För många pilotelever leder till lönedumpning

För många utbildar sig till piloter. Detta leder till lönedumpning inom flyget, menar facket. ”Det finns extremt mycket fler piloter än det finns arbetstillfällen”, säger Martin Lindgren, pilotfacket.

Varje gång frågan om Västerås flygplats ekonomi diskuteras brukar politikerna understryka att flygplatsen inte bara har persontrafik utan även flygutbildningar (se till exempel denna utfrågning av moderaten Elisabeth Unell).

En följdfråga är varför pilotutbildningar i så fall ska subventioneras med skattepengar. Det råder i dag knappast någon brist på utbildade piloter, rapporterar Sveriges Radio. En av anledningarna till de försämrade arbetsförhållandena inom flyget är att det finns för många piloter och för få jobb.

Som undertecknad tidigare berättat (den 31 oktober 2013) tvingas piloter betala för att få söka jobb hos Ryanair. Hos vissa flygbolag förekommer det även att piloter betalar för att få jobba. Fenomenet kallas ”pay to fly” visar studien Atypical employment in aviation från universitet i Gent.

Att köpa sig ett jobb som pilot kostar flera hundra tusen kronor. Det går oftast till så att piloten kontaktar en förmedlare som i sin tur har kontakt med flygbolag som använder sig av den här anställningsformen. Syftet är att oerfarna piloter på så sätt ska kunna få in en fot på arbetsmarknaden.
– Det handlar alltså om att flygbolagen ser att det finns så pass många arbetslösa piloter ute på marknaden att man skapar sig en affärsidé att sälja ut sina arbetsplatser till högstbjudande, säger Martin Lindgren, pilotfacket, till Sveriges Radio.

Västerås företagare föredrar tåg till Arlanda

Västerås flygplats påstås vara viktig för näringslivet. Företagarna själva har en annan syn på saken. ”För oss är den inte särskilt viktig”, säger Mats Holmberg, ABB.

Som undertecknad tidigare berättat (den 12 september 2013) påstår vissa politiker att Västerås flygplats är viktig för näringslivet. Företagen i Västmanland verkar däremot inte ha någon direkt nytta av flygplatsen, rapporterar Sveriges Radio. De näringslivsrepresentanter som radion varit i kontakt med vill i stället ha ett snabbtåg till Arlanda.
– Eftersom vi flyger mycket ifrån Arlanda och är beroende av den buss som finns och även taxi, så är det klart att vi skulle önska oss ett snabbare transportmedel till Arlanda och ett snabbtåg är ju hållbart idag ur miljösynpunkt, säger Mats Holmberg på ABB till Sveriges Radio.

Ett antal företagsledare har även fört fram den åsikten i en debattartikel i VLT. James Harrison, Moderaterna, förklarade detta med att VLT satt en felaktig rubrik på debattartikeln.
– Sprid gärna det positiva i detta och bli inte påverkad av rubriker, skrev han på Facebook.

Nytt miljonbidrag till Västerås flygplats

Västerås flygplats är konkursmässig och behöver pengar. Flygplatsen får därför ett nytt bidrag på 1 miljon kronor. ”Vi satsar nu långsiktigt”, säger Anders Teljebäck (S).

Västerås kommunstyrelse beslutade på onsdagen att betala ut ett driftbidrag på 1 miljon kronor till Västerås flygplats. Det rapporterar VLT.

Västerås flygplats aktiekapital är nästan slut till hälften. När den ekonomiska situationen är sådan måste företaget, enligt lag, upprätta en kontrollbalansräkning. Den extra miljonen är en temporär åtgärd för att undvika en sådan situation.

I februari ska Västerås kommunfullmäktige besluta om mer pengar till flygplatsen. Det blir 5 miljoner kronor för att täcka upp aktiekapitalet och en ännu okänd summa för kommande underskott.

Det är fortfarande oklart exakt hur den rödgrönborgerliga majoriteten i Västerås ska lösa flygplatsens ekonomiska problem.
– Vi ska stärka ledning och styrning, söka fler intressenter och öka intäkterna, säger Anders Teljebäck (S), till VLT.

Av tjänsteskrivelsen till Västerås kommunstyrelse framgår det att kommunstyrelsen år 2010 beslutade om ett aktieägartillskott på 35 miljoner kronor. Tillsammans med det årliga driftbidraget på 15 miljoner kronor beräknades pengarna räcka till och med 2014. Detta har nu fått omvärderas.

Flygplatsen gick emellertid på bidrag redan innan 2010. År 2006 beslutade Västerås kommunfullmäktige om ett stödpaket på 57 miljoner kronor till flygplatsen, rapporterade VLT.
– Jag är helt övertygad om att man både kommer att öka intäkterna och få ned utgifterna, sade kommunstyrelsens dåvarande ordförande Elisabeth Unell (M), till VLT.

Som undertecknad tidigare berättat (den 1 december) hade kommunen dessförinnan, år 2003, tillfört 33 miljoner kronor i aktieägartillskott till flygplatsen. Det året köpte kommunen även flygplatsens fastigheter för 110 miljoner kronor. Dessa fastigheter vill Moderaterna nu ska återgå till flygplatsen.

Fastighetsaffär var ett siffertrick

Det kommunala bolaget Västerås Flygfastigheter AB fick ta över flygplatsens fastigheter för att rädda flygplatsens ekonomi. Foto: Erik Hjärtberg
Det kommunala bolaget Västerås Flygfastigheter AB fick ta över flygplatsens fastigheter för att rädda flygplatsens ekonomi. Foto: Erik Hjärtberg

Moderaterna vill att Västerås flygplats ska bli fastighetsägare. Så har det varit en gång i tiden. Att låta flygplatsen bli hyresgäst var ett sätt att ge mer skattepengar till verksamheten.

Som undertecknad tidigare berättat (den 23 oktober) vill Moderaterna att Västerås flygplats ska bli fastighetsägare i stället för hyresgäst. I dag ägs fastigheterna av ett separat kommunalt bolag, Västerås Flygfastigheter AB.

Fastighetsbolaget gick år 2013 med en vinst på 3,4 miljoner kronor. Om denna vinst skulle dras från flygplatsens förlust på 21,5 miljoner samma år skulle förlusten i stället bli 18,1 miljoner kronor. Det är oklart om Moderaternas förslag skulle förändra något i praktiken. Däremot skulle flygplatsens ekonomi förbättras på papperet.

Upplägget med att ha flygplatsens fastigheter i ett separat bolag var även det ett sätt att rädda flygplatsens ekonomi en gång i tiden. Det visar protokollet från Västerås kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2003.

Som en del i ett räddningspaket för flygplatsen köpte huvudägaren Västerås kommun fastigheterna för 110 miljoner kronor och skulle sedan hyra ut dessa till flygplatsbolaget. Det kommunala fastighetsbolaget Västerås Strategiska Fastigheter AB placerade flygplatsens fastigheter i dotterbolaget Västerås Flygfastigheter AB. För att klara köpet fick Västerås Strategiska Fastigheter 15 miljoner kronor i tillskott av kommunen.

Västerås kommun, som på den här tiden ägde 60 procent av flygplatsen, tillförde samtidigt 33 miljoner kronor i aktieägartillskott till flygplatsen. Luftfartsverket, som ägde resterande 40 procent, hade åtagit sig att täcka förluster upp till sammanlagt 22 miljoner kronor fram till 2006.

Miljöpartiet, som då var motståndare till att ge skattepengar till Västerås flygplats, reserverade sig mot beslutet. Andreas Porswald (MP) hade tidigare kommenterat förslaget i kommunstyrelsen (framgår av en bilaga till kommunfullmäktiges protokoll):

Västerås strategiska fastigheter borde döpas om till Västerås ”magiska” fastigheter då ytterligare ett förlustbolag skall täckas in med tvivelaktiga fastighetsaffärer.

Redigerad den 11 maj 2015. I en tidigare version stod det att Västerås Flygfastigheter AB startades för att rädda flygplatsens ekonomi. Upplägget med att låta Västerås Flygfastigheter AB ta över flygplatsens fastigheter genomfördes i det syftet. Däremot existerade bolaget innan dess. Västerås Flygfastigheter registrerades redan 1966, enligt Allabolag.se.

MP:s flygplatsstöd får moderat beröm

Västerås kommunfullmäktige debatterade återigen flygplatsen. Miljöpartiet fick beröm för sitt stöd till flygplatsen. ”Trodde aldrig att jag skulle berömma dem”, säger Staffan Anger, Moderaterna.

På torsdagen hade Västerås kommunfullmäktige budgetdebatt. Då debatterades flygplatsens framtid, rapporterar VLT.

Som undertecknad tidigare berättat (den 13 oktober) vill Miljöpartiet i Västerås numera driva en politik som innebär mer skattepengar till den kommunala flygplatsen. Den ståndpunkten får nu beröm av Moderaterna.
– Jag måste säga att jag är förvånad. Jättebra, sa Staffan Anger (M) i kommunfullmäktige.

Jesper Brandberg, Folkpartiet, menade däremot att han inte fick något svar på hur finansieringen av flygplatsen ska lösas. De många årens underskott visar på motsatsen.
– Varför ska vi stoppa 25 miljoner i Ryanairs aktieägares fickor? sa han i fullmäktige.

Siffertrick skulle ge snyggare bokslut

Moderaterna i Västerås vill att flygplatsen blir fastighetsägare i stället för hyresgäst. Detta skulle på papperet förbättra flygplatsens ekonomi. Frågan är om det skulle förändra något i praktiken.

Kommunägda Västerås flygplats hade förra året ett underskott på 21,5 miljoner kronor. Elisabeth Unell, Moderaterna, menar att ekonomin skulle förbättras om flygplatsen fick äga fastigheterna på området. Fastigheterna ägs i dag av ett separat kommunalt bolag, Västerås Flygfastigheter AB. Läs mer på OKFN.se.

Västerås flygplats är icke-kommersiell

Större delen av trafiken på Västerås flygplats är icke-kommersiell. Det visar data från Transportstyrelsen. Samtidigt subventioneras det kommersiella Ryanair.

Elisabeth Unell, Moderaterna, menar att endast ungefär 7 procent av flygplatsens trafik är kommersiell. Hon menar att Ryanair därför bara ska anses subventioneras för den andel av trafiken som utgörs av Ryanairs flygplan. Det finns skäl att ifrågasätta Elisabeth Unells räknesätt. Läs mer på OKFN.se.

Närodlat flyg lockar långväga

Elisabeth Unell, Moderaterna, menar att det innebär ”mindre bilresor att flyga från Västerås flygplats”. Detta är kanske sant på ett personligt plan. Generellt finns det inget som tyder på detta.

Som undertecknad tidigare berättat (den 19 maj) är det få västeråsare som reser från Västerås flygplats. Flygplatsen ger därför inte kortare bilresor. Läs mer på OKFN.se.

M ser flygplatsen som icke-kommersiell

Utfrågningen av Västerås politiker om flygsubventioner fortsätter. Nästa person att svara är Elisabeth Unell, Moderaterna. Moderaterna vill att flygplatsen ska subventioneras eftersom verksamheten till största delen är icke-kommersiell.

Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga. En uträkning visar att varje flygbiljett subventioneras med ungefär 132 kronor. Samtliga politiska partier i kommunfullmäktige har frågats ut om detta. Läs mer på OKFN.se.