunna räddas för det blödande flygplatsbolaget. Huvudägaren Västerås kommun skulle genom bolaget Västerås Strategiska Fastigheter köpa flygfältet och byggnaderna för 110 miljoner kronor och sedan hyra ut dessa till flygplatsbolaget. För att klara köpet skulle Västerås Strategiska Fastigheter 15 miljoner kronor i nytt aktiekapital. Kommunen, som ägde 60 procent av flygplatsen, skulle dessutom tillföra 33 miljoner kronor i aktieägartillskott till flygplatsen. Luftfartsverket, som ägde resterande 40 procent, hade åtagit sig att täcka förluster upp till sammanlagt 22 miljoner kronor fram till 2006. Genom det ekonomiska tillskottet beräknades flygplatsen klara av de närmaste fyra åren.10

Kommunfullmäktige fick på sitt majmöte 2003 ta ställning till förslaget. Endast Miljöpartiet yrkade på avslag. Kommunfullmäktige antog stödpaketet till flygplatsen. Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet med bland annat följande motivering:

Ekonomin i flygplatsen är allt annat än god med många år av förluster. Av det kapital som förstärkte flygplatsen år 2000, 58 miljoner kronor, återstår endast 15 miljoner. Förlusten för innevarande år är enbart den cirka 16 miljoner kronor. Med tanke på detta borde flygplatsbolaget rent företagsekonomiskt  likvideras och gå i konkurs.11

Till hösten visade det sig att flygplatsen gick mot en ny storförlust, trots det massiva stödpaket som hade satts in under våren. Årets förlust såg ut att bli 20 miljoner kronor. Under de första åren på 2000-talet hade flygplatsen därmed gått back med 57 miljoner kronor. Längre än till 2006 tänkte ägarna däremot inte hålla ut.

”Om flygplatsen inte bär sina egna kostnader då kan den reguljära trafiken läggas ned”, skrev kommunalrådet Åke Hillman (S) i en skriftlig kommentar till VLT.12

När året blev 2006 var det dags för nya bidrag till flygplatsen. Västerås kommunfullmäktige sade ja till ett stödpaket på 57 miljoner kronor under 2006–2008. Bakom beslutet stod de borgerliga partierna och Socialdemokraterna.

Moderaternas Staffan Anger menade att det var viktigt för det lokala näringslivet att det gick att flyga till och från Västerås.

Från flera håll hördes hoppfulla tongångar om att den nyvalda flygplatsstyrelsen med Per Vannesjö (M) i spetsen skulle lyckas vända ekonomin.

– Jag är helt övertygad om att man både kommer att öka intäkterna och få ned utgifterna, sa kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Unell (M), till VLT.13

Luftfartsverket hade däremot inte längre samma förhoppningar om Västerås flygplats.  Efter förhandlingar köpte Västerås kommun tillbaka Luftfartsverkets aktier för en krona. Återigen var Västerås kommun ensam ägare till flygplatsen.14

Västeråsmoderaten Staffan Anger var inte bara kommunpolitiker utan även riksdagsman. Han la senare en motion till riksdagen om att Luftfartsverket på nytt skulle köpa aktierna i Västerås flygplats. Motiveringen var att flygplatsen var viktig ”för befolkningen och näringslivet i Västmanland och norra Södermanland”. Trots att priset även den gången endast var en krona sa riksdagen nej.15

År efter år fick Västerås flygplats nya miljonbidrag. År 2008 fick flygplatsen ett aktieägartillskott på 47 miljoner av kommunen.16 År 2010 var det dags för ett nytt aktieägartillskott, den här gången 35 miljoner kronor.17 Samma år beslutades det att kommunen skulle betala ut ett driftbidrag på 15 miljoner kronor till flygplatsen varje år.18

Flygplatsen genomförde en omorganisation av personalen. Samtliga anställda skulle numera vara beredda att utföra så gott som alla olika arbetsuppgifter på flygplatsen, både inomhus och utomhus. Kvinnor i 60-årsåldern som till exempel haft anställning som stationsassistenter och sysslat med incheckning av passagerare kunde nu också få lasta fraktflyg, städa toaletter, köra truck och sköta kafeterian.19

”Kommunisterna” i Bryssel

I februari 2002 anmälde Tjänstemannaförbundet HTF, i dag en del av fackförbundet Unionen, och Transportarbetarförbundet gemensamt Västerås Flygplats till Konkurrensverket. De två facken undrade om kommunala medel användes och var en förutsättning för fördelaktiga avtal mellan Ryanair och Västerås flygplats.

Flygbolaget SAS hade också krävt att Västerås flygplats skulle redovisa avtalet med Ryanair och hotade med att gå vidare till Konkurrensverket om det inte gavs något tillfredsställande svar.20

Samma vecka som facken gjorde sin anmälan gjorde även SAS en anmälan till Konkurrensverket. Precis som fackförbunden misstänkte SAS att konkurrenten Ryanair gynnades av Västerås flygplats genom stora subventioner.

Det hade sedan en längre tid förekommit rykten om att Ryanair lyckats förhandla fram ett fördelaktigt avtal med Västerås flygplats. Det handlade bland annat om påstådda rabatter på landningsavgifter och passageraravgifter, som i så fall innebar att konkurrensen mellan flygbolagen som flög på flygplatsen snedvreds. SAS hade krävt att få se avtalet. Västerås flygplats hade vägrat att lämna ut det.

– Vi har anmält flygplatsen till Konkurrensverket för att vi förmodar att vi utsätts för en diskriminerande behandling av Västerås flygplats. Det finns tecken som tyder på att vi betalar betydligt mycket mer än vad Ryanair får betala för samma typ av tjänster, sa Hans Ollongren, ansvarig för myndighetsfrågor på SAS, till nyhetsbyrån TT.

Hans Ollongren ansåg att Konkurrensverket måste granska Ryanairs avtal med Västerås flygplats för att slutgiltigt undanröja alla tvivel och frågor om Ryanair gynnades av flygplatsen.

– Det kan vara så att det är vi som subventionerar Ryanairs verksamhet eller också är det skattebetalarna. Och båda delarna är lika fel. Vi anser att det är otroligt viktigt att det här belyses, sa Hans Ollongren till TT.

Västerås flygplats ägdes på den här tiden till 60 procent av Västerås kommun och de resterande 40 procenten av Luftfartsverket.

– Jag vill inte kommentera ryktena om att vi gynnar Ryanair på något sätt. Vi finns på en konkurrensutsatt marknad och håller på att förhandla med Ryanair om avtalet, sa dåvarande vd:n för Västerås flygplats Mats Åström till TT.21

Ryanair svarade snabbt med att anmäla SAS till konkurrensverket för att alltsedan den svenska passagerartrafikens barndom ha tagit ut alltför höga priser på inrikesflyg.

Ryanair hävdade i anmälan att SAS de senaste 50 åren hade tagit ut otillbörligt höga priser på linjer där SAS inte haft någon konkurrens av lågprisflygbolag.

– Vi anmäler nu SAS till konkurrensverket på vägnarna av alla de kunder som SAS har lurat innan Ryanair kom till Sverige och alla de passagerare som de fortsätter att ta för mycket betalt av på linjer där de har monopol, sa Ryanairs marknadschef Michael Cawley i en kommentar.

SAS såg anmälan som ett led i Ryanairs marknadsföring.

– Vi har svårt att se det här som något annat än ett utspel , sa Ulf Thorné på SAS informationsavdelning till Nyhetsbyrån Direkt.22

SVT:s regionala nyhetsprogram Tvärsnytt uppgav att Ryanair, i strid med kommunallagen, fick ett erbjudande om 3,5 miljoner kronor i rabatt på landnings- och passageraravgifterna av Västerås flygplats för perioden april 2001–mars 2002. Rabatten framgick av en offert från flygplatsen till Ryanair.

Mats Åström, flygplatsens vd, ville inte kännas vid siffrorna i den offert som Tvärsnytt presenterade.

Jag känner inte igen de siffrorna. Offerten måste ha figurerat före min tid, sa Mats Åström till TT.

Han hade tillträtt i maj året innan, en månad efter att Ryanair hade börjat trafikera flygplatsen.23

Luftfartsverket, som på den här tiden var delägare i Västerås flygplats, bekräftade uppgifterna om att Ryanair erbjudits förmånliga rabatter på start- och landningsavgifterna.

Jag kan bekräfta att det är en viss prisskillnad mellan SAS och Ryanair när det gäller avgifterna för start- och landningsavgifter, sa Luftfartsverkets generaldirektör Lars Rekke till TT.

– Och det beror på att SAS har en i det närmaste obegränsad tillgång till Västerås flygplats. Ryanair får ta det som blir över när det gäller start- och landningstider, sa han.24

Tvärsnytt hade även begärt att få se det avtal som fanns mellan Ryanair och Västerås flygplats. Kammarrätten slog fast att avtalet inte behövde offentliggöras.

En av anledningarna till att sekretess skulle gälla var att Ryanair förhandlade med både Västerås flygplats och Skavsta flygplats i Nyköping om trafik till Londonflygplatsen Stansted. Eftersom Skavsta är privatägd och inte omfattas av offentlighetsprincipen ansåg kammarrätten att Skavsta skulle kunna gynnas om Västerås flygplats tvingades lämna ut sitt avtal med Ryanair.

Kammarrätten menade dessutom att Västerås flygplats skulle kunna lida ekonomisk skada av att andra flygbolag fick kunskap om innehållet i avtalet med Ryanair. Även Ryanair ansågs kunna skadas ekonomiskt om avtalet offentliggjordes.25

I april meddelade Konkurrensverket att myndigheten inte skulle granska anmälan från SAS om att konkurrenten Ryanair gynnades av Västerås flygplats genom stora subventioner.

– Det finns inte tillräckliga skäl, sa Elisabeth Wallton, informationschef på Konkurrensverket, till TT.26

På SAS huvudkontor i Solna övervägde flygbolaget vilka konsekvenser bakslaget hos konkurrensverket skulle få.

– Ett bra år tjänar SAS 60 kronor per biljett. Är skillnaden i avgifter 100 kronor per biljett betyder det mycket. Är det verkligen rimligt enligt konkurrenslag och kommunalskattelag att bolag från skatteparadis skall subventioneras av svenska skattemedel, sa SAS informationsdirektör Henry Stenson till Svenska Dagbladet.

Han uppgav att ett alternativ som övervägdes var att upphöra med trafiken på Västerås flygplats.27

SAS anmälde senare under året Västerås flygplats till EU-kommissionen. SAS ansåg fortfarande att Ryanairs villkor på flygplatsen innebar otillåtna subventioner.28

I april 2004 la det Västeråsbaserade flygbolaget Svenskt Direktflyg ner sin linje Västerås–Göteborg.29 Den 1 september meddelade Svenskt Direktflyg att det skulle avveckla verksamheten och varsla all personal om uppsägning med hänvisning till den allt hårdare konkurrensen på flygmarknaden. 55 anställda berördes. Enligt Svenskt Direktflyg, som främst riktade in sig på affärsresenärer, hade Västerås flygplats bidragit till krisen genom att favorisera det irländska lågprisflygbolaget Ryanair.30 I maj 2005 la Svenskt Direktflyg ner sin andra flyglinje från Västerås, som gick till Malmö.31

Under 2004 la även flygbolaget Skyways ner sin linje Västerås–Köpenhamn. Bolaget ansåg att Västerås flygplats gynnade Ryanair och dess Londonflyg. Enligt Skyways försäljningschef Olav Nielsen hade Skyways fått betala ”väsentligt mer” per passagerare än Ryanair.

– Vi har tyckt att de måste tänka om och ta betalt av de andra också så att de inte behöver hålla så höga priser mot oss. Men det har vi inte fått något större gehör för, sa Olav Nielsen till VLT.32

SAS samordningsdirektör Sören Belin berättade i en intervju att Ryanair betalade 10 kronor per passagerare till Västerås flygplats medan SAS fick betala 120 kronor.

Enligt Sören Belin hade SAS försökt få samma avtal som Ryanair utan att lyckas. Han menade att de styrande i Västerås var naiva.

– Jag tror att de är lite lättledda i att få ny flygtrafik. Kommunalråd och flygverksamhet det är en lite speciell relation, sa Sören Belin till Dagens Industri.33

Våren 2007 lade SAS ner sin flyglinje mellan Köpenhamn och Västerås.34

I maj 2012 besökte Ryanairs vd Michael O’Leary Västerås flygplats för att ge flygplatsen sitt stöd i konflikten med EU. Han anlände med ett av flygbolagets extraplan tio minuter innan presskonferens. Hans medarbetare hade med ett miniatyrflygplan som ställdes upp. Michael O’Leary snackade snabbt, rabblade upp siffror om hur få resväskor de tappade bort och antalet passagerare de flög.

Sedan kom han till anledningen till snabbvisiten. Han var där för att ge Västerås flygplats sitt stöd i kampen mot EU. Flygplatschefen Mikael Nilsson arbetade tillsammans med jurister på ett svar till EU-kommissionen. Men Mikael Nilsson var inte oroad över utvecklingen.

– Vi har analyserat det här och vi är inte oroliga, sa han till VLT.

Michael O’Leary pratade däremot om EU:s attack mot Västerås. Han pratade om idioterna och kommunisterna, som han kallade dem, i Bryssel. Att utredningen hotade turismen, Västerås och jobben där.

– Den här utredningen är absurd och dum, sa han.

Skulle EU-kommissionen fälla Västerås flygplats såg han att det skulle innebära att bolaget minskade antalet turer från Västerås och i stället skulle flyga från Skavsta som är en privat flygplats. Men han trodde inte att Ryanair skulle lämna Västerås helt. Och helst ville han att bolaget skulle etablera sig ännu mer i Västerås.

–  Vi vill dubbla trafiken till 400 000–500 000 passagerare och öka till att flyga till ytterligare fyra-fem flygplatser härifrån, sa Michael O’Leary.35

Kommissionsärendet påbörjades 2002 genom att SAS anmälde flygplatsen för otillåtet statsstöd till Ryanair. Efter några år tog EU-kommissionen även upp frågan om ägarens eventuella otillåtna stöd till flygplatsen.

I oktober 2014 friade kommissionen både ägaren, Västerås kommun, och flygplatsen från anklagelserna om otillåtet statsstöd.

– Det är för det första oerhört skönt att få rätt i denna fråga, och för det andra att ärendet äntligen, efter tolv år, är avslutat, sa Mikael Nilsson, vd för Stockholm-Västerås Flygplats, i ett pressmeddelande.36

EU-kommissionen ansåg att Västerås kommuns bidrag till flygplatsen ”var begränsat till vad som är absolut nödvändigt för att säkerställa den ekonomiska bärkraften hos flygplatsen och att det inte gav upphov till någon otillbörlig snedvridning av konkurrensen. Stödet ansågs bidra till ett mål av gemensamt intresse, som var att förbättra tillgänglighet, öka antalet förbindelser och bidra till den regionala utvecklingen i det område där flygplatsen är belägen.”

När det gäller flygplatsens avtal med Ryanair ansåg kommissionen att avtalen, vid den tidpunkt då de ingicks, ”rimligen kunde ha förväntats förbättra flygplatsens ekonomiska situation och att de därför inte gav de berörda flygbolagen någon otillbörlig ekonomisk fördel jämfört med deras konkurrenter”.37

Viktigt att nämna i sammanhanget är att beslutet handlar om kommunens stöd till flygplatsen mellan år 2001 och 2010 samt flygplatsens kontrakt med Ryanair under samma tidsperiod. EU:s beslut innebär inte nödvändigtvis att kommunen även i framtiden har rätt att subventionera flygplatsen. EU:s beslut innebär inte heller nödvändigtvis att flygplatsens nuvarande avtal med Ryanair är lönsamt. En väsentlig skillnad mellan nu och då är att Ryanair numera har i princip all reguljär trafik på Västerås flygplats.38

Vad kostar flygbiljetten egentligen?

Ryanair är kända för sina låga biljettpriser. Flygbolaget har samtidigt kritiserats för att ta ut extra avgifter som gör att priset i slutändan blir högre än vad resenären kanske har trott. Något som är mindre omdiskuterat är att du redan har tvingats betala en del av biljetten i egenskap av skattebetalare. Ryanair använder sig i Sverige oftast av offentligt ägda flygplatser till mycket förmånliga villkor. Dessa flygplatser finansieras med hjälp av skattepengar.

Västerås flygplats är ett kommunalt bolag som därför omfattas av handlingsoffentligheten. Flygplatsen vill trots det inte berätta vilka villkor Ryanair har på flygplatsen. Flygplatsen har endast gått med på att lämna ut Ryanairs kontrakt med vissa uppgifter maskade. De uppgifter som har maskats är till exempel vilka start- och landningsavgifter Ryanair får betala till Västerås flygplats. Västerås flygplats uppger att dessa uppgifter är av kommersiell natur och därför omfattas av sekretess.

Ett flertal journalister har under årens lopp försökt begära ut dessa uppgifter utan att lyckas. Undertecknad ser därför ingen anledning att överklaga flygplatsens beslut, utom möjligen av principiella skäl.

Västerås flygplats har Ryanair i princip all reguljär trafik. För att ändå kunna göra en uppskattning över hur mycket varje flygresa är subventionerad med skattepengar går det att räkna på följande sätt.

År 2013 var antalet passagerare på flygplatsen 161 925. Samma år uppgick flygplatsens underskott till 21,5 miljoner. Det innebär att kommunmedborgarna subventionerar varje flygbiljett med cirka 132 kronor.

Räknesättet är rimligt, menar Christos Papahristodoulou, universitetslektor på Mälardalens högskola, MDH.

– Det ser OK ut, meddelar han via e-post.

Christos Papahristodoulou vill samtidigt understryka att det rör sig om en förenkling.

– Sedan måste man förstås göra en riktig ’cost-benefit’ analys där samtliga positiva och negativa externa effekter skall beräknas (vilket är ganska svårt…), innan man tycker om nedläggning eller slut på subvention är bättre”, skriver han.39

Sedan Ryanair börjat flyga från Västerås flygplats 2001 har flygplatsen fått 255 miljoner i driftbidrag och aktieägartillskott. Affären då kommunen köpte flygplatsens fastigheter 2003 kostade 125 miljoner kronor. Sammanlagt blir det en kostnad på 380 miljoner för skattebetalarna till och med 2014.40

Det ska även tilläggas att det finns fler verksamheter på Västerås flygplats än bara persontrafik, till exempel fraktflyg och flygutbildningar. När Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga är det svårt att räkna ut exakt hur mycket flygbolaget subventioneras.41

Lena Söderberg (S), ordförande i flygplatsstyrelsen, säger att inte ens styrelsen har läst Västerås flygplats avtal med Ryanair.

– Man måste vara medveten om tystnadsplikten. Om det skulle spridas kan det bli skadeståndsskyldighet, säger hon.

Ett svårslaget rekord i feghet”

Folkpartiet, som tidigare röstat för att ge Västerås flygplats bidrag, meddelade i valrörelsen 2014 att partiet ville stoppa kommunens bidrag till flygplatsen. Folkpartiet ansåg att pengarna kunde användas bättre.42

– Det finns ingen som helst anledning till att Västerås skattebetalare ska stå för några kostnader för biljetter, skrev Ragnhild Källberg, Folkpartiet, i ett e-brev.43

Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville lägga ner flygplatsen.

– Vi kan inte förstå varför Västerås skattebetalare ska betala för enskilda personers nöjesresor. Pengarna kan i stället användas till något som har kommunal nytta som till exempel att förbättra kollektivtrafiken. Vi vill lägga ner flygplatsen så snart det bara är möjligt, meddelade Magnus Edström, Miljöpartiet.44

Socialdemokraterna tyckte officiellt ingenting utan förespråkade i stället en folkomröstning i frågan.

– Vi Socialdemokrater går till val på att låta Västeråsarna avgöra flygplatsens framtid i en folkomröstning. Då kommer frågan om stöd till flygplatsen debatteras och få en allsidig belysning. Västerås stad har gjort en omfattande flygplatsutredning som alla kan ta del av, skrev Anders Teljebäck, Socialdemokraterna, i ett e-brev.45

Socialdemokraternas linje fick hård kritik från både vänster och höger. Folkpartiet kommenterade saken i en debattartikel i VLT:

När västeråsarna eventuellt ska folkomrösta om flygplatsens framtid kommer det uppenbarligen inte att finnas någon socialdemokratisk åsikt. Att Socialdemokraterna i alla lägen sätter partinyttan främst är inget nytt, det har partiet alltid gjort.

Men i frågan om flygplatsens framtid sätter nog Socialdemokraterna i Västerås ett svårslaget rekord i feghet.46
Under våren hade en ny utredning om flygplatsen blivit färdig. Enligt utredningen, som beställts av kommunen, skulle flygplatsen de kommande åren behöva kommunala bidrag på omkring 25 miljoner kronor per år. Västerås flygplats hade utretts flera gånger tidigare.47

Det som den här gången hade utretts var bland annat om fler aktörer skulle vilja vara med och dela på flygplatsens kostnader.

– Vi hoppades in i det sista på intresse från Stockholms län, men de sade också nej, sa Håkan Svärd, samhällsbyggnadsstrateg som gjort utredningen, till VLT.48

Andra som varit tillfrågade om samarbete var bland annat Eskilstuna, Norrtälje och Uppsala kommuner, Västmanlands kommuner och landsting samt landstinget i Västmanland.49

– Vi hade sett fram emot en hållbar lösning inom regionen men vi kom inte dit, sa Håkan Svärd.50

Enligt utredningen fanns det visserligen förutsättningar för en försiktigt positiv utveckling av passagerarantalet. En sådan utveckling skulle ändå kräva kommunala subventioner på ungefär 25 miljoner kronor årligen.51 År 2013 var antalet passagerare på flygplatsen 161 925.52 Först vid 1–1,5 miljoner passagerare skulle flygplatsen kunna drivas utan kommunala bidrag.

Från Västerås näringsliv var behovet och nyttjandet av flygplatsen väldigt lågt, visade utredningen. Det rörde sig i princip om några få flygresor per år. För det lokala näringslivet bedömdes inte Västerås flygplats utgöra den avgörande konkurrensfördelen ”vare sig för befintliga användare eller vid övervägande om potentiella etableringar.”

Beträffande övertagande av hela eller delar av flygplatsen genom privata aktörer var bedömningen att det var svårt att hitta privata finansiärer utan krav på annan ekonomisk kompensation för övertagande av hela eller delar av flygplatsen.53

Fortsatt bidragsberoende

Fyra partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, fick styra Västerås efter valet. Det gjorde att det varken blev nedläggning av flygplatsen eller folkomröstning i frågan.

Samtidigt sattes det upp som ett mål att flygplatsen skulle bära sig ekonomiskt och att Västerås stad inte skulle behöva stödja flygplatsen med drygt 20 miljoner kronor varje år, såsom det har varit i många år nu.

I praktiken ingen förändring alls, alltså. Att få affärsmässighet i flygplatsen var något som de styrande försökt med i många år.

– Ja, fast det här är första gången som vi lyfter upp det här och gör det på ett transparent sätt och där vi också visar vägen framåt, och där det också finns många olika partier med, sa Anders Teljebäck (S), till Sveriges Radio.

Tills vidare skulle kommunen fortsätta att skjuta till pengar. Miljöpartiets Magnus Edström såg inte kompromissen som ett misslyckande.

– Jag skulle inte säga misslyckande, utan jag är väldigt nöjd med att vi ändå har pratat om frågan. För ingen har pratat om flygplatsfrågan nu på typ åtta år, utan det är en sådan där fråga man har sopat under mattan, sa han till Sveriges Radio.

– Sedan kan det ju alltid finnas risk för en svekdebatt här, men det är ju så i ett samarbete också att man måste ge och ta och man måste vara beredd att göra vissa eftergifter, sa Magnus Edström.54

Snart fortsatte allt som vanligt. Redan i december beslutade Västerås kommunstyrelse att betala ut ett driftbidrag på en miljon kronor till flygplatsen. Flygplatsens aktiekapital var nästan slut till hälften. När den ekonomiska situationen är sådan måste företaget, enligt lag, upprätta en kontrollbalansräkning. Den extra miljonen var en temporär åtgärd för att undvika en sådan situation.55

I februari 2015 beslutade kommunfullmäktige att flygplatsen skulle få ytterligare 25 miljoner kronor i aktieägartillskott.

– Det skapar möjligheter för långsiktiga satsningar, sa Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande till VLT.56

Noter

1. Pedersen, Lars. 2002. Beväpnad man greps på Västerås flygplats. Aftonbladet. 29 augusti. https://www.aftonbladet.se/nyheter/article10301934.ab (Hämtad 2015-06-04)

2. Ernheimer, Jan. 2002. Pistolen som satte Västerås på världskartan. Vestmanlands Läns Tidning. 11 november.http://vlt.se/nyheter/nyheter/1.206711-pistolen-som-satte-vasteras-pa-varldskartan (Hämtad 2015-06-04)

Vestmanlands Läns Tidning. 2002a. 29-åringens familj: ”Det är en tragedi”. 2 september. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.173527-29-aringens-familj-det-ar-en-tragedi-(Hämtad 2015-06-04)

Vestmanlands Läns Tidning. 2002b. Pistolman dömd till fängelse. 21 december. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.137701-pistolman-domd-till-fangelse (Hämtad 2015-06-04)

3. Lif, Anders. 2002. Så blir det aldrig mer i Västerås. Vestmanlands Läns Tidning. 3 september. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.173924-sa-blir-det-aldrig-mer-i-vasteras (Hämtad 2015-06-04)

4. TT. 1999. Västerås flygplats kan få lågprisflyg. Retriever. 19 april.

5. Wiklund, Anna-Maria. 2001. London direkt från Västerås. Aftonbladet. 18 februari.

6. Nerikes Allehanda. 2001. Västerås byter namn. 22 september.

7. Vestmanlands Läns Tidning. 2003a. Västerås flygplats i kris. 1 mars. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.143803-vasteras-flygplats-i-kris(Hämtad 2014-11-19)

8. Västerås kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll. 22 maj 2003.

9. TT. 2003f. Fortsatt förlust för Västerås flygplats. Retriever. 1 mars.

Västerås Flygplats AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 – 2002-12-31.

10. TT. 2003g. Västerås flygplats räddas. Retriever. 16 april.

11. Västerås kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll. 22 maj 2003.

12. Vestmanlands Läns Tidning. 2003b. Flygplatsen kanske stängs. 16 oktober. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.154301-flygplatsen-kanske-stangs (Hämtad 2014-11-19)

13. Bjerstedt, Staffan. 2006. 57 stödmiljoner till flygplatsen. Vestmanlands Läns Tidning. 30 april. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.139776-57-stodmiljoner-till-flygplatsen (Hämtad 2014-12-03)

14. Västerås Flygplats AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 – 2006-12-31.

Sveriges Riksdag. Motion 2010/11:T471. Luftfartsverkets aktieandel i Västerås Flygplats. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201011T471-Luftfartsverk_GY02T471/ (Hämtad 2015-05-26)

15. Sveriges Riksdag. Motion 2010/11:T471. Luftfartsverkets aktieandel i Västerås Flygplats. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201011T471-Luftfartsverk_GY02T471/ (Hämtad 2015-05-26)

16. Västerås Flygplats AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31.

17. Västerås Flygplats AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.

18. Västerås kommunstyrelse. Sammanträdesprotokoll. 3 december 2014.

19. Lundkvist, Bo. 2010. Från incheckning till tvätt av toalett. Vestmanlands Läns Tidning. 17 december.

20. TT. 2002a. Fackförbund anmäler flygplats. Dagens Nyheter. 21 februari.

21. TT. 2002b. SAS anmäler Västerås flygplats. 23 februari.

22. Nyhetsbyrån Direkt. 2002. SAS anmäls till konkurrensverket av Ryanair. 26 februari.

23. TT. 2002c. Västerås erbjöd Ryanair rabatt. Dagens Nyheter. 6 mars.

24. TT. 2002d. Luftfartsverket försvarar rabatter. Dagens Nyheter. 7 mars.

25. Rydén, Sven. 2002. Ryanairavtal belagt med sekretess. Södermanlands Nyheter. 15 mars.

26. TT. 2002e. Konkurrensverket granskar inte Ryanair- subventioner. Retriever. 11 april.

27. Braconier, Fredrik, 2002. SAS ger ut nya aktier. Svenska Dagbladet. 13 april.

28. TT. 2002f. SAS EU-anmäler Västerås flygplats. Dagens Nyheter. 5 juli.

29. Västerås Flygplats AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 – 2004-12-31.

30. TT. 2004. Svenskt Direktflyg varslar samtliga anställda. TT Nyhetsbanken. 1 september.

31. Berglund, Daniel. 2005. Malmöflyg har lagts ner. Vestmanlands Läns Tidning. 26 maj. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.130839-malmoflyg-har-lagts-ner (Hämtad 2015-05-27)

32. Vestmanlands Läns Tidning. 2004. Västerås flygplats för dyr för Skyways. 29 juni. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.174641-vasteras-flygplats-for-dyr-for-skyways(Hämtad 2015-06-29)

33. Thermaenius, Pehr. 2004. SAS sista strid med facket över. Dagens Industri. 30 mars.

34. TT. 2007. SAS lägger ned Västeråslinje. Retriever. 15 januari.

35. Linder, Catharina. 2012. Västerås flygplats utreds. Vestmanlands Läns Tidning. 15 maj. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1658848-vasteras-flygplats-utreds (Hämtad 2014-11-12)

36. Stockholm Västerås Flygplats. 2014. Stockholm-Västerås flygplats frias av EU Kommissionen. Newsdesk. 1 oktober. http://www.mynewsdesk.com/se/stockholm_vaesteraas_flygplats/pressreleases/stockholm-vaesteraas-flygplats-frias-av-eu-kommissionen-1062660 (Hämtad 2014-11-12)

37. EU-kommissionen. 2014. Statligt stöd: mer information om kommissionens beslut om offentlig finansiering av flygplatser och flygbolag i Tyskland, Belgien, Italien och Sverige. 1 oktober. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-544_sv.htm

38. Hjärtberg, Erik, 2015b. Stora luckor i EU:s flygplatsbeslut. Open Knowledge Sweden. 1 juli. http://se.okfn.org/2015/07/01/stora-luckor-i-eus-flygplatsbeslut/ (Hämtad 2015-07-06)

39. Hjärtberg, Erik. 2014a. Så mycket kostar flygbiljetten egentligen. Sweden Open Knowledge Platform. 14 juni. http://se.okfn.org/2014/06/14/sa-mycket-kostar-flygbiljetten-egentligen/ (Hämtad 2014-10-29)

40. Hjärtberg, Erik. 2015. Fastighetsaffär kostade skattebetalarna 125 miljoner. Sweden Open Knowledge Platform. 1 juni. http://se.okfn.org/2015/06/01/fastighetsaffar-kostade-skattebetalarna-125-miljoner/ (Hämtad 2015-06-01)

41. Hjärtberg, Erik. 2014b. Är flygplatsen icke-kommersiell?. Sweden Open Knowledge Platform. 23 september. http://se.okfn.org/2014/06/14/sa-mycket-kostar-flygbiljetten-egentligen/ (Hämtad 2014-10-29)

42. Linder, Catharina och Ekholm, Kerstin. 2014. ”Flygplatsen kostar för mycket”. Vestmanlands Läns Tidning. 25 mars. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2429441–flygplatsen-kostar-for-mycket- (Hämtad 2014-10-29)

43. Hjärtberg, Erik. 2014c. Folkpartiet: ”Styrelsen ska ha all information”. Sweden Open Knowledge Platform. 7 juli. http://se.okfn.org/2014/07/07/folkpartiet-styrelsen-ska-ha-all-information/ (Hämtad 2014-10-29)

44. Hjärtberg, Erik. 2014e. Miljöpartiet: ”Folkvalda politiker måste givetvis ha insyn”. Sweden Open Knowledge Platform. 1 juli. http://se.okfn.org/2014/07/01/miljopartiet-folkvalda-politiker-maste-givetvis-ha-insyn/ (Hämtad 2014-10-29)

45. Hjärtberg, Erik. 2014d. Förteget S förespråkar folkomröstning om flygplats. Sweden Open Knowledge Platform. 28 juli. http://se.okfn.org/2014/07/28/forteget-s-foresprakar-folkomrostning-om-flygplats/ (Hämtad 2014-10-29)

46. Haddad, Roger, med flera. 2014. Fegt och dumt när S duckar om flygplatsen. Vestmanlands Läns Tidning. 23 juni.

47. Åström, Patrik. 2014a. Västerås flygplats behöver fortsatt kommunalt stöd. Sveriges Radio. 30 april. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5850634 (Hämtad 2014-11-12)

48. Bergström, Britt-Louise. 2014a. Ingen vill betala för flyget. Vestmanlands Läns Tidning. 30 april. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2472435-ingen-vill-betala-for-flyget (Hämtad 2014-11-12)

49. Svärd, Håkan (red). 2014. Uppdrag – framtida inriktning för Västerås flygplatser och flygplatsområden. Västerås kommun. 29 april. http://www.vasteras.se/OvrigaDokument/Kommunstyrelse/08%20-%20Uppdrag%20om%20framtida%20inriktning%20f%C3%B6r%20V%C3%A4ster%C3%A5s%20flygplatser%20och%20flygplatsomr%C3%A5den.pdf (Hämtad 2014-11-12)

50. Bergström, Britt-Louise. 2014a. Ingen vill betala för flyget. Vestmanlands Läns Tidning. 30 april. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2472435-ingen-vill-betala-for-flyget (Hämtad 2014-11-12)

51. Svärd, Håkan (red). 2014. Uppdrag – framtida inriktning för Västerås flygplatser och flygplatsområden. Västerås kommun. 29 april. http://www.vasteras.se/OvrigaDokument/Kommunstyrelse/08%20-%20Uppdrag%20om%20framtida%20inriktning%20f%C3%B6r%20V%C3%A4ster%C3%A5s%20flygplatser%20och%20flygplatsomr%C3%A5den.pdf (Hämtad 2014-11-12)

52. Västerås Flygplats AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

53. Svärd, Håkan (red). 2014. Uppdrag – framtida inriktning för Västerås flygplatser och flygplatsområden. Västerås kommun. 29 april. http://www.vasteras.se/OvrigaDokument/Kommunstyrelse/08%20-%20Uppdrag%20om%20framtida%20inriktning%20f%C3%B6r%20V%C3%A4ster%C3%A5s%20flygplatser%20och%20flygplatsomr%C3%A5den.pdf (Hämtad 2014-11-12)

54. Åström, Patrik. 2014b. Kompromiss om Västerås flygplats. Sveriges Radio. 11 oktober. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5987890 (Hämtad 2014-11-12)

55. Bergström, Britt-Louise. 2014b. Panikåtgärden som ska rädda flygplatsen. Vestmanlands Läns Tidning.  4 december. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2749067-panikatgarden-som-ska-radda-flygplatsen(Hämtad 2015-05-29)

56. Nilsson, Emelie. 2015. Ja till nya flygplatsmiljoner. Vestmanlands Läns Tidning. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2828896-ja-till-nya-flygplatsmiljoner (Hämtad 2015-05-29)

Uppdaterad den 4 augusti.

Flygplatsordförande ställer facket åt sidan

Lena Söderberg är fackligt aktiv socialdemokrat. Hon är också ordförande i Västerås flygplats som har kontrakt med antifackliga Ryanair. ”Vad jag tycker det måste jag sätta åt sidan”, säger hon.

Lena Söderberg är socialdemokrat, fackligt aktiv, och ordförande för Västerås flygplats som har kontrakt med antifackliga Ryanair. Foto: Erik Hjärtberg
Lena Söderberg är socialdemokrat, fackligt aktiv, och ordförande för Västerås flygplats som har kontrakt med antifackliga Ryanair. Foto: Erik Hjärtberg

Det är en sval morgon på Västerås flygplats. Två tankbilar med oljebolagets Shells logotyp står parkerade innanför taggtrådsstaketet. Lena Söderberg är socialdemokratisk styrelseordförande i kommunägda Västerås Flygplats AB. En sammanställning visar att flygplatsen har kostat Västerås skattebetalare 380 miljoner sedan 2001. Lena Söderberg säger att flygplatsen själv inte har gjort någon sådan beräkning.
– Nej, det har vi inte gjort. Det är i så fall ägaren som borde göra det, säger hon.

Lena Söderberg berättar att flygplatsen nu har en projektanställd som arbetar med att se över ekonomin. Personalkostnaderna anses inte gå att sänka mer. Utomhus måste det hela tiden finnas personal för att hålla landningsbanorna i ordning. Personalstyrkan inomhus har anpassats efter hur ofta det går flyg. Personalen som arbetar inomhus har därför lägre tjänstgöringsgrad vintertid när avgångarna är färre.
– Härinne jobbar man bara när det går flyg. Basic airport kallas det, säger Lena Söderberg.

Flera gånger
under vårt samtal understryker hon att flygplatsen inte bara har passagerartrafik utan även andra verksamheter så som fraktflyg och pilotutbildningar. Hon hänvisar även till WSP:s omdiskuterade utredning som kom fram till att flygplatsen skapade arbetstillfällen och därmed skatteintäkter.
– Man får utgå från att det var ett företag som var seriöst i alla fall. WSP finns ju fortfarande kvar så det borde de vara, säger Lena Söderberg.

Om det nu är viktigt att berätta att flygplatsen är mer än passagerarflyg, skulle det då gå att ha kvar flygplatsen utan passagerarflyg?
– Det är svårt att säga. Man håller nu på att arbeta fram nya ägardirektiv och då är frågan vad de kommer att innehålla. De ägardirektiv vi har nu det är ju att ha passagerartrafik. Så det är ju inte flygplatsstyrelsen som avgör om man lägger ner passagerartrafiken. Det är ett ägarbeslut. Men jag tycker att det skulle vara sorgligt om passagerartrafiken försvann, säger Lena Söderberg.

VLT berättade nyligen att Lena Söderberg fick svara på en interpellation i kommunfullmäktige om flygplatsens hemliga avtal med Ryanair. Vänsterpartiet undrade bland annat om hela flygplatsstyrelsen och revisorerna fått se avtalet. Lena Söderberg berättar att styrelsen faktiskt har rätt att läsa avtalet.
– Det får man. Men man får också ha kännedom om att det inte får yppas. Då valde styrelsen att inte se det. Man måste vara medveten om tystnadsplikten. Om det skulle spridas kan det bli skadeståndsskyldighet, säger hon.

Styrelsen har alltså möjlighet
att läsa avtalet. Den har däremot själv valt att inte göra det. Enligt Lena Söderberg har ledamöterna ändå fått tillräcklig information för att kunna fatta beslut på styrelsemöten.
– De vet hur många flyg vi har, hur beläggningen är och så vidare. Vill de veta mer står det dem fritt att fråga, säger hon.

Utöver sitt uppdrag i flygplatsstyrelsen är Lena Söderberg även fackligt aktiv och sitter i sektionsstyrelsen för facket ST. Hur ser hon då på att Ryanair inte förhandlar med fackföreningar?
– Det är ett irländskt bolag och man följer irländska lagar. Man kan inte tvinga någon till förhandlingsbordet. Vad har vi att välja på egentligen? Vi har ju inga andra som flyger här så vi är glada att Ryanair flyger och våra passagerare väljer ju också att åka med Ryanair när de flyger härifrån, säger hon.
– Om man ska vara krass så, om man inte gillar sitt jobb så ska man inte jobba kvar, oavsett var man jobbar, fortsätter Lena Söderberg.

Som undertecknad tidigare berättat (den 18 maj) har flera danska kommuner beslutat att bojkotta Ryanair. Många socialdemokrater och fackligt aktiva tycker att kollektivavtal är en principiellt viktig fråga.
– Det kan jag också tycka, men i den här rollen så är jag styrelseordförande för ett aktiebolag. Mitt första och viktigaste uppdrag det är att jobba för bolagets bästa. Så vad jag tycker det måste jag sätta åt sidan. Annars så kan jag inte vara här. Det är också krasst, men så är det, säger hon.

Själv föredrar Lena Söderberg bilsemestrar framför flygresor. Hon använder därför inte flygplatsen privat.
– Jag är ingen flygare. Nej, jag har aldrig flugit med Ryanair. Skulle jag till London så skulle jag kanske göra det, men jag har inga sådana planer, säger hon.

Uppdaterad den 4 augusti.

Hur räknade VLT?

VLT gjorde för tre år sedan en sammanställning över kommunens utbetalningar till Västerås flygplats. Enligt tidningen blev prislappen 187 miljoner på tio år. Hur tidningen räknade är oklart.

Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare varje år sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001. Sedan 2001 har flygplatsen fått aktieägartillskott på 232,5 miljoner. Tillsammans med driftbidrag på 61 miljoner blir summan 293,5 miljoner. Detta bygger på flygplatsens egna årsredovisningar som finns länkade på Open Knowledge.

Det visar sig att VLT (den 13 januari 2012) försökte göra en liknande uträkning för några år sedan.
VLT 2012-01-13 Grafik Vasteras flygplats

Enligt grafiken ovan var kommunens utbetalningar 187 miljoner ”de senaste 10 åren”. Eftersom grafiken publicerades 2012 borde de senaste tio åren vara 2002 till 2011. Med uppgifter från flygplatsens årsredovisningar blir kommunens driftbidrag och aktieägartillskott sammanlagt 247,5 miljoner de åren. Hur VLT har räknat är ytterst oklart.

  • Staplarna i diagrammet är elva till antalet trots att det står ”de senaste 10 åren”.
  • Siffrorna längst ner borde syfta på årtal. De är antingen felskrivna eller syftar på något annat.
  • Det framgår inte vad som är källan till antalet miljoner. Flygplatsen fick inte 15 miljoner 2003. Den fick däremot 38,5 miljoner i aktieägartillskott, visar årsredovisningen.

Den vidskeplige kanske kan förklara det hela med grafiken publicerades den 13 januari 2012, vilket var en fredag.

Earth Hour: Samma procedur varje år

I dag deltar Västerås kommun i klimatmanifestationen Earth Hour. Inte heller den här gången nämns flygets klimatpåverkan.

”Vi inom politiken, näringslivet och den offentliga sektorn i Västerås jobbar hela tiden för att bli goda förebilder”, skriver Anders Teljebäck (S) med flera i VLT.

Som undertecknad tidigare berättat (den 29 mars 2014) står flygtrafiken för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser från transportsektorn i Västerås. Västerås flygplats subventioneras av kommunen med miljontals kronor varje år.

Även Nynäshamns kommun deltar i Earth Hour. Nynäshamns kommun har även publicerat en lista på hur människor kan minska sin klimatpåverkan i vardagen. Flyg mindre är en av uppmaningarna.

Sammanvägd bild av koldioxidutsläppen från transporter i Västerås, 2008. Grafik: Västerås kommun.
Sammanvägd bild av koldioxidutsläppen från transporter i Västerås, 2008. Grafik: Västerås kommun.

EU påstår inte att Ryanair är en bra affär

EU har meddelat att Västerås flygplats avtal med Ryanair inte är olagligt. Det hindrar inte att avtalet kan vara en förlustaffär.

I dagens VLT (i skrivande stund inte på VLT.se) presenteras den nya styrelsen för Västerås flygplats. Ingen av styrelseledamöterna tänker begära att få se den sekretessbelagda uppgörelsen mellan flygplatsen och Ryanair. Styrelsen hänvisar också till att EU-kommissionen slagit fast att Västerås inte betalar otillåtet stöd till Ryanair.
– Vi tolkar det som att Ryanair inte innebär en förlust, säger Örjan Rosell (FP), till VLT.

Det framgår inte av artikeln på vilka grunder Örjan Rosell har gjort den tolkningen. Den bedömning som EU har gjort är endast att avtalen för perioden 2001–2011 inte innebar otillåtet statligt stöd, visar ett pressmeddelande. Det motsätter inte att avtalen i praktiken kan innebära en förlustaffär.

Som undertecknad tidigare berättat (den 3 november 2014) är det en annan fråga hur EU egentligen motiverar sitt beslut.

Hässlö påstås tjäna på att skippa Ryanair

Jesper Brandberg (FP) menar att Västerås flygplats skulle tjäna pengar på att sluta stödja Ryanair. Det bekräftar journalisten Anders Lif. ”Vill man spara pengar finns bara en väg att gå: passagerarflyg och fraktflyg måste avvecklas”, skriver Anders Lif.

Undertecknad berättade på fredagen att Jesper Brandberg (FP) menar att flygplatsen skulle kunna minska sitt underskott genom att avsluta affärerna med Ryanair. Bloggaren och före detta VLT-journalisten Anders Lif skriver på sin blogg att flygplatsen skulle tjäna 10 miljoner om passagerarflyg och fraktflyg lades ned.

Brandberg sa det inte i fullmäktige, men det finns beräkningar som visar att underskottet skulle minska med runt 10 miljoner kronor om passagerarflyg och fraktflyg lades ned. Gunnar Barkman, som till för några år sedan ansvarade för kommunikationer inom stadsledningskontoret, bekräftade slutsatserna i en kommentar på min Facebook i fredags. ”Det finns utredningar i Stadshuset som berättar detta men det har varit omöjligt rent politiskt att föra fram dessa i dagsljus”, skrev Barkman.

Flygplatschef Mikael Nilsson säger till VLT att uppgifterna inte stämmer.
– EU-kommissionen har granskat om Västerås stad ger otillåtna subventioner till Ryanair och kommit fram till att det inte är så, säger han till VLT.

Mikael Nilssons uttalande betyder ingenting i det här sammanhanget. Att EU-kommissionen kommit fram till att kommunen inte gett Ryanair några otillåtna subventioner innebär förstås inte att Anders Lifs påstående är felaktigt. Som undertecknad tidigare berättat (den 3 november 2014) är det dessutom oklart hur EU motiverar att de bidrag som Västerås kommun ger flygplatsen inte strider mot EU:s regler.