Hoppas på hjälp från Moderaterna

Som undertecknad tidigare berättat arbetade jag under hösten som frilansjournalist via Frilans Finans. Min förhoppning var att kunna få ersättning från a-kassan de dagar jag inte fick några uppdrag.

Min a-kassa, AEA, valde dock att betrakta mig som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. A-kassan krävde därför tillbaka tidigare utbetald ersättning och meddelade att all ersättning skulle stoppas om jag inte slutade att arbeta som frilansjournalist.

Undertecknad begärde att a-kassan skulle ompröva sitt beslut. Kassan har meddelat att den står fast vid det tidigare beslutet om återbetalningsskyldighet. Det finns en möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Frilans Finans har dock valt att betala mig den summa pengar som a-kassan kräver. Företaget avråder mig från att överklaga a-kassans beslut eftersom ”utkomsten är såpass osäker”.

Jag antar att Frilans Finans tänker att ett avslag i förvaltningsrätten skulle kunna användas som en sorts prejudikat av a-kassor som vill neka frilansar ersättning. Sedan tidigare finns det både domar som fastslår att egenanställda är att betrakta som anställda och domar som kommit fram till motsatsen.

Frilans Finans hoppas i stället på en politisk lösning av detta problem. Företaget länkar på sin blogg en motion i riksdagen av Moderaternas Ulf Kristersson med rubriken ”Hela Sverige ska jobba”.

Bristen på information pekas vanligen ut som en anledning till att fler inte utnyttjar möjligheten att bli egenanställda. Det finns särskilt behov av att informera om vad det innebär att kombinera egenanställning med ersättning från a-kassan så att osäkerhet om vad som gäller inte gör att arbetssökande avstår från denna möjlighet. Det skulle kunna göras både inom ramen för en nationell studie- och jobbrådgivning samt inom ramen för den nya matchningsfunktion som vi föreslår.

För att fler ska utnyttja möjligheten att bli egenanställda krävs det dock att dessa personer faktiskt ska ha rätt till a-kassa vid deltidsarbetslöshet. Det är oklart om Moderaterna vill att det ska vara så. Samma riksdagsmotion innehåller förslag om att begränsa antalet ersättningsdagar från a-kassan och att möjligheten att få aktivitetsstöd ska upphöra efter tre år. Dessa begränsningar är knappast något som underlättar för egenanställda.

För min egen del får jag nu alltså vänta på att bli utstämplad. A-kassan, som i vanliga fall bestraffar folk som tackar nej till jobb, har i stället bestraffat mig för att jag har arbetat.

Flygplatsens framtid blir en valfråga

Att hålla liv i Västerås flygplats blir en alltmer kontroversiell fråga. Saken kan avgöras i nästa val.

Att hålla liv i Västerås flygplats blir en alltmer kontroversiell fråga. Foto: Erik Hjärtberg
Att hålla liv i Västerås flygplats blir en alltmer kontroversiell fråga. Foto: Erik Hjärtberg

Västerås flygplats har kostat skattebetalarna drygt 474 miljoner kronor de senaste 15 åren, skriver ETC Västerås. Tidningen har även gjort en utfrågning om vad politikerna vill med flygplatsens framtid.

Läs mer om Västerås flygplats i min bok ”Ryanair på svenska”.

Ryanair på svenska – även som e-bok

Min bok Ryanair på svenska finns som vanlig pappersbok att köpa hos flera nätbokhandlar. Därutöver finns den även som e-bok hos bland annat Dito. Det verkar även som att e-boken finns att ”låna” på flera bibliotek.

Angående presentationstexten vet jag så klart att VLT är en förkortning av Vestmanlands Läns Tidning. Tyvärr har den nusvenska stavningen av Västmanland råkat publiceras.

Läs min bok!

Min bok Ryanair på svenska finns nu att köpa hos Bokus och andra bokhandlar. Kortfattat handlar det om hur socialdemokratiskt styrda kommuner i Sverige stödjer ett fackföreningsfientligt flygbolag.

Boken är egenutgiven på förlaget Books on Demand. Recensionsexemplar kan beställas på press@bod.se

Levande korrektur: Ryanair på svensk mark

Satsningen på levande korrektur fortsätter. Här kommer 18 sidor om Ryanair i Sverige.

Allmänheten inbjudes härmed till korrekturläsning av 18 sidor om Ryanair i Sverige (pdf). Rapportera eventuella fel i kommentarsfältet nedan, e-posta till text@erikhjartberg.se, eller använd sociala medier. Korrigeringar rapporteras löpande.

Fortfarande finns 22 sidor om Ryanairs historia öppet för korrigeringar.

Västerås flygplats i hetluften

Ryanairs avgång från Västerås till London klockan 15.55 kom aldrig i väg. I stället fick alla 189 passagerare kliva av planet när ett stort säkerhetspådrag drogs i gång.1

Uppmärksamheten blev enorm, världsomspännande och högljudd när väktaren som bemannade handbagageröntgen vid Västerås flygplats upptäckte en pistol på tv-skärmen som visade röntgenbilden. Mannen som ägde väskan och därmed hade pistolen i sin ägo var klädd i en traditionell muslimsk dräkt och hade långt skägg. Det var den 29 augusti 2002. Mindre än ett år efter det historiska terrordådet mot World Trade Center i New York.

Den misstänkte flygplanskaparen visade sig vara en 29-årig stockholmare med kriminell bakgrund. Mannen påstod att han helt enkelt hade glömt bort att pistolen fanns i väskan när han skulle ut och resa. Han friades senare från alla terrormisstankar och dömdes till fyra månaders fängelse för vapenbrott.2 Innan dess hann Västerås flygplats bli världsberömd.

Internationella medier bevakade häktningsförhandlingarna för den misstänkte kaparen. Journalisten Anders Lif kommenterade situationen i VLT:

Alla små städer kan hoppas på femton minuter. Västerås har redan fått mer än femton timmar.
Nu har Västerås fått sitt.
Det var en märklig dag i går.
Aldrig mer ska åtta tv-bolag ha sina kameror uppställda utanför Hemköp. Aldrig mer ska BBC, CNN, ITV, ABC, NBC, Sky News, SVT och TV4 ha objektiven riktade mot tingsrättens trista fasad.
Aldrig mer ska fyra sändningsbussar med paraboler trängas på trottoaren vid Stora gatan. Aldrig mer ska kablarna ringla som nyhetshungriga ormar längs Hållgatan.
Aldrig mer ska det stå Vasteras, Sweden, på New York Times förstasida flera dagar i rad.
Aldrig mer ska CNN ha Vasteras som långkörare.

Turistbasen Tapio Hovebro funderade på hur Västerås skulle dra nytta av uppståndelsen.

– Vi kanske ska sätta upp en extra turistbyrå ute på flygplatsen, sa han till tidningen.

Vasteras, den säkra flygplatsen. Vasteras, den trygga flygplatsen tio mil väster om Stockholm som dessutom har en direktlinje till London.

– Tänk så länge vi har försökt nå ut med budskapet om direktlinjen. Nu vet alla att vi har den, sa Tapio Hovebro.3

Flygplatsens ekonomiska historia

I april 1999 meddelade Luftfartsverket att myndigheten var intresserad av Västerås flygplats för lågprisflyg. Flygplatsens ägare Västerås kommun hoppades på att inleda ett samarbete inom ett år.

Kommunen hade tidigare presenterat en förstudie om flygplatsens framtid. I den förutspåddes både framtida vinster och investeringsbehov. Enligt Luftfartsverket var Västerås flygplats intressant eftersom den hade ett eget upptagningsområde, inom 6 mils radie fanns nästan en halv miljon människor som åkte till Arlanda. Dessutom fanns en stark industri i området och flygplatsen användes redan av flera etablerade flyglinjer, till bland annat Köpenhamn och Oslo.

– Västerås skulle kunna bli stor på lågpris- och fraktflyg. Man skulle kunna ha charterflygningar, sa Dan Lundvall, marknadsdirektör på Luftfartsverket, till nyhetsbyrån TT.4

År 2000 undertecknade Luftfartsverket och Västerås kommun ett avtal som innebar att Luftfartsverket köpte 40 procent av Västerås flygplats. Målet var att på fem års sikt öka det årliga passagerarantalet från dåvarande 120 000 till cirka 500 000 passagerare. Luftfartsverkets generaldirektör Ingemar Skogö ansåg att Västerås flygplats hade en stor marknadspotential och ett upptagningsområde som bara utnyttjades till 15 procent. Vid den tidpunkten flög SAS och Skyways/Highland från Västerås.

I februari 2001 meddelade Ryanair att flygbolaget skulle börja med flygningar från Västerås till London.

– Jag har fått uppgifter om att det kan bli aktuellt med flygningar från Västerås redan i slutet av mars, sa Bo Fredriksson, tillförordnad flygplatschef på Västerås flygplats, till Aftonbladet.5

Senare samma år bytte Västerås flygplats namn till Stockholm/Västerås. Syftet var att Stockholm/Västerås, precis som konkurrenten Stockholm/Skavsta, skulle dyka upp som ett alternativ när resebyråerna bokade resor till Stockholm.6

Under mandatperioden 1998–2002 stoppades de kommunala förlustbidragen till flygplatsen av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.7

Den dåvarande politiska majoriteten i kommunen förklarade att en utveckling av flygplatsen skulle ske utifrån kommersiella förutsättningar.8

Efter två år med lågprisflyg, 2003, kunde det konstateras att Ryanair än så länge inte gav Västerås flygplats någon vinst. Flygplatsen hade gått med 15 miljoner kronor i förlust under 2002 och det egna kapitalet hade minskat från 30 miljoner till 14 miljoner kronor på ett år. Samtidigt visade bokslutet för 2002 att det fanns skulder på 111 miljoner kronor. Förlusterna hade pågått under flera år och en rekonstruktion av flygplatsbolaget planerades.9

I april presenterade Västerås kommunstyrelse ett förslag till hur ekonomin skulle kunna räddas för det blödande flygplatsbolaget. Huvudägaren Västerås kommun skulle genom bolaget Västerås Strategiska Fastigheter köpa flygfältet och byggnaderna för 110 miljoner kronor och sedan hyra ut dessa till flygplatsbolaget. För att klara köpet skulle Västerås Strategiska Fastigheter 15 miljoner kronor i nytt aktiekapital. Kommunen, som ägde 60 procent av flygplatsen, skulle dessutom tillföra 33 miljoner kronor i aktieägartillskott till flygplatsen. Luftfartsverket, som ägde resterande 40 procent, hade åtagit sig att täcka förluster upp till sammanlagt 22 miljoner kronor fram till 2006. Genom det ekonomiska tillskottet beräknades flygplatsen klara av de närmaste fyra åren.10

Kommunfullmäktige fick på sitt majmöte 2003 ta ställning till förslaget. Endast Miljöpartiet yrkade på avslag. Kommunfullmäktige antog stödpaketet till flygplatsen. Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet med bland annat följande motivering:

Ekonomin i flygplatsen är allt annat än god med många år av förluster. Av det kapital som förstärkte flygplatsen år 2000, 58 miljoner kronor, återstår endast 15 miljoner. Förlusten för innevarande år är enbart den cirka 16 miljoner kronor. Med tanke på detta borde flygplatsbolaget rent företagsekonomiskt  likvideras och gå i konkurs.11

Till hösten visade det sig att flygplatsen gick mot en ny storförlust, trots det massiva stödpaket som hade satts in under våren. Årets förlust såg ut att bli 20 miljoner kronor. Under de första åren på 2000-talet hade flygplatsen därmed gått back med 57 miljoner kronor. Längre än till 2006 tänkte ägarna däremot inte hålla ut.

”Om flygplatsen inte bär sina egna kostnader då kan den reguljära trafiken läggas ned”, skrev kommunalrådet Åke Hillman (S) i en skriftlig kommentar till VLT.12

När året blev 2006 var det dags för nya bidrag till flygplatsen. Västerås kommunfullmäktige sade ja till ett stödpaket på 57 miljoner kronor under 2006–2008. Bakom beslutet stod de borgerliga partierna och Socialdemokraterna.

Moderaternas Staffan Anger menade att det var viktigt för det lokala näringslivet att det gick att flyga till och från Västerås.

Från flera håll hördes hoppfulla tongångar om att den nyvalda flygplatsstyrelsen med Per Vannesjö (M) i spetsen skulle lyckas vända ekonomin.

– Jag är helt övertygad om att man både kommer att öka intäkterna och få ned utgifterna, sa kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Unell (M), till VLT.13

Luftfartsverket hade däremot inte längre samma förhoppningar om Västerås flygplats.  Efter förhandlingar köpte Västerås kommun tillbaka Luftfartsverkets aktier för en krona. Återigen var Västerås kommun ensam ägare till flygplatsen.14

Västeråsmoderaten Staffan Anger var inte bara kommunpolitiker utan även riksdagsman. Han la senare en motion till riksdagen om att Luftfartsverket på nytt skulle köpa aktierna i Västerås flygplats. Motiveringen var att flygplatsen var viktig ”för befolkningen och näringslivet i Västmanland och norra Södermanland”. Trots att priset även den gången endast var en krona sa riksdagen nej.15

År efter år fick Västerås flygplats nya miljonbidrag. År 2008 fick flygplatsen ett aktieägartillskott på 47 miljoner av kommunen.16 År 2010 var det dags för ett nytt aktieägartillskott, den här gången 35 miljoner kronor.17 Samma år beslutades det att kommunen skulle betala ut ett driftbidrag på 15 miljoner kronor till flygplatsen varje år.18

Flygplatsen genomförde en omorganisation av personalen. Samtliga anställda skulle numera vara beredda att utföra så gott som alla olika arbetsuppgifter på flygplatsen, både inomhus och utomhus. Kvinnor i 60-årsåldern som till exempel haft anställning som stationsassistenter och sysslat med incheckning av passagerare kunde nu också få lasta fraktflyg, städa toaletter, köra truck och sköta kafeterian.19

”Kommunisterna” i Bryssel

I februari 2002 anmälde Tjänstemannaförbundet HTF, i dag en del av fackförbundet Unionen, och Transportarbetarförbundet gemensamt Västerås Flygplats till Konkurrensverket. De två facken undrade om kommunala medel användes och var en förutsättning för fördelaktiga avtal mellan Ryanair och Västerås flygplats.

Flygbolaget SAS hade också krävt att Västerås flygplats skulle redovisa avtalet med Ryanair och hotade med att gå vidare till Konkurrensverket om det inte gavs något tillfredsställande svar.20

Samma vecka som facken gjorde sin anmälan gjorde även SAS en anmälan till Konkurrensverket. Precis som fackförbunden misstänkte SAS att konkurrenten Ryanair gynnades av Västerås flygplats genom stora subventioner.

Det hade sedan en längre tid förekommit rykten om att Ryanair lyckats förhandla fram ett fördelaktigt avtal med Västerås flygplats. Det handlade bland annat om påstådda rabatter på landningsavgifter och passageraravgifter, som i så fall innebar att konkurrensen mellan flygbolagen som flög på flygplatsen snedvreds. SAS hade krävt att få se avtalet. Västerås flygplats hade vägrat att lämna ut det.

– Vi har anmält flygplatsen till Konkurrensverket för att vi förmodar att vi utsätts för en diskriminerande behandling av Västerås flygplats. Det finns tecken som tyder på att vi betalar betydligt mycket mer än vad Ryanair får betala för samma typ av tjänster, sa Hans Ollongren, ansvarig för myndighetsfrågor på SAS, till nyhetsbyrån TT.

Hans Ollongren ansåg att Konkurrensverket måste granska Ryanairs avtal med Västerås flygplats för att slutgiltigt undanröja alla tvivel och frågor om Ryanair gynnades av flygplatsen.

– Det kan vara så att det är vi som subventionerar Ryanairs verksamhet eller också är det skattebetalarna. Och båda delarna är lika fel. Vi anser att det är otroligt viktigt att det här belyses, sa Hans Ollongren till TT.

Västerås flygplats ägdes på den här tiden till 60 procent av Västerås kommun och de resterande 40 procenten av Luftfartsverket.

– Jag vill inte kommentera ryktena om att vi gynnar Ryanair på något sätt. Vi finns på en konkurrensutsatt marknad och håller på att förhandla med Ryanair om avtalet, sa dåvarande vd:n för Västerås flygplats Mats Åström till TT.21

Ryanair svarade snabbt med att anmäla SAS till konkurrensverket för att alltsedan den svenska passagerartrafikens barndom ha tagit ut alltför höga priser på inrikesflyg.

Ryanair hävdade i anmälan att SAS de senaste 50 åren hade tagit ut otillbörligt höga priser på linjer där SAS inte haft någon konkurrens av lågprisflygbolag.

– Vi anmäler nu SAS till konkurrensverket på vägnarna av alla de kunder som SAS har lurat innan Ryanair kom till Sverige och alla de passagerare som de fortsätter att ta för mycket betalt av på linjer där de har monopol, sa Ryanairs marknadschef Michael Cawley i en kommentar.

SAS såg anmälan som ett led i Ryanairs marknadsföring.

– Vi har svårt att se det här som något annat än ett utspel , sa Ulf Thorné på SAS informationsavdelning till Nyhetsbyrån Direkt.22

SVT:s regionala nyhetsprogram Tvärsnytt uppgav att Ryanair, i strid med kommunallagen, fick ett erbjudande om 3,5 miljoner kronor i rabatt på landnings- och passageraravgifterna av Västerås flygplats för perioden april 2001–mars 2002. Rabatten framgick av en offert från flygplatsen till Ryanair.

Mats Åström, flygplatsens vd, ville inte kännas vid siffrorna i den offert som Tvärsnytt presenterade.

Jag känner inte igen de siffrorna. Offerten måste ha figurerat före min tid, sa Mats Åström till TT.

Han hade tillträtt i maj året innan, en månad efter att Ryanair hade börjat trafikera flygplatsen.23

Luftfartsverket, som på den här tiden var delägare i Västerås flygplats, bekräftade uppgifterna om att Ryanair erbjudits förmånliga rabatter på start- och landningsavgifterna.

Jag kan bekräfta att det är en viss prisskillnad mellan SAS och Ryanair när det gäller avgifterna för start- och landningsavgifter, sa Luftfartsverkets generaldirektör Lars Rekke till TT.

– Och det beror på att SAS har en i det närmaste obegränsad tillgång till Västerås flygplats. Ryanair får ta det som blir över när det gäller start- och landningstider, sa han.24

Tvärsnytt hade även begärt att få se det avtal som fanns mellan Ryanair och Västerås flygplats. Kammarrätten slog fast att avtalet inte behövde offentliggöras.

En av anledningarna till att sekretess skulle gälla var att Ryanair förhandlade med både Västerås flygplats och Skavsta flygplats i Nyköping om trafik till Londonflygplatsen Stansted. Eftersom Skavsta är privatägd och inte omfattas av offentlighetsprincipen ansåg kammarrätten att Skavsta skulle kunna gynnas om Västerås flygplats tvingades lämna ut sitt avtal med Ryanair.

Kammarrätten menade dessutom att Västerås flygplats skulle kunna lida ekonomisk skada av att andra flygbolag fick kunskap om innehållet i avtalet med Ryanair. Även Ryanair ansågs kunna skadas ekonomiskt om avtalet offentliggjordes.25

I april meddelade Konkurrensverket att myndigheten inte skulle granska anmälan från SAS om att konkurrenten Ryanair gynnades av Västerås flygplats genom stora subventioner.

– Det finns inte tillräckliga skäl, sa Elisabeth Wallton, informationschef på Konkurrensverket, till TT.26

På SAS huvudkontor i Solna övervägde flygbolaget vilka konsekvenser bakslaget hos konkurrensverket skulle få.

– Ett bra år tjänar SAS 60 kronor per biljett. Är skillnaden i avgifter 100 kronor per biljett betyder det mycket. Är det verkligen rimligt enligt konkurrenslag och kommunalskattelag att bolag från skatteparadis skall subventioneras av svenska skattemedel, sa SAS informationsdirektör Henry Stenson till Svenska Dagbladet.

Han uppgav att ett alternativ som övervägdes var att upphöra med trafiken på Västerås flygplats.27

SAS anmälde senare under året Västerås flygplats till EU-kommissionen. SAS ansåg fortfarande att Ryanairs villkor på flygplatsen innebar otillåtna subventioner.28

I april 2004 la det Västeråsbaserade flygbolaget Svenskt Direktflyg ner sin linje Västerås–Göteborg.29 Den 1 september meddelade Svenskt Direktflyg att det skulle avveckla verksamheten och varsla all personal om uppsägning med hänvisning till den allt hårdare konkurrensen på flygmarknaden. 55 anställda berördes. Enligt Svenskt Direktflyg, som främst riktade in sig på affärsresenärer, hade Västerås flygplats bidragit till krisen genom att favorisera det irländska lågprisflygbolaget Ryanair.30 I maj 2005 la Svenskt Direktflyg ner sin andra flyglinje från Västerås, som gick till Malmö.31

Under 2004 la även flygbolaget Skyways ner sin linje Västerås–Köpenhamn. Bolaget ansåg att Västerås flygplats gynnade Ryanair och dess Londonflyg. Enligt Skyways försäljningschef Olav Nielsen hade Skyways fått betala ”väsentligt mer” per passagerare än Ryanair.

– Vi har tyckt att de måste tänka om och ta betalt av de andra också så att de inte behöver hålla så höga priser mot oss. Men det har vi inte fått något större gehör för, sa Olav Nielsen till VLT.32

SAS samordningsdirektör Sören Belin berättade i en intervju att Ryanair betalade 10 kronor per passagerare till Västerås flygplats medan SAS fick betala 120 kronor.

Enligt Sören Belin hade SAS försökt få samma avtal som Ryanair utan att lyckas. Han menade att de styrande i Västerås var naiva.

– Jag tror att de är lite lättledda i att få ny flygtrafik. Kommunalråd och flygverksamhet det är en lite speciell relation, sa Sören Belin till Dagens Industri.33

Våren 2007 lade SAS ner sin flyglinje mellan Köpenhamn och Västerås.34

I maj 2012 besökte Ryanairs vd Michael O’Leary Västerås flygplats för att ge flygplatsen sitt stöd i konflikten med EU. Han anlände med ett av flygbolagets extraplan tio minuter innan presskonferens. Hans medarbetare hade med ett miniatyrflygplan som ställdes upp. Michael O’Leary snackade snabbt, rabblade upp siffror om hur få resväskor de tappade bort och antalet passagerare de flög.

Sedan kom han till anledningen till snabbvisiten. Han var där för att ge Västerås flygplats sitt stöd i kampen mot EU. Flygplatschefen Mikael Nilsson arbetade tillsammans med jurister på ett svar till EU-kommissionen. Men Mikael Nilsson var inte oroad över utvecklingen.

– Vi har analyserat det här och vi är inte oroliga, sa han till VLT.

Michael O’Leary pratade däremot om EU:s attack mot Västerås. Han pratade om idioterna och kommunisterna, som han kallade dem, i Bryssel. Att utredningen hotade turismen, Västerås och jobben där.

– Den här utredningen är absurd och dum, sa han.

Skulle EU-kommissionen fälla Västerås flygplats såg han att det skulle innebära att bolaget minskade antalet turer från Västerås och i stället skulle flyga från Skavsta som är en privat flygplats. Men han trodde inte att Ryanair skulle lämna Västerås helt. Och helst ville han att bolaget skulle etablera sig ännu mer i Västerås.

–  Vi vill dubbla trafiken till 400 000–500 000 passagerare och öka till att flyga till ytterligare fyra-fem flygplatser härifrån, sa Michael O’Leary.35

Kommissionsärendet påbörjades 2002 genom att SAS anmälde flygplatsen för otillåtet statsstöd till Ryanair. Efter några år tog EU-kommissionen även upp frågan om ägarens eventuella otillåtna stöd till flygplatsen.

I oktober 2014 friade kommissionen både ägaren, Västerås kommun, och flygplatsen från anklagelserna om otillåtet statsstöd.

– Det är för det första oerhört skönt att få rätt i denna fråga, och för det andra att ärendet äntligen, efter tolv år, är avslutat, sa Mikael Nilsson, vd för Stockholm-Västerås Flygplats, i ett pressmeddelande.36

EU-kommissionen ansåg att Västerås kommuns bidrag till flygplatsen ”var begränsat till vad som är absolut nödvändigt för att säkerställa den ekonomiska bärkraften hos flygplatsen och att det inte gav upphov till någon otillbörlig snedvridning av konkurrensen. Stödet ansågs bidra till ett mål av gemensamt intresse, som var att förbättra tillgänglighet, öka antalet förbindelser och bidra till den regionala utvecklingen i det område där flygplatsen är belägen.”

När det gäller flygplatsens avtal med Ryanair ansåg kommissionen att avtalen, vid den tidpunkt då de ingicks, ”rimligen kunde ha förväntats förbättra flygplatsens ekonomiska situation och att de därför inte gav de berörda flygbolagen någon otillbörlig ekonomisk fördel jämfört med deras konkurrenter”.37

Viktigt att nämna i sammanhanget är att beslutet handlar om kommunens stöd till flygplatsen mellan år 2001 och 2010 samt flygplatsens kontrakt med Ryanair under samma tidsperiod. EU:s beslut innebär inte nödvändigtvis att kommunen även i framtiden har rätt att subventionera flygplatsen. EU:s beslut innebär inte heller nödvändigtvis att flygplatsens nuvarande avtal med Ryanair är lönsamt. En väsentlig skillnad mellan nu och då är att Ryanair numera har i princip all reguljär trafik på Västerås flygplats.38

Vad kostar flygbiljetten egentligen?

Ryanair är kända för sina låga biljettpriser. Flygbolaget har samtidigt kritiserats för att ta ut extra avgifter som gör att priset i slutändan blir högre än vad resenären kanske har trott. Något som är mindre omdiskuterat är att du redan har tvingats betala en del av biljetten i egenskap av skattebetalare. Ryanair använder sig i Sverige oftast av offentligt ägda flygplatser till mycket förmånliga villkor. Dessa flygplatser finansieras med hjälp av skattepengar.

Västerås flygplats är ett kommunalt bolag som därför omfattas av handlingsoffentligheten. Flygplatsen vill trots det inte berätta vilka villkor Ryanair har på flygplatsen. Flygplatsen har endast gått med på att lämna ut Ryanairs kontrakt med vissa uppgifter maskade. De uppgifter som har maskats är till exempel vilka start- och landningsavgifter Ryanair får betala till Västerås flygplats. Västerås flygplats uppger att dessa uppgifter är av kommersiell natur och därför omfattas av sekretess.

Ett flertal journalister har under årens lopp försökt begära ut dessa uppgifter utan att lyckas. Undertecknad ser därför ingen anledning att överklaga flygplatsens beslut, utom möjligen av principiella skäl.

Västerås flygplats har Ryanair i princip all reguljär trafik. För att ändå kunna göra en uppskattning över hur mycket varje flygresa är subventionerad med skattepengar går det att räkna på följande sätt.

År 2013 var antalet passagerare på flygplatsen 161 925. Samma år uppgick flygplatsens underskott till 21,5 miljoner. Det innebär att kommunmedborgarna subventionerar varje flygbiljett med cirka 132 kronor.

Räknesättet är rimligt, menar Christos Papahristodoulou, universitetslektor på Mälardalens högskola, MDH.

– Det ser OK ut, meddelar han via e-post.

Christos Papahristodoulou vill samtidigt understryka att det rör sig om en förenkling.

– Sedan måste man förstås göra en riktig ’cost-benefit’ analys där samtliga positiva och negativa externa effekter skall beräknas (vilket är ganska svårt…), innan man tycker om nedläggning eller slut på subvention är bättre”, skriver han.39

Sedan Ryanair börjat flyga från Västerås flygplats 2001 har flygplatsen fått 255 miljoner i driftbidrag och aktieägartillskott. Affären då kommunen köpte flygplatsens fastigheter 2003 kostade 125 miljoner kronor. Sammanlagt blir det en kostnad på 380 miljoner för skattebetalarna till och med 2014.40

Det ska även tilläggas att det finns fler verksamheter på Västerås flygplats än bara persontrafik, till exempel fraktflyg och flygutbildningar. När Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga är det svårt att räkna ut exakt hur mycket flygbolaget subventioneras.41

Lena Söderberg (S), ordförande i flygplatsstyrelsen, säger att inte ens styrelsen har läst Västerås flygplats avtal med Ryanair.

– Man måste vara medveten om tystnadsplikten. Om det skulle spridas kan det bli skadeståndsskyldighet, säger hon.

Ett svårslaget rekord i feghet”

Folkpartiet, som tidigare röstat för att ge Västerås flygplats bidrag, meddelade i valrörelsen 2014 att partiet ville stoppa kommunens bidrag till flygplatsen. Folkpartiet ansåg att pengarna kunde användas bättre.42

– Det finns ingen som helst anledning till att Västerås skattebetalare ska stå för några kostnader för biljetter, skrev Ragnhild Källberg, Folkpartiet, i ett e-brev.43

Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville lägga ner flygplatsen.

– Vi kan inte förstå varför Västerås skattebetalare ska betala för enskilda personers nöjesresor. Pengarna kan i stället användas till något som har kommunal nytta som till exempel att förbättra kollektivtrafiken. Vi vill lägga ner flygplatsen så snart det bara är möjligt, meddelade Magnus Edström, Miljöpartiet.44

Socialdemokraterna tyckte officiellt ingenting utan förespråkade i stället en folkomröstning i frågan.

– Vi Socialdemokrater går till val på att låta Västeråsarna avgöra flygplatsens framtid i en folkomröstning. Då kommer frågan om stöd till flygplatsen debatteras och få en allsidig belysning. Västerås stad har gjort en omfattande flygplatsutredning som alla kan ta del av, skrev Anders Teljebäck, Socialdemokraterna, i ett e-brev.45

Socialdemokraternas linje fick hård kritik från både vänster och höger. Folkpartiet kommenterade saken i en debattartikel i VLT:

När västeråsarna eventuellt ska folkomrösta om flygplatsens framtid kommer det uppenbarligen inte att finnas någon socialdemokratisk åsikt. Att Socialdemokraterna i alla lägen sätter partinyttan främst är inget nytt, det har partiet alltid gjort.

Men i frågan om flygplatsens framtid sätter nog Socialdemokraterna i Västerås ett svårslaget rekord i feghet.46
Under våren hade en ny utredning om flygplatsen blivit färdig. Enligt utredningen, som beställts av kommunen, skulle flygplatsen de kommande åren behöva kommunala bidrag på omkring 25 miljoner kronor per år. Västerås flygplats hade utretts flera gånger tidigare.47

Det som den här gången hade utretts var bland annat om fler aktörer skulle vilja vara med och dela på flygplatsens kostnader.

– Vi hoppades in i det sista på intresse från Stockholms län, men de sade också nej, sa Håkan Svärd, samhällsbyggnadsstrateg som gjort utredningen, till VLT.48

Andra som varit tillfrågade om samarbete var bland annat Eskilstuna, Norrtälje och Uppsala kommuner, Västmanlands kommuner och landsting samt landstinget i Västmanland.49

– Vi hade sett fram emot en hållbar lösning inom regionen men vi kom inte dit, sa Håkan Svärd.50

Enligt utredningen fanns det visserligen förutsättningar för en försiktigt positiv utveckling av passagerarantalet. En sådan utveckling skulle ändå kräva kommunala subventioner på ungefär 25 miljoner kronor årligen.51 År 2013 var antalet passagerare på flygplatsen 161 925.52 Först vid 1–1,5 miljoner passagerare skulle flygplatsen kunna drivas utan kommunala bidrag.

Från Västerås näringsliv var behovet och nyttjandet av flygplatsen väldigt lågt, visade utredningen. Det rörde sig i princip om några få flygresor per år. För det lokala näringslivet bedömdes inte Västerås flygplats utgöra den avgörande konkurrensfördelen ”vare sig för befintliga användare eller vid övervägande om potentiella etableringar.”

Beträffande övertagande av hela eller delar av flygplatsen genom privata aktörer var bedömningen att det var svårt att hitta privata finansiärer utan krav på annan ekonomisk kompensation för övertagande av hela eller delar av flygplatsen.53

Fortsatt bidragsberoende

Fyra partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, fick styra Västerås efter valet. Det gjorde att det varken blev nedläggning av flygplatsen eller folkomröstning i frågan.

Samtidigt sattes det upp som ett mål att flygplatsen skulle bära sig ekonomiskt och att Västerås stad inte skulle behöva stödja flygplatsen med drygt 20 miljoner kronor varje år, såsom det har varit i många år nu.

I praktiken ingen förändring alls, alltså. Att få affärsmässighet i flygplatsen var något som de styrande försökt med i många år.

– Ja, fast det här är första gången som vi lyfter upp det här och gör det på ett transparent sätt och där vi också visar vägen framåt, och där det också finns många olika partier med, sa Anders Teljebäck (S), till Sveriges Radio.

Tills vidare skulle kommunen fortsätta att skjuta till pengar. Miljöpartiets Magnus Edström såg inte kompromissen som ett misslyckande.

– Jag skulle inte säga misslyckande, utan jag är väldigt nöjd med att vi ändå har pratat om frågan. För ingen har pratat om flygplatsfrågan nu på typ åtta år, utan det är en sådan där fråga man har sopat under mattan, sa han till Sveriges Radio.

– Sedan kan det ju alltid finnas risk för en svekdebatt här, men det är ju så i ett samarbete också att man måste ge och ta och man måste vara beredd att göra vissa eftergifter, sa Magnus Edström.54

Snart fortsatte allt som vanligt. Redan i december beslutade Västerås kommunstyrelse att betala ut ett driftbidrag på en miljon kronor till flygplatsen. Flygplatsens aktiekapital var nästan slut till hälften. När den ekonomiska situationen är sådan måste företaget, enligt lag, upprätta en kontrollbalansräkning. Den extra miljonen var en temporär åtgärd för att undvika en sådan situation.55

I februari 2015 beslutade kommunfullmäktige att flygplatsen skulle få ytterligare 25 miljoner kronor i aktieägartillskott.

– Det skapar möjligheter för långsiktiga satsningar, sa Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande till VLT.56

Noter

1. Pedersen, Lars. 2002. Beväpnad man greps på Västerås flygplats. Aftonbladet. 29 augusti. https://www.aftonbladet.se/nyheter/article10301934.ab (Hämtad 2015-06-04)

2. Ernheimer, Jan. 2002. Pistolen som satte Västerås på världskartan. Vestmanlands Läns Tidning. 11 november.http://vlt.se/nyheter/nyheter/1.206711-pistolen-som-satte-vasteras-pa-varldskartan (Hämtad 2015-06-04)

Vestmanlands Läns Tidning. 2002a. 29-åringens familj: ”Det är en tragedi”. 2 september. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.173527-29-aringens-familj-det-ar-en-tragedi-(Hämtad 2015-06-04)

Vestmanlands Läns Tidning. 2002b. Pistolman dömd till fängelse. 21 december. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.137701-pistolman-domd-till-fangelse (Hämtad 2015-06-04)

3. Lif, Anders. 2002. Så blir det aldrig mer i Västerås. Vestmanlands Läns Tidning. 3 september. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.173924-sa-blir-det-aldrig-mer-i-vasteras (Hämtad 2015-06-04)

4. TT. 1999. Västerås flygplats kan få lågprisflyg. Retriever. 19 april.

5. Wiklund, Anna-Maria. 2001. London direkt från Västerås. Aftonbladet. 18 februari.

6. Nerikes Allehanda. 2001. Västerås byter namn. 22 september.

7. Vestmanlands Läns Tidning. 2003a. Västerås flygplats i kris. 1 mars. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.143803-vasteras-flygplats-i-kris(Hämtad 2014-11-19)

8. Västerås kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll. 22 maj 2003.

9. TT. 2003f. Fortsatt förlust för Västerås flygplats. Retriever. 1 mars.

Västerås Flygplats AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 – 2002-12-31.

10. TT. 2003g. Västerås flygplats räddas. Retriever. 16 april.

11. Västerås kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll. 22 maj 2003.

12. Vestmanlands Läns Tidning. 2003b. Flygplatsen kanske stängs. 16 oktober. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.154301-flygplatsen-kanske-stangs (Hämtad 2014-11-19)

13. Bjerstedt, Staffan. 2006. 57 stödmiljoner till flygplatsen. Vestmanlands Läns Tidning. 30 april. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.139776-57-stodmiljoner-till-flygplatsen (Hämtad 2014-12-03)

14. Västerås Flygplats AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 – 2006-12-31.

Sveriges Riksdag. Motion 2010/11:T471. Luftfartsverkets aktieandel i Västerås Flygplats. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201011T471-Luftfartsverk_GY02T471/ (Hämtad 2015-05-26)

15. Sveriges Riksdag. Motion 2010/11:T471. Luftfartsverkets aktieandel i Västerås Flygplats. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201011T471-Luftfartsverk_GY02T471/ (Hämtad 2015-05-26)

16. Västerås Flygplats AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31.

17. Västerås Flygplats AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.

18. Västerås kommunstyrelse. Sammanträdesprotokoll. 3 december 2014.

19. Lundkvist, Bo. 2010. Från incheckning till tvätt av toalett. Vestmanlands Läns Tidning. 17 december.

20. TT. 2002a. Fackförbund anmäler flygplats. Dagens Nyheter. 21 februari.

21. TT. 2002b. SAS anmäler Västerås flygplats. 23 februari.

22. Nyhetsbyrån Direkt. 2002. SAS anmäls till konkurrensverket av Ryanair. 26 februari.

23. TT. 2002c. Västerås erbjöd Ryanair rabatt. Dagens Nyheter. 6 mars.

24. TT. 2002d. Luftfartsverket försvarar rabatter. Dagens Nyheter. 7 mars.

25. Rydén, Sven. 2002. Ryanairavtal belagt med sekretess. Södermanlands Nyheter. 15 mars.

26. TT. 2002e. Konkurrensverket granskar inte Ryanair- subventioner. Retriever. 11 april.

27. Braconier, Fredrik, 2002. SAS ger ut nya aktier. Svenska Dagbladet. 13 april.

28. TT. 2002f. SAS EU-anmäler Västerås flygplats. Dagens Nyheter. 5 juli.

29. Västerås Flygplats AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 – 2004-12-31.

30. TT. 2004. Svenskt Direktflyg varslar samtliga anställda. TT Nyhetsbanken. 1 september.

31. Berglund, Daniel. 2005. Malmöflyg har lagts ner. Vestmanlands Läns Tidning. 26 maj. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.130839-malmoflyg-har-lagts-ner (Hämtad 2015-05-27)

32. Vestmanlands Läns Tidning. 2004. Västerås flygplats för dyr för Skyways. 29 juni. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.174641-vasteras-flygplats-for-dyr-for-skyways(Hämtad 2015-06-29)

33. Thermaenius, Pehr. 2004. SAS sista strid med facket över. Dagens Industri. 30 mars.

34. TT. 2007. SAS lägger ned Västeråslinje. Retriever. 15 januari.

35. Linder, Catharina. 2012. Västerås flygplats utreds. Vestmanlands Läns Tidning. 15 maj. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1658848-vasteras-flygplats-utreds (Hämtad 2014-11-12)

36. Stockholm Västerås Flygplats. 2014. Stockholm-Västerås flygplats frias av EU Kommissionen. Newsdesk. 1 oktober. http://www.mynewsdesk.com/se/stockholm_vaesteraas_flygplats/pressreleases/stockholm-vaesteraas-flygplats-frias-av-eu-kommissionen-1062660 (Hämtad 2014-11-12)

37. EU-kommissionen. 2014. Statligt stöd: mer information om kommissionens beslut om offentlig finansiering av flygplatser och flygbolag i Tyskland, Belgien, Italien och Sverige. 1 oktober. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-544_sv.htm

38. Hjärtberg, Erik, 2015b. Stora luckor i EU:s flygplatsbeslut. Open Knowledge Sweden. 1 juli. http://se.okfn.org/2015/07/01/stora-luckor-i-eus-flygplatsbeslut/ (Hämtad 2015-07-06)

39. Hjärtberg, Erik. 2014a. Så mycket kostar flygbiljetten egentligen. Sweden Open Knowledge Platform. 14 juni. http://se.okfn.org/2014/06/14/sa-mycket-kostar-flygbiljetten-egentligen/ (Hämtad 2014-10-29)

40. Hjärtberg, Erik. 2015. Fastighetsaffär kostade skattebetalarna 125 miljoner. Sweden Open Knowledge Platform. 1 juni. http://se.okfn.org/2015/06/01/fastighetsaffar-kostade-skattebetalarna-125-miljoner/ (Hämtad 2015-06-01)

41. Hjärtberg, Erik. 2014b. Är flygplatsen icke-kommersiell?. Sweden Open Knowledge Platform. 23 september. http://se.okfn.org/2014/06/14/sa-mycket-kostar-flygbiljetten-egentligen/ (Hämtad 2014-10-29)

42. Linder, Catharina och Ekholm, Kerstin. 2014. ”Flygplatsen kostar för mycket”. Vestmanlands Läns Tidning. 25 mars. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2429441–flygplatsen-kostar-for-mycket- (Hämtad 2014-10-29)

43. Hjärtberg, Erik. 2014c. Folkpartiet: ”Styrelsen ska ha all information”. Sweden Open Knowledge Platform. 7 juli. http://se.okfn.org/2014/07/07/folkpartiet-styrelsen-ska-ha-all-information/ (Hämtad 2014-10-29)

44. Hjärtberg, Erik. 2014e. Miljöpartiet: ”Folkvalda politiker måste givetvis ha insyn”. Sweden Open Knowledge Platform. 1 juli. http://se.okfn.org/2014/07/01/miljopartiet-folkvalda-politiker-maste-givetvis-ha-insyn/ (Hämtad 2014-10-29)

45. Hjärtberg, Erik. 2014d. Förteget S förespråkar folkomröstning om flygplats. Sweden Open Knowledge Platform. 28 juli. http://se.okfn.org/2014/07/28/forteget-s-foresprakar-folkomrostning-om-flygplats/ (Hämtad 2014-10-29)

46. Haddad, Roger, med flera. 2014. Fegt och dumt när S duckar om flygplatsen. Vestmanlands Läns Tidning. 23 juni.

47. Åström, Patrik. 2014a. Västerås flygplats behöver fortsatt kommunalt stöd. Sveriges Radio. 30 april. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5850634 (Hämtad 2014-11-12)

48. Bergström, Britt-Louise. 2014a. Ingen vill betala för flyget. Vestmanlands Läns Tidning. 30 april. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2472435-ingen-vill-betala-for-flyget (Hämtad 2014-11-12)

49. Svärd, Håkan (red). 2014. Uppdrag – framtida inriktning för Västerås flygplatser och flygplatsområden. Västerås kommun. 29 april. http://www.vasteras.se/OvrigaDokument/Kommunstyrelse/08%20-%20Uppdrag%20om%20framtida%20inriktning%20f%C3%B6r%20V%C3%A4ster%C3%A5s%20flygplatser%20och%20flygplatsomr%C3%A5den.pdf (Hämtad 2014-11-12)

50. Bergström, Britt-Louise. 2014a. Ingen vill betala för flyget. Vestmanlands Läns Tidning. 30 april. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2472435-ingen-vill-betala-for-flyget (Hämtad 2014-11-12)

51. Svärd, Håkan (red). 2014. Uppdrag – framtida inriktning för Västerås flygplatser och flygplatsområden. Västerås kommun. 29 april. http://www.vasteras.se/OvrigaDokument/Kommunstyrelse/08%20-%20Uppdrag%20om%20framtida%20inriktning%20f%C3%B6r%20V%C3%A4ster%C3%A5s%20flygplatser%20och%20flygplatsomr%C3%A5den.pdf (Hämtad 2014-11-12)

52. Västerås Flygplats AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

53. Svärd, Håkan (red). 2014. Uppdrag – framtida inriktning för Västerås flygplatser och flygplatsområden. Västerås kommun. 29 april. http://www.vasteras.se/OvrigaDokument/Kommunstyrelse/08%20-%20Uppdrag%20om%20framtida%20inriktning%20f%C3%B6r%20V%C3%A4ster%C3%A5s%20flygplatser%20och%20flygplatsomr%C3%A5den.pdf (Hämtad 2014-11-12)

54. Åström, Patrik. 2014b. Kompromiss om Västerås flygplats. Sveriges Radio. 11 oktober. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5987890 (Hämtad 2014-11-12)

55. Bergström, Britt-Louise. 2014b. Panikåtgärden som ska rädda flygplatsen. Vestmanlands Läns Tidning.  4 december. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2749067-panikatgarden-som-ska-radda-flygplatsen(Hämtad 2015-05-29)

56. Nilsson, Emelie. 2015. Ja till nya flygplatsmiljoner. Vestmanlands Läns Tidning. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2828896-ja-till-nya-flygplatsmiljoner (Hämtad 2015-05-29)

Uppdaterad den 4 augusti.

Så mycket har Hässlö kostat sedan 2001

Vad har Västerås flygplats kostat skattebetalarna? År 2003 gjordes en fastighetsaffär som kostade skattebetalarna 125 miljoner. Tillsammans med aktieägartillskott och driftbidrag har flygplatsen därmed kostat 380 miljoner mellan 2001 och 2014.

Undertecknad har sammanställt hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare varje år sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001. Nu är det kommunala bolaget Västerås Flygfastigheters ekonomi inräknad. Slutsumman blir då 380 miljoner mellan år 2001 och 2014. Läs mer på Open Knowledge.

Uppdaterad den 4 augusti.

Vad kostar en flygplatsaktie?

De styrande i Västerås vill att den kommunala flygplatsen får fler ägare. Så har det varit en gång i tiden. Under en tid var Luftfartsverket delägare.

Som undertecknad tidigare berättat (den 13 oktober 2014) vill politikerna som styr Västerås hitta fler aktörer som kan vara med och dela på kostnaderna för Västerås flygplats. Kommunen har inte alltid varit ensam ägare. Under några års tid hade Luftfartsverket stora förhoppningar om Västerås flygplats.

I april 1999 meddelade Luftfartsverket att myndigheten var intresserad av Västerås flygplats för lågprisflyg. Västerås kommun hoppades på att inleda ett samarbete inom ett år.

Kommunen hade tidigare presenterat en förstudie om flygplatsens framtid. I den förutspåddes både framtida vinster och investeringsbehov. Enligt Luftfartsverket var Västerås flygplats intressant eftersom staden hade ett eget upptagningsområde, inom sex mils radie fanns nästan en halv miljon människor som åkte till Arlanda. Dessutom fanns en stark industri i området och flygplatsen användes redan av flera etablerade flyglinjer, till bland annat Köpenhamn och Oslo.
– Västerås skulle kunna bli stor på lågpris- och fraktflyg. Man skulle kunna ha charterflygningar, sa Dan Lundvall, marknadsdirektör på Luftfartsverket, till nyhetsbyrån TT.

År 2000 underteckande Luftfartsverket och Västerås kommun ett avtal som innebar att Luftfartsverket köpte 40 procent av Västerås flygplats. Målet var att på fem års sikt öka det årliga passagerarantalet från dåvarande 120 000 till cirka 500 000 passagerare. Luftfartsverkets generaldirektör Ingemar Skogö ansåg att Västerås flygplats hade en stor marknadspotential och ett upptagningsområde som bara utnyttjades till 15 procent. Vid den tidpunkten flög SAS och Skyways/Highland från Västerås.

I februari 2001 meddelade Ryanair att flygbolaget skulle börja med flygningar från Västerås till London.
– Jag har fått uppgifter om att det kan bli aktuellt med flygningar från Västerås redan i slutet av mars, sa Bo Fredriksson, tillförordnad flygplatschef på Västerås flygplats, till Aftonbladet.

Senare samma år skulle Västerås Flygplats byta namn till Stockholm-Västerås. Syftet var att Stockholm-Västerås, precis som konkurrenten Stockholm-Skavsta, skulle dyka upp som ett alternativ när resebyråerna bokade resor till Stockholm.

Under mandatperioden 1998–2002 hade de kommunala förlustbidragen till flygplatsen stoppats av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Den dåvarande majoriteten hade förklarat att en utveckling av flygplatsen skulle ske utifrån kommersiella förutsättningar.

Efter två år med lågprisflyg, 2003, kunde det konstateras att Ryanair än så länge inte var någon lönsam affär för Västerås flygplats. Flygplatsen hade gått med 15 miljoner kronor i förlust under 2002 och det egna kapitalet hade minskat från 30 miljoner till 14 miljoner kronor på ett år. Samtidigt visade bokslutet för 2002 att det fanns skulder på 111 miljoner kronor. Förlusterna hade pågått under flera år och en rekonstruktion av företaget planerades.

I april presenterade Västerås kommunstyrelse ett förslag till hur ekonomin skulle kunna räddas för det blödande bolaget. Huvudägaren Västerås kommun skulle genom bolaget Västerås Strategiska Fastigheter köpa flygfältet och byggnaderna för 110 miljoner kronor och sedan hyra ut dessa till flygplatsbolaget. För att klara köpet skulle Västerås Strategiska Fastigheter få 15 miljoner kronor i nytt aktiekapital.

Kommunen, som ägde 60 procent av flygplatsen, skulle dessutom tillföra 33 miljoner kronor i aktieägartillskott till flygplatsen. Luftfartsverket, som ägde resterande 40 procent, hade åtagit sig att täcka förluster upp till sammanlagt 22 miljoner kronor fram till 2006. Genom det ekonomiska tillskottet beräknades flygplatsen klara av de närmaste fyra åren.

Kommunfullmäktige fick på sitt majmöte 2003 ta ställning till förslaget. Endast Miljöpartiet yrkade på avslag. Kommunfullmäktige antog stödpaketet till flygplatsen. Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet med bland annat följande motivering:
”Ekonomin i flygplatsen är allt annat än god med många år av förluster. Av det kapital som förstärkte flygplatsen år 2000, 58 miljoner kronor, återstår endast 15 miljoner. Förlusten för innevarande år är enbart den cirka 16 miljoner kronor. Med tanke på detta borde flygplatsbolaget rent företagsekonomiskt likvideras och gå i konkurs.”

Till hösten visade det sig att flygplatsen gick mot en ny storförlust, trots det massiva stödpaket som hade satts in under våren. Årets förlust såg ut att bli 20 miljoner kronor. Under de första åren på 2000-talet hade flygplatsen därmed gått back med 57 miljoner kronor. Längre än till 2006 tänkte ägarna däremot inte hålla ut.
”Om flygplatsen inte bär sina egna kostnader då kan den reguljära trafiken läggas ned”, skrev kommunalrådet Åke Hillman (S) i en skriftlig kommentar till VLT.

I december 2003 sade flygplatsens dåvarande vd Göran Jansson upp sig. Anledningen var att Vestmanlands Läns Tidning, VLT, granskat hur fakturakontrollen fungerat på företaget.

Granskningen visade att flygplatsen under året annonserat för nästan en miljon kronor i tidskrifter och kataloger utan att kontrollera vad man fick för pengarna. Enligt VLT hade annonser för 670 000 kronor beställts hos företag som inte gick att få kontakt med – tre av dem fanns med på Svensk Handels svarta lista och i flera fall var det oklart om publikationerna över huvud taget fanns, uppgav tidningen.

Göran Jansson slutade med motiveringen att ”hans auktoritet undergrävts” och att det var omöjligt för honom att fortsätta utan att bolaget skadades.

När året blev 2006 var det dags för nya bidrag till flygplatsen. Västerås kommunfullmäktige sade ja till ett stödpaket på 57 miljoner kronor under 2006–2008. Bakom beslutet stod de borgerliga partierna och Socialdemokraterna.

Moderaternas Staffan Anger menade att det var viktigt för det lokala näringslivet att det går att flyga till och från Västerås.

Från flera håll hördes hoppfulla tongångar om att den nyvalda flygplatsstyrelsen med Per Vannesjö (M) i spetsen skulle lyckas vända ekonomin.
– Jag är helt övertygad om att man både kommer att öka intäkterna och få ned utgifterna, sade kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Unell (M), till VLT.

Luftfartsverket hade däremot inte längre samma förhoppningar om Västerås flygplats. Efter förhandlingar köpte Västerås kommun tillbaka Luftfartsverkets aktier för en krona. Återigen var Västerås kommun ensam ägare till flygplatsen.

Västeråsmoderaten Staffan Anger var även riksdagsman. Han la senare en motion till riksdagen om att Luftfartsverket på nytt skulle köpa aktierna i Västerås flygplats. Motiveringen var att flygplatsen var viktig ”för befolkningen och näringslivet i Västmanland och norra Södermanland”. Trots att priset även den gången endast var en krona sa riksdagen nej.

Tryckt källa
Wiklund, Anna-Maria. 2001. London direkt från Västerås. Aftonbladet. 18 februari.

För många pilotelever leder till lönedumpning

För många utbildar sig till piloter. Detta leder till lönedumpning inom flyget, menar facket. ”Det finns extremt mycket fler piloter än det finns arbetstillfällen”, säger Martin Lindgren, pilotfacket.

Varje gång frågan om Västerås flygplats ekonomi diskuteras brukar politikerna understryka att flygplatsen inte bara har persontrafik utan även flygutbildningar (se till exempel denna utfrågning av moderaten Elisabeth Unell).

En följdfråga är varför pilotutbildningar i så fall ska subventioneras med skattepengar. Det råder i dag knappast någon brist på utbildade piloter, rapporterar Sveriges Radio. En av anledningarna till de försämrade arbetsförhållandena inom flyget är att det finns för många piloter och för få jobb.

Som undertecknad tidigare berättat (den 31 oktober 2013) tvingas piloter betala för att få söka jobb hos Ryanair. Hos vissa flygbolag förekommer det även att piloter betalar för att få jobba. Fenomenet kallas ”pay to fly” visar studien Atypical employment in aviation från universitet i Gent.

Att köpa sig ett jobb som pilot kostar flera hundra tusen kronor. Det går oftast till så att piloten kontaktar en förmedlare som i sin tur har kontakt med flygbolag som använder sig av den här anställningsformen. Syftet är att oerfarna piloter på så sätt ska kunna få in en fot på arbetsmarknaden.
– Det handlar alltså om att flygbolagen ser att det finns så pass många arbetslösa piloter ute på marknaden att man skapar sig en affärsidé att sälja ut sina arbetsplatser till högstbjudande, säger Martin Lindgren, pilotfacket, till Sveriges Radio.

Västerås företagare föredrar tåg till Arlanda

Västerås flygplats påstås vara viktig för näringslivet. Företagarna själva har en annan syn på saken. ”För oss är den inte särskilt viktig”, säger Mats Holmberg, ABB.

Som undertecknad tidigare berättat (den 12 september 2013) påstår vissa politiker att Västerås flygplats är viktig för näringslivet. Företagen i Västmanland verkar däremot inte ha någon direkt nytta av flygplatsen, rapporterar Sveriges Radio. De näringslivsrepresentanter som radion varit i kontakt med vill i stället ha ett snabbtåg till Arlanda.
– Eftersom vi flyger mycket ifrån Arlanda och är beroende av den buss som finns och även taxi, så är det klart att vi skulle önska oss ett snabbare transportmedel till Arlanda och ett snabbtåg är ju hållbart idag ur miljösynpunkt, säger Mats Holmberg på ABB till Sveriges Radio.

Ett antal företagsledare har även fört fram den åsikten i en debattartikel i VLT. James Harrison, Moderaterna, förklarade detta med att VLT satt en felaktig rubrik på debattartikeln.
– Sprid gärna det positiva i detta och bli inte påverkad av rubriker, skrev han på Facebook.